Permanent länk

Visar permanent länk

Permanent länk

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Till träfflista i LIBRIS:

http://libris.kb.se/hitlist?q=hsv%3a(SAMH%c3%84LLSVETENSKAP)+hsv%3a(Annan+samh%c3%a4llsvetenskap)+hsv%3a(Tv%c3%a4rvetenskapliga+studier)&r=%3bpers%3a(Peck+Philip)&d=swepub&m=10&p=1&s=r