SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "mikael löfström "

Sökning: mikael löfström

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ernits, Heiti (författare)
 • Ledarskap i mellanrummen – fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker i en komplex samverkansmiljö
 • 2020
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Gränsöverskridande samarbete, samverkan och tidsbegränsade arbetssätt är på modet. Stadsplanering, samhällsstyrning, välfärdsproduktion och tackling av samhälleliga utmaningar sker allt mer i projektform och inkluderar en blandning av offentliga verksamheter, privata aktörer och intressenter. Så kallad gränsöverskridande organisering sker över olika typer av professionella, organisatoriska, geografiska och institutionella gränser. Denna trend har även inneburit ett ökat intresse för gränsgångare och olika typer av gränspraktiker som enligt studier spelar en allt viktigare roll i gränsöverskridande samverkansmiljöer. Denna studie söker svar på hur en gränsgångarpraktik kommer till uttryck i en samverkansmiljö, vilka problem som uppstår och på vilket sätt praktiken eventuellt bidrar till samverkan. Studien har fokuserat på projektetKraftsamling Sjöbo som har pågått sedan december 2017. I Kraftsamlingen deltar offentliga verksamheter, civilsamhället, myndigheter, föreningar, akademin, forskningsinstitut och invånare. Syftet är en hållbar omställning av en stadsdel. För det första visar studien att det krävdes en omfattande arbetsinsats för att åstadkomma ett fungerande samarbete över gränser. Det gränsöverskridande samarbetet försvårades delvis på grund av skillnader i kultur, intressen, värderingar och organisatoriska förutsättningar. För det andra visar studien att projektledarrollen förändrades och arbetet med Kraftsamlingen visade sig kräva omfattande gränsöverskridande interaktion, facilitering och ständigt pågående problemlösning. Gränsgångaren trädde in i en ledarskapsroll när situationer krävde det och arbetade aktivt för att skapa strukturella förutsättningar för att åstadkomma fungerande samarbete, baserat på Kraftsamlingens mission och värden. Gränsgångarpraktiken visade sig vara komplex och mångfacetterad. Gränsgångaren kopplade exempelvis samman aktörer, byggde sociala nätverk, mobiliserade resurser, försökte påverka rådande tanke- och arbetssätt, förflyttade information över gränser, agerade som översättare mellan professionella gemenskaper, löste uppblossande konflikter, skapade nya organisatoriska strukturer, försökte skapa engagemang och drev på för kollektiv handling. Gränsgångaren försökte etablera en gemensam samverkanskultur och arbetade aktivt med de sociala sammanhangen i organisationen.För det tredje indikerar studien att den här typen av gränsöverskridande ledarskapspraktik spelar en viktig roll i gränsöverskridande samverkansmiljöer där en mångfald av aktörer som har olika förutsättningar och intressen deltar. Studien illustrerar även de utmaningar som ett projektbaserat arbetssätt kan innebära när gränser korsas och när frågorna som hanteras är komplexa och sammansatta. Studiens resultat kan också omsättas till ett antal praktiska rekommendationer. För det första bör synen på projektledarskapet i komplexa samverkansprojekt nyanseras och utvidgas. För det andra bör gränsgångarroller och det informella ledarskapet synliggöras och uppvärderas i samverkansmiljöer. För det tredje bör de specifika kompetenserna och det nödvändiga sociala hantverket synliggöras och inkluderas i rekryteringsarbetet hos organisationer.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Jensen, Christian, et al. (författare)
 • Multi-level hybridization and hybridized governance system - experience from Collaboration Associations in Sweden.
 • 2019
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Many of the pressing problems in society are complex and ill-defined. This question theusability of pre-existing organizational arrangements and governance models in the publicsector. To address these “wicked problems”, there is a need of governance models that arecapable of coordinating vertical as well as horizontal decision-making in and betweendifferent authorities, combining various financial efforts, and coordinating differentprofessional competences (Klijn & Koppenjan, 2014). In this paper we analyse such anattempt within the Swedish well-fare sector; the emergence of a multi-level hybridorganizational structure, called Coordination Association (CA). CA consisting of four mainactors responsible for rehabilitation within the Swedish welfare system, that is, the SocialInsurance Agency, the Swedish Public Employment Service, representatives from regionalhealth care and the municipalities. CA also collaborate to a lesser extent with actors fromNGO and private sector.Rhetorically, it is often said that different governance regimes replace each other (ClassicalPublic Administration (CPA) with New Public Management (NPM) and NPM with Newpublic governance (NPG)), when, in practice, they coexist and jointly creates increased“control-congestion” (Osborne, 2006; Torfing & Triantafillou, 2016). There are severaloperating steering ideals within CA creating similar congestion, such as bureaucracy,management by objectives and peer control. Each one, drawing attention to the need for eitherstandardization or flexibility, as well as internal or external aspects of control. There are alsoideas such as the notion of learning organization, which puts focus on operationaldevelopment and the need for increased strategic awareness among the concerned.Hence, in the paper we describe and analyse the hybridized governance model that emergeand assert itself in this new organizational setting. We describe how the different and partiallyoverlapping governance and control systems of the involved parties are merged and how anew hybridized system with slightly different claim and time horizon develops. How can thisnew system facilitate the development of new common bureaucratic standards, new jointobjectives and performance indicators, new cross-professional norms, and finally, enhancedstrategic awareness about CA:s institutional conditions? We also discuss how differentdilemmas of control are handled in this process.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Löfström, Mikael, 1960-, et al. (författare)
 • Innovation in Human Service Organizations – the case of Coordination Associations in Sweden.
 • 2019
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In an era of New Public Governance (NPG), how can we organize so as to stimulate experimentation with new and bold ideas and the utilization of experiences based on such ideas in the public sector? This shift towards a network-based governance between authorities becomes even more complex when collaboration is formalized in hybrid arrangements that operates under different control system (Dickinson, 2016). In what way does new forms of governance affect the opportunities for innovation and experimentation when it not only involves one single organization, but several organizations in collaboration? The aim for this paper is to develop a conceptual framework for analyzing and discussing how this new form of governance affects the opportunities for innovation and experimentation when it involves not only a single organization, but several organizations in collaboration. Our focus is not on experimentation per se, but rather on the institutional conditions for innovation. With all the challenges and expectations of new organizational forms and the implementation of reforms, how does governance provide the conditions for developing new ideas and local experimentation in order to implement national reforms and – above all – test new working methods?In this paper, we will discuss and analyze these conditions using a new organizational form, the Coordination Association (CA), which has been set up in order to increase inter-organizational collaboration between public-sector organizations. CA is a multilevel hybrid organization with a mission to work on local-level measures aimed at people in need of coordinated rehabilitation from more than one collaborating authority (cf. Ståhl et al., 2010). A CA will be considered as an institutional setting for sustainable and experimental work within the area of human service organizations (HSOs). CA consists of four actors responsible for different aspects of the rehabilitation within the Swedish welfare system, that is, the Social Insurance Agency, the Employment Service, regional health care and social services within the municipalities. This represents the most structured collaboration in the area of welfare in Sweden so far (Andersson et al., 2012; Ståhl et al., 2010). The main purpose of CA is vocational rehabilitation: However, over time this purpose has expanded into the general label of prevention, which include youth unemployment, integration and public health such as social and psychological problems. CA is a multi-level governing arrangement that include the processes and structures of decision-making and management. This arrangement engage professionals and experts horizontally across organizational boundaries of public agencies in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
rapport (35)
konferensbidrag (25)
tidskriftsartikel (18)
bok (6)
bokkapitel (5)
doktorsavhandling (2)
visa fler...
annan publikation (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (59)
refereegranskat (31)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Löfström, Mikael, 19 ... (62)
Löfström, Mikael (30)
Jensen, Christian, 1 ... (20)
Johansson, Staffan, ... (17)
Jensen, Christian (15)
Johansson, Staffan (12)
visa fler...
Ohlsson, Östen, 1947 (9)
Brorström, Björn (5)
Wikström, Ewa, 1967 (5)
Nilsson, Viveka (4)
Eriksson-Zetterquist ... (3)
Forsgren, Olov (2)
Leijon, Svante, 1945 (2)
Trägårdh, Björn, 195 ... (2)
Axelsson, Runo (2)
Andersson, Johanna (1)
Örtenblad, Anders, 1 ... (1)
Abrahamsson, Agneta (1)
Abrahamsson, Agneta, ... (1)
Bing, Vibeke (1)
Vibeke, Bing (1)
Pal, Rudrajeet (1)
Berg, M (1)
Åkesson, Dan (1)
Skrifvars, Mikael (1)
Widell, Gill, 1949 (1)
Hansen, T (1)
Lind, Mikael (1)
Lind, Mikael, 1969- (1)
Bashir, Tariq (1)
Persson, Nils-Kriste ... (1)
Larsson, Jonas (1)
Löfström, Charlotta (1)
Berlin, Johan, 1975 (1)
Jahnke, Marcus (1)
Worbin, Linda (1)
Ljungkvist, Torbjörn (1)
Hällstén, Freddy, 19 ... (1)
Bihari Axelsson, Sus ... (1)
Andersson, Johanna, ... (1)
Bihari Axelsson, Sus ... (1)
Knutsson, R. (1)
Behre, Martin (1)
Sigrén, Peter (1)
Brorström, S (1)
Lindberg, Ulla (1)
Baghaei, Behnaz (1)
Hedegård, Lars (1)
Carlson Ingdahl, Tin ... (1)
Oudhuis, Margaretha (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (48)
Högskolan i Borås (43)
RISE (2)
Högskolan Kristianstad (1)
Högskolan Väst (1)
Jönköping University (1)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (56)
Engelska (37)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (71)
Medicin och hälsovetenskap (6)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy