SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) srt2:(1995-1999)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > (1995-1999)

 • Resultat 1-10 av 796
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gullberg, Anders, 1947- (författare)
 • Spelet om Nedre Norrmalm
 • 1998
 • Ingår i: Stockholm blir stor stad : Tiden 1948 - 1998. - Stockholm : Byggförlaget. - 91-7988-139-4 ; s. 8-49
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Få projekt har skapat sådana konflikter i Stockholms stadsplanehistoria som citysa­neringen. De skiljaktiga meningarna skar rakt igenom partier och privata organisationer. Politikerna och näringslivets företrädare förhandlade och gjorde bytesaffärer. Av de 52 hektar som skulle totalsaneras enligt Cityplanen 1967 blev endast 24 förverkligade.
2.
 •  
3.
4.
 • A place to live. Gender research on housing in Africa
 • 1996
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Be it a house or a makeshift, a shared or rented room, or a home of one's own, a place to live is central in surviving strategies of all urban households. In this volume the authors explore the gendered experiences of housing and housing rights in African countries. There are many differences but also many similarities in the pattern of women not having the same access and control over housing as men have. While women often are the bread-winners, they are also the home-makers, in the sense that it is women who put intense efforts in making a place home.
5.
 • Bengtsson, Staffan, et al. (författare)
 • Den identitetsskapande represenationsfrågan : En studie av i 1900-talets represemationsforskning samt resonemang kring en ny möjlig ansats / Från kvinnohistoria till genushistoria : En undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985-1995
 • 1998
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den identitetskapande representationsfrågan : En studie av 1900-talets representationsforskning samt resonemang kring en nymöjlig ansats Av Staffan Bengtsson.''Den fråga, som nu är föremålet för vår överläggning, är onekligen den viktigaste. som kan förekomma. Den innefattar varken mer eller mindre, än att grundlägga Senska nationens fram tida öden ... "Ovanstående ord fälldes av en ledamot i bondeståndet under en riksdag vid mitten av 1800-talet. Vad som åsyftades var frågan kring den politiska representationens karaktär och hur denna skulle vara organiserad under riksdagens sammankomster.När frågan slutligen avgjordes på 1860-talet, och den traditionella ståndsindelningen upphörde, upplöstes också den i medeltiden inrättade samhällsbyggnaden. Därmed torde man i likhet med denne talare kunna stämma in i att få frågor har haft så stor historisk betydelse som just kampen kring en förändrad representation.Med detta fastslaget växer också funderingarna kring hur denna process har behandlats av forskarna. Har man lyckats täcka in de möjliga ansatser som finns att tillgå för att öka förståelsen kring den komplexitet som omgärdar ett förkastande av ståndssamhället? Utifrån detta tankefundarnent har det således tyckts mig angeläget att i en något vidare undersökning mer kritiskt granska före liggande problematik.Syftet med följande studie låter jag tudela. För det förs ta bär undersökningen på en ambition att åstadkomma en historiografisk kartläggning över 1900-talets representationsforskning; med avsikt på forskningsobjekt, perspektiv och drivkrafter. I detta ligger, om än underordnat, även en strävan att utreda huruvida en statsvetares skildring av frågan skiljer sig från en historikers.För det andra ska uppsatsen visa på en annorlunda forskningsansats i ämnet. Utifrån den utgångspunkten ska kulturanalysen behandlas för att reda ut huruvida denna vinkling kan vara ett behjälpligt instrument inom representationsforskningen. Som en exemplifiering av en sådan ansats ska slutligen medelklassens föreställningsvärld i representationsfrågans 1800-tal kortfattat belysas.
6.
 • Blomqvist, Gunilla, 1964- (författare)
 • Indian women and gender ideologies at work
 • 1999
 • Ingår i: Schulz, M. (ed.), Peace and development - their interrelationship in the global system: an inventory of peace and development research at PADRIGU: a Festschrift in honour of professor Björn Hettne. - Göteborg : Padrigu Papers, Göteborgs universitet. - 91 87380 57 9
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 796
Åtkomst
fritt online (39)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (257)
bokkapitel (175)
rapport (92)
doktorsavhandling (87)
konferensbidrag (64)
bok (43)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (28)
annan publikation (26)
licentiatavhandling (13)
recension (10)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (531)
refereegranskat (205)
populärvet., debatt m.m. (60)
Författare/redaktör
Kylhammar, Martin, 1 ... (37)
Dahlgaard-Park, Su M ... (22)
Berner, Boel, 1945-, (22)
Rahm, Lars, 1948-, (16)
van Dassen, Lars (16)
Sollenberg, Margaret ... (15)
visa fler...
Cornell, Svante E., (15)
Wallensteen, Peter, (14)
Ingelstam, Lars, 193 ... (14)
Thynell, Marie, (13)
Aronsson, Karin, 194 ... (13)
Olsson, Birgitta, (13)
Nordin, Ingemar, 194 ... (13)
Lohm, Ulrik, 1943-, (12)
Hydén, Lars-Christer ... (12)
Qvarsell, Roger, 195 ... (12)
Olsson, Maryam, (11)
Dahlgaard, Jens J., (10)
Jakobsson, Ann-Sofi, (10)
Lindholm Schulz, Hel ... (10)
Widmalm, Sven, 1956- ... (9)
Rydström, Helle, 196 ... (9)
Ek, Richard, (8)
Stenman, Åsa, 1966-, (8)
Amer, Ramses, (8)
Heldt, Birger, (8)
Bergbäck, Bo, (8)
Åsberg, Carl Johan, (8)
Schulz, Michael, 196 ... (8)
Persson, Anders, 195 ... (8)
Svensson Limsjö, Chr ... (8)
Aguilar, Renato, 194 ... (7)
Borgquist, Lars, 194 ... (7)
Tranvik, Lars, (7)
Nordquist, Kjell-Åke ... (7)
Carlsson, Per, 1951- ... (7)
Svensson, Bo, 1946-, (7)
Hydén, Margareta, 19 ... (7)
Hammarström, Mats (7)
Danielsson, Åsa, 197 ... (7)
Domínguez Reyes, Edm ... (7)
Linell, Per, 1944-, (6)
Ejlertsson, Jörgen, (6)
Johansson, Marléne, ... (6)
Anshelm, Jonas, 1960 ... (6)
Vinthagen, Stellan, ... (6)
Thelander, Åsa (6)
Erwér, Monica, 1962- ... (6)
Eldh, Christer, (6)
Svenaeus, Fredrik (6)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (458)
Lunds universitet (125)
Uppsala universitet (107)
Göteborgs universitet (100)
Linnéuniversitetet (9)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
visa fler...
Södertörns högskola (6)
Högskolan Kristianstad (4)
Högskolan i Jönköping (4)
Karolinska Institutet (4)
Örebro universitet (4)
Högskolan i Borås (4)
Umeå universitet (3)
Luleå tekniska universitet (3)
Chalmers tekniska högskola (3)
Stockholms universitet (3)
Malmö universitet (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Röda Korsets Högskola (2)
visa färre...
Språk
Engelska (498)
Svenska (285)
Danska (5)
Tyska (2)
Franska (2)
Italienska (1)
visa fler...
Odefinierat språk (1)
Spanska (1)
Portugisiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (796)
Humaniora (19)
Teknik (15)
Medicin och hälsovetenskap (10)
Naturvetenskap (5)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy