SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) srt2:(2005-2009)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > (2005-2009)

 • Resultat 1-10 av 9513
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Bergström, Gunilla (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
6.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
7.
 • Eriksson Baaz, Maria, 1971-, et al. (författare)
 • Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)
 • 2009
 • Ingår i: International Studies Quarterly. - 1468-2478. ; 53:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores the ways soldiers in the Congo speak about themassive amount of rape committed by the armed forces in the recentwar in the DRC. It focuses on the reasons that the soldiers give to whyrape occurs. It discusses how the soldiers distinguish between ‘‘lustrapes’’ and ‘‘evil rapes’’ and argues that their explanations of rape mustbe understood in relation to notions of different (impossible) masculinities.Ultimately, through reading the soldiers’ words, we can glimpsethe logics—arguably informed by the increasingly globalized context ofsoldiering—through which rape becomes possible, and even ‘‘normalized’’in particular warscapes.
 •  
8.
9.
 • GEXcel Work in Progress Report. Volume III Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Spring 2008
 • 2008
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This is the second work-in-progress report documenting the research activities carried out within the framework of GEXcel’s first research theme, Gender, Sexuality and Global Change. As GEXcel Visting Fellows the authors spent varying periods of time at Örebro University in spring 2008 to work on their projects.During April 24–29, 2008 they all gave seminars at Örebro University where they presented and discussed their work in progress. This volume comprises the fruit of this work.
10.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik : betänkande / av Utredningen om kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 9513
Åtkomst
fritt online (1225)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2858)
konferensbidrag (2230)
bokkapitel (1988)
rapport (967)
bok (320)
samlingsverk (redaktörskap) (303)
visa fler...
doktorsavhandling (254)
annan publikation (228)
recension (227)
forskningsöversikt (47)
licentiatavhandling (46)
proceedings (redaktörskap) (41)
konstnärligt arbete (5)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (5624)
refereegranskat (3091)
populärvet., debatt m.m. (796)
Författare/redaktör
Gössling, Stefan, (90)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (75)
Hearn, Jeff, 1947-, (73)
Asheim, Björn, (66)
Söderbaum, Fredrik, ... (63)
Pramling Samuelsson, ... (62)
visa fler...
Palm, Jenny, 1973-, (61)
Ek, Richard, (58)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (54)
Weibull, Lennart, 19 ... (52)
Nordberg, Marie, (52)
Chaminade, Cristina, (51)
Hultman, Johan, (51)
Mont, Oksana, (48)
Strömbäck, Jesper, (45)
Vang-Lauridsen, Jan, (43)
Dahlgaard-Park, Su M ... (41)
Winkel, Jörgen, 1946 ... (40)
Corvellec, Hervé (40)
Wennersten, Ronald, (40)
Orjuela, Camilla, 19 ... (40)
Brodin, Jane, 1942-, (39)
Landström, Hans, (38)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (38)
Lykke, Nina, 1949-, (38)
Johansson, Eva, 1949 ... (35)
Coenen, Lars, (34)
Säljö, Roger, 1948-, (33)
Mulinari, Diana, (33)
Mccormick, Kes, (33)
Holmberg, Sören, 194 ... (33)
Liinason, Mia, (33)
Göransson, Anita, 19 ... (31)
Kylhammar, Martin, 1 ... (31)
Dahl, Izabela A., 19 ... (31)
Edquist, Charles, (30)
Patriksson, Göran, 1 ... (29)
Schmitt, Irina (29)
Ejermo, Olof, (29)
Rydström, Jens, (29)
Asp, Kent, 1949-, (28)
Ellegård, Kajsa, 195 ... (27)
Gosman-Hedström, Gun ... (27)
Peck, Philip, (27)
Lindblad, Sverker, 1 ... (27)
Anderberg, Stefan, (26)
Wadbring, Ingela, 19 ... (26)
Sörlin, Sverker, (26)
Randle, Hanne, (26)
Neij, Lena, (26)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (3007)
Lunds universitet (2131)
Linköpings universitet (1364)
Uppsala universitet (590)
Örebro universitet (413)
Stockholms universitet (408)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (380)
Chalmers tekniska högskola (354)
Karlstads universitet (334)
Högskolan i Borås (260)
Mittuniversitetet (208)
Umeå universitet (191)
Högskolan i Jönköping (190)
Linnéuniversitetet (182)
Södertörns högskola (171)
Mälardalens högskola (138)
Högskolan Kristianstad (112)
Karolinska Institutet (77)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (77)
Högskolan i Halmstad (61)
Högskolan i Gävle (50)
Högskolan Dalarna (37)
Försvarshögskolan (36)
Sveriges Lantbruksuniversitet (34)
Luleå tekniska universitet (31)
Högskolan Väst (28)
Malmö universitet (24)
Nordiska Afrikainstitutet (22)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (18)
Högskolan i Skövde (17)
Gymnastik- och idrottshögskolan (15)
Blekinge Tekniska Högskola (15)
Konstfack (5)
Röda Korsets Högskola (5)
Naturvårdsverket (2)
RISE (1)
Stockholms konstnärliga högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (5841)
Svenska (3408)
Tyska (75)
Spanska (33)
Danska (31)
Norska (29)
visa fler...
Odefinierat språk (18)
Franska (17)
Polska (17)
Tjeckiska (6)
Estniska (6)
Japanska (6)
Finska (4)
Kinesiska (4)
Italienska (3)
Nederländska (3)
Turkiska (3)
Portugisiska (2)
Ungerska (2)
Rumänska (2)
Ryska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (9507)
Humaniora (855)
Medicin och hälsovetenskap (811)
Teknik (397)
Naturvetenskap (217)
Lantbruksvetenskap (75)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy