SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;pers:(Widmalm Sven 1956)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Widmalm Sven 1956

 • Resultat 1-10 av 54
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna temaavdelning av Lychnos har ett antal artiklar samlats, som speglar pågående forskning i landet som rör i vid mening idéhistoriska perspektiv på mat, vetenskap och idétraditioner. Ett gemensamt inslag i artiklarna är intresset för hur vetenskapligt eller principiellt grundande uppfattningar om vad som är bra, nyttig och näringsriktig mat har omformatstill individuella kostråd och legat till grund för politiska beslut. 1700-talets hälsoråd och hushållsläror och 1900-talets lagstiftning om hygieniska åtgärder kan ganska enkelt placeras in i den sociala och kulturellaprocess, genom vilken vetenskapen och experternas kunskaper tillskrevs en allt viktigare roll i formandet av ett bättre och mer välplaneratsätt att leva. Men även motstånd, motrörelser och subkulturer har bidragit till formandet av föreställningar om vad som är ett bra och naturligtkosthåll. Vetenskapen och dess tillämpningsområden har i detta liksom i många andra sammanhang visat sig vara en bland en rad skilda faktorer, som haft betydelse för de olika sätt på vilka maten kommit att ingå i människornasföreställningar om sig själva och de liv de vill leva
 •  
2.
 • Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2005
 • 2005
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Lychnos. årsbok för idé och lärdomshistoria ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.  Den har utkommit med sedan 1936 och är därmed en av världens äldsta publikationer inom idé- och lärdomshistoria och vetenskapshistoria. Förutom vetenskapliga uppsatser innehåller Lychnos en gedigen recensionsavdelning.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Vetenskapens sociala strukturer : sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vetenskap, forskning, kunskap, lärande - detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker på miljöområdet diskuteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor diskuteras. Men vad vet vi egentligen om forskningens utvecklingsmöjligheter, vad som formar den och hur den har fått sin nuvarande ställning?I Vetenskapens sociala strukturer utgår forskarna från den moderna diskussionen inom samhällsvetenskap och humaniora om hur vetenskapen formar och formas av samtidens strömningar. I en inledande översikt diskuteras bland annat gränsdragning, samproduktion och nätverk. Diskussionen fördjupas sedan i sju historiska fallstudier som behandlar svensk vetenskap under främst 1900-talet.I fallstudierna fokuserar författarna på villkoren för hur vetenskaplig kunskap tas upp och används för olika ändamål industrin och tekniken men också skolan och politiken. Texterna lyfter fram vetenskapens föränderliga karaktär över tiden och mellan olika vetenskapsområden. I bokens efterord diskuteras hur vetenskapshistoriska studier kan användas i den allt intensivare forskningspolitiska diskussionen som länge präglats av historielöshet.
 •  
7.
 •  
8.
 • Widmalm, Sven, 1956- (författare)
 • A Machine to Work in : The Ultracentrifuge and the Modernist Laboratory Ideal
 • 2006
 • Ingår i: Taking place : the spatial contexts of science, technology, and business. - Sagamore Beach, MA : Science History Publications /USA. - 0-88135-252-7 - 978-0-8813-5252-8 ; s. 59-80
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Taking Place deals with places shaped by interactions of science, technology, and industry. It treats place as an essential factor for understanding municipalities, companies, scientists, and scientific institutions. It discusses, by means of historical and contemporary examples, the embodiment of ideas and power relationships in architectural structures, and how the creation of organized places can create or reverse the flow of people, ideas, wealth and commodities.
 •  
9.
 •  
10.
 • Widmalm, Sven, 1956- (författare)
 • Anders Celsius and the politics of astronomy
 • 1990
 • Ingår i: Nordic-Baltic Astronomy Meeting. - Uppsala : Astronomiska observatoriet. - 91-506-0844-4
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 54
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy