SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;pers:(Hydén Lars Christer 1954)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Hydén Lars Christer 1954

 • Resultat 1-10 av 50
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv
 • 1997
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att studera berättelser är en bok om narrativ teori och metod inom samhällsvetenskap och medicin. Boken är den första på svenska om berättelseforskning. Här medverkar bl.a. forskare som E.G. Mishler, C.K. Riessman och V. Adelswärd. Från olika utgångspunkter beskriver författarna hur människors berättelser kan analyseras och därmed bidra till att vidga och fördjupa kommunikationen mellan läkare och patient, mellan socialarbetare och klient.Berättelsen är en del av vårt kulturarv och en del av vår vardag. Boken ger stoff och kunskap åt alla som på ett eller annat sätt intresserar sig för människors tal och samtal. Författarna vänder sig till såväl yrkesverksammainom vård och omsorg som studerande och forskare inom samhälls- och vårdvetenskaperna.
2.
 • Ett liv som andra : Livsvillkor för personer med funktionshinder
 • 2000
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok belyser några centrala frågor i den handikappolitiska utvecklingen under de senaste åren. Vad var det som dolde sig bakom de goda intentionerna och strävan efter välfärd för personer med funktionshinder? Klienter och patienter är inte längre nöjda med enbart anonym planläggning utan vill själva bestämma över sina liv. Ett genomgående tema i boken är därför att lyfta fram och belysa handikappolitikens konsekvenser ur de funktionshindrade personernas eget perspektiv. Boken vill ge några bilder av funktionshindrade personers levnadsförhållanden och hur deras möte med den offentliga vården och omsorgen ser ut. Den visar på gränser och möjligheter i dagens handikappolitik och hur den i praktiken verkställs. Svensk handikappomsorg är bra men det finns också samtidigt en praktisk vardag som inte alltid stämmer med lagarnas bild av möjligheter och rättigheter. Bakgrunden till boken är främst handikappreformen från 1994, men även psykiatrireformen ett år senare. Boken är i första hand tänkt för undervisning inom högskolans sociala utbildningar och vårdutbildningar. Boken vänder sig också till verksamhetspersonal, handläggare och beslutsfattare, liksom till anhöriga och funktionshindrade personer. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen
 •  
3.
 • Health, Culture and Illness : Broken Narratives
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This collection of essays examines the interrelations between illness, disability, health, society, and culture. The contributors examine how "narratives" have emerged and been utilized within these areas to help those who have experienced d injury, disability, dementia, pain, grief, or psychological trauma to express their stories. Encompassing clinical case studies, ethnographic field studies and autobiographical case studies, Health, Illness and Culture offers a broad overview and critical analysis of the present state of "illness narratives" within the fields of health and social welfare.
 •  
4.
 •  
5.
 • Hydén, Lars-Christer, 1954- (författare)
 • Att analysera berättelser i forskningsintervjuer
 • 2008
 • Ingår i: Narrativa metoder i socialt arbete. - Lund : Studentlitteratur. - 9-789-1440-1298-8 - 9-144-01-298-5 ; s. 111-132
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna antologi ger en bred introduktion till hur man kan använda berättelsemetoder inom forskning med fokus på olika typer av psykosociala problemområden. Teoretiska perspektiv presenteras liksom empiriska exempel på vad en narrativ strategi kan innebära vid forskning inom samhällsvetenskap och socialt arbete. Författarna diskuterar bland annat följande frågor:- Vad menas med en berättelse?- Hur kan man förstå och analysera berättelser inom det sociala fältet?- Hur kan man rent konkret använda berättelser i forskning inom socialt arbete? Boken innehåller också en diskussion om evaluerings- och bedömningskriterier inom narrativ forskning. Narrativa metoder i socialt arbete vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar samt yrkesverksamma socialarbetare, psykologer och vårdpersonal som ska genomföra mindre undersökningar.
 •  
6.
 • Hydén, Lars-Christer, 1954- (författare)
 • Att bemöta och bemötas
 • 2001
 • Ingår i: Utan fast punkt. Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. - Stockholm : Socialstyrelsen. ; s. 48-63
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
7.
 • Hydén, Lars-Christer, 1954- (författare)
 • Att känna igen sig själv i den moderna världen
 • 2003
 • Ingår i: På väg mot en kommunikativ demokrati? : : sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen. - Stockholm : Carlssons. - 9172035684 ; s. 331-354
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På väg mot en kommunikativ demokrati?" tar 16 tänkande humanister till orda om det moderna, demokratiska samhällets grundläggande frågor: allas delaktighet och upplysta förståelse. Men att förena dessa demokratins drömmar är inte alltid så enkelt. Därför är humanisternas perspektiv nog så riktigt. I dag handlar mycket i det västerländska livet om kommunikation. Det gör också denna bok, som därtill sätter kommunikation i relation till makt, till bildning och medborgarskap, till mediernas samhällsroll, liksom till identitet och existens. "Makt skall vila på kommunikativ tillit, på samtal, diskussion, offentlighet.. skriver Kylhammar/Battail inledningsvis och fortsätter : "Makt skall vila på upplysning, vetande, insikt och reflektion; på det bästa argumentet och det rationella skälet". Boken är strukturerad i fyra avdelningar: Kommunikation, kunskap och makt; Medierna och det offentliga samtalet; Bildning och medborgarskap samt Identitet och existens.. L14
 •  
8.
 • Hydén, Lars-Christer, 1954- (författare)
 • Att leva ett eget liv : normalisering i den nya psykiatrin
 • 2000
 • Ingår i: Ett liv som andra : livsvillkor för personer med funktionshinder. - Lund : Studentlitteratur. - 91-44-00862-7 - 978-9-144-00862-2 ; s. 157-181
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Hydén, Lars-Christer, 1954- (författare)
 • Att samtala om socialbidrag
 • 2000
 • Ingår i: Socialbidrag i forskning och praktik. - Stockholm : GothiaCentrum för utvärdering av socialt arbete. - 91-7205-273-2 - 978-9-172-05273-4 ; s. 224-243
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En antologi om socialbidrag. Boken behandlar olika delar av socialbidragsarbetet: Fattigvårdens historia och den moderna sociallagstiftningens framväxt; Vilka är de som får socialbidrag och får t.ex. ungdomar och invandrare mer än andra?; Hur ser socialbidraget ut i andra länder, en jämförelse mellan Sverige och EU; Hur lyckas man aktivera arbetslösa socialbidragstagare?; Har socialbyråns organisering någon betydelse för vilka som får socialbidrag?; Skuldproblem och ekonomisk rådgivning. Det finns inte mycket skrivet om socialbidrag och boken fyller därför ett viktigt tomrum. Den har tillkommit på initiativ av CUS (Centrum för utvärdering av socialt arbete).
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 50
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy