SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;mspu:(researchreview)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Forskningsöversikt

 • Resultat 1-10 av 58
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Stepanova, Olga, 1981-, et al. (författare)
 • The relevance of environmental conflict research for coastal management. A review of concepts, approaches and methods with a focus on Europe
 • 2013
 • Ingår i: Ocean and Coastal Management. - 0964-5691. ; 75, s. 20-32
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Analysis and resolution of coastal resource use conflicts have largely been neglected in coastal research, environmental policies and resource management strategies such as Integrated Coastal Zone Management (ICZM). We review theoretical approaches and empirical studies from European countries about environmental and natural resource use conflicts with the aim to clarify the requirements for developing interdisciplinary coastal conflict research as a component of sustainable coastal management. Issues of terminology, conceptual and methodological differences and requirements for analysing and solving resource use and management conflicts are addressed. Thereafter, possibilities of consolidation of the research field and the perspectives of future coastal conflict research are discussed – along with comparative studies of conflicts, conflict management, and integration of the knowledge of resource users. We conclude that the reviewed conflict concepts, typologies and approaches can be integrated and thus help to improve context-specific analysis of multi-scale coastal conflicts. Such conflicts are part of sustainable resource management that needs to deal with consequences of global environmental change, especially the rise in sea levels in coastal areas.
 •  
2.
 •  
3.
 • Gårdfeldt, Gunilla, 1945-, et al. (författare)
 • Lucia möter Pajazzo Kvinnorollen och mansrollen i opera då och nu- redovisning av ett Konstnärligt utvecklingsprojekt
 • 2010
 • Ingår i: Föreställningar Högskolan för scen och musik 2010 12-14. ; Artisten oktober 2010
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • För att ligga i framkant vid operautbildningen på Högskolan för scen och musik (HSM) behöver vi kontinuerligt komplettera synen på vår musikdramatiska interpretationsmetod och lösa upp genrehierarkier, inte minst för att kunna möta och vinna den nya generationens publik, ”de icke redan frälsta”. Ovanstående KU-projekt Lucia möter Pajazzo är en fristående fortsättning på de två konstnärliga KU-projekten En kvinnas många röster, 2008 samt En kvinnas möten, 2009. Dessa tre KU-projekt har med progression och fördjupning behandlat specifika frågeställningar i utvalda operascener med syfte att: - utveckla en genreöverskridande/genrelös sångteknik för att främja ett fungerande musikdramatiskt skådespeleri med texten i fokus - belysa könsmaktsordningen samt kvinnorollens och mansrollens försvar av det egna perspektivet samt problematisera offer- och förövarrollen
 •  
4.
 • Zuiderent-Jerak, Teun (författare)
 • If Intervention Is Method, What Are We Learning? A Commentary on Brian Martin’s “STS and Researcher Intervention Strategies”
 • 2016
 • Ingår i: Engaging Science, Technology, and Society. - 2413-8053. ; 1:2, s. 73-82
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In STS and Researcher Intervention Strategies, Brian Martin expresses his concern about the lack of strategic guidance STS offers for intervening in controversies in which actors are being marginalized. This is an interesting contrast with some classic critiques of Actor-Network Theory. Leigh Star famously argued that the over-emphasis of ANT on strategic  action made it particularly poorly equipped to study heterogeneity––an analytical and political problem at once. I argue that guidance on intervention as research method should actively resist the urge to make intervention “strategic.” Considering intervention as a scholarly method  for producing novel insights about our topics is diametrically opposed to considering intervention strategically , that is, as means to achieving predefined scholarly or normative goals. Drawing on previous, recent, and ongoing work on intervention as an equally non-strategic and nondetached method for developing new knowledge and new normativities, I explore how such work would speak to Martin’s challenge of intervening in controversies and what could be some interesting lessons such an experiment might spark. A strategic take on intervention is important for Martin because it challenges a linear model of STS knowledge production: scholars prioritizing the development of greater understanding of phenomena, hoping that such knowledge can then be beneficial for society later on. Approaching intervention as method, however, challenges problematic linear models of STS knowledge, not by inverting the linearity (from areas of social importance to knowledge production), but by extending non-linear scholarship to our own and others’ normativities. This allows STS scholars to take their concerns about the practices they are involved in seriously without violating their equal attachment to reflexivity, unpredictability, and situatedness. Such a prospect may help STS scholars to explore what it means to live the multiple membership of societally and academically concerned communities, which is what considering intervention strategically would make us lose.
5.
 • Andersson, Elina, et al. (författare)
 • The Political Ecology of Land Degradation
 • 2011
 • Ingår i: Annual Review Environment and Resources. - Annual Reviews. - 1545-2050. ; 36, s. 295-319
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Land degradation, as a threat to smallholders in the tropics, attracts less attention than other global challenges. In addition, gaps between scientific understandings of land degradation and international policy regimes are problematic. We identify the three most significant debates including their different policy implications: desertification in the Sahel, nutrient depletion in Africa, and rural reforms in China. Using a political ecology frame across disciplines, scales of inquiry, and regional experiences, we nuance the often polarized scientific debate while seeking to bridge the gap between science and policy. Three main findings emerge: State-led rural reforms in China represent an important approach to land degradation; a renewed focus on agriculture and sustainability in development discourses opens new ways for tackling nutrient depletion with combined sociotechnological reforms; and a policy void in Africa paves the way for market mechanisms, such as payment for environmental services, that are insufficiently understood and put fairness at risk.
 •  
6.
 • Andersson, Jonas E, 1964- (författare)
 • Kulturmiljövärden i besluts- och planeringsprocesser : Röster om kompensation som styrmedel mellan bevarande och förändring
 • 2014
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kommunala besluts- och planeringsprocesser omfattar till olika grad särskilda åtgärder (kompensation), som syftar till att moderera konsekvenserna av en föreslagen förändring på befintliga värden i kultur- eller naturmiljö. Förutom det etablerade samrådsförfarandet, som beskrivs i Plan- och Bygglagen, PBL (SFS 2010:900), aktiveras två andra lagrum, dels Kulturmiljölagen, KML (SFS1988:950), som värnar värden i kulturmiljöer, dels Miljöbalken, MB (SFS1998:808), som skyddar värden i naturmiljöer. Medan PBL och KML hanterar kulturmiljövärden under allmänna skrivningar om hänsyn och varsamhet i förhållande till omgivande bebyggelse, innehåller MB tydliga föreskrifter att påtagliga skador på riksintressanta kultur- och naturmiljövärden ska balanseras genom kompensatoriska strategier. Denna obalans skapar en otydlighet i hanteringen av kulturmiljövärden i kommunala besluts- och planeringsprocesser.     Inom ramen för ett forskningsprojekt kring begreppen kompensation och styrmedel, finansierat under 2014 av Riksantikvarieämbetet, RÄA, inbjöds sju planerare med erfarenhet av kommunal planering till en workshop för att diskutera begreppens innebörd närmare. Workshoppen genomfördes på Arkitekturskolan, KTH, och i diskussionen deltog även åtta deltagare, knutna till forskningsprojektet. Deltagarnas professionella bakgrund var en form av en arkitektkompetens: 4 deltagare var utbildade till arkitekt med specialisering på hus- eller stadsbyggnad, 2 landskapsarkitekter, 1ingenjör, 2 deltagare var arkeologer samt 1 bebyggelseantikvarie. Fem deltagare hade forskarkompetens inom arkeologi, arkitektur och samhällsplanering. Syftet med workshoppen var att diskutera praktikens förståelse av begreppen i olika kommunal besluts- och planeringsprocesser. Som ett pedagogiskt exempel användes besluts- och planeringsprocessen för åren 2009-2013 kring Ångfärjestationen i Helsingborg, belägen i Stortorgets förlängning och med utsikt över sundet. Kompensation och styrmedel diskuterades under 5 timmar i två olika sammanhang, dels deltagarnas egna tidigare erfarenheter av sådana kompensatoriska åtgärder, dels speglat genom den utvalda skånska fallstudien.     Workshoppen ger underlag för fem huvudsakliga slutsatser kring kompensation och styrmedel i samband med kulturmiljövärde i kommunala besluts- och planeringsprocesser: (1) Begreppen är beroende av ett sammanhang, en kontext, för att bli användbara och operationella. (2) Kompensation och styrmedel är mindre kända i förhållande till besluts- och planeringsprocesser, som handlar om ingrepp i bebyggelsemiljöer med kulturmiljövärden. (3) Kompensation och styrmedel avseende kulturmiljö behöver skräddarsys genom ett scenariotänkande, som lyfter fram konsekvenser av att anpassa eller bevara kulturmiljövärden i en förändringssituation. (4) Kompensation och styrmedel hänger samman med en problematik som måste bearbetas från de tidigaste skedena av en kommunal besluts- och planeringsprocess. (5) Kompensation sträcker sig från att vara rena ekonomiska transaktioner för förlust av värden till sin enklaste form, till att bli kompensatoriska styrmedel, som detaljerar användning och utformning av bebyggelse inom en intressant kulturmiljö på en övergripande nivå. 
 •  
7.
 • Atteridge, Aaron, et al. (författare)
 • Is adaptation reducing vulnerability or redistributing it?
 • 2018
 • Ingår i: Wiley Interdisciplinary Reviews : Climate Change. - 1757-7780. ; 9:1
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • As globalization and other pressures intensify the economic, social and biophysical connections between people and places, it seems likely that adaptation responses intended to ameliorate the impacts of climate change might end up shifting risks and vulnerability between people and places. Building on earlier conceptual work in maladaptation and other literature, this article explores the extent to which concerns about vulnerability redistribution have influenced different realms of adaptation practice. The review leads us to conclude that the potential for adaptation to redistribute risk or vulnerability is being given only sparse—and typically superficial—attention by practitioners. Concerns about ‘maladaptation’, and occasionally vulnerability redistribution specifically, are mentioned on the margins but do not significantly influence the way adaptation choices are made or evaluated by policy makers, project planners or international funds. In research, the conceptual work on maladaptation is yet to translate into a significant body of empirical literature on the distributional impacts of real-world adaptation activities, which we argue calls into question our current knowledge base about adaptation. These gaps are troubling, because a process of cascading adaptation endeavors globally seems likely to eventually re-distribute risks or vulnerabilities to communities that are already marginalized and vulnerable. We conclude by discussing the implications that the potential for vulnerability redistribution might have for the governance of adaptation processes, and offer some reflections on how research might contribute to addressing gaps in knowledge and in practice.
 •  
8.
 • Bai, Z. G., et al. (författare)
 • Proxy global assessment of land degradation
 • 2008
 • Ingår i: Soil Use and Management. - Wiley-Blackwell. - 0266-0032. ; 24:3, s. 223-234
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Land degradation is always With Lis but its causes, extent and severity are contested. We define land degradation as a long-term decline in ecosystem function and productivity, Which may be assessed using lone-term, remotely sensed normalized difference vegetation index (NDVI) data. Deviation from the norm may serve as a proxy assessment of land degradation and improvement - if other factors that may be responsible are taken into account. These other factors include rainfall effects which may be assessed by rain-use efficiency, calculated from NDVI and rainfall. Results from the analysis of the 23-year Global Inventory Modeling and Mapping Studies (GIMMS) NDVI data indicate declining rain-use efficiency-adjusted NDVI on ca. 24% of the global land area with degrading areas mainly in Africa south of the equator, South-East Asia and south China, north-central Australia, the Pampas and swaths of the Siberian and north American taiga; 1.5 billion people live in these areas. The results are very different from previous assessments which compounded what is happening now with historical land degradation. Economic appraisal can be undertaken when land degradation is expressed in terms of net primary productivity and the resultant data allow statistical comparison With other variables to reveal possible drivers.
 •  
9.
 • Bauer, Fredric, et al. (författare)
 • Technological innovation systems for biorefineries – A review of the literature
 • 2017
 • Ingår i: Biofuels, Bioproducts and Biorefining. - John Wiley & Sons. - 1932-1031. ; 11:3, s. 534-548
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • The concept of a bioeconomy can be understood as an economy where the basic building blocks for materials, chemicals, and energy are derived from renewable biological resources. Biorefineries are considered an integral part of the development toward a future sustainable bioeconomy. The purpose of this literature review is to synthesize current knowledge about how biorefinery technologies are being developed, deployed, and diffused, and to identify actors, networks, and institutions relevant for these processes. Several key findings can be obtained from the literature. First, investing more resources in R&D will not help to enable biorefineries to cross the ‘valley of death’ toward greater commercial investments. Second, while the importance and need for entrepreneurship and the engagement of small and medium-sized enterprises (SMEs) is generally acknowledged, there is no agreement how to facilitate conditions for entrepreneurs and SMEs to enter the field of biorefineries. Third, visions for biorefinery technologies and products have focused very much on biofuels and bioenergy with legislation and regulation playing an instrumental role in creating a market for these products. But there is a clear need to incentivize non-energy products to encourage investments in biorefineries. Finally, policy support for biorefinery developments and products is heavily intertwined with wider discussions around legitimacy and social acceptance. The paper concludes by outlining current knowledge gaps
10.
 • Bergström, Johan, et al. (författare)
 • On the rationale of resilience in the domain of safety: A literature review
 • 2015
 • Ingår i: Reliability Engineering & System Safety. - Elsevier. - 0951-8320. ; 141, s. 131-141
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Resilience is becoming a prevalent agenda in safety research and organisational practice. In this study we examine how the peer-reviewed safety science literature (a) formulates the rationale behind the study of resilience; (b) constructs resilience as a scientific object; and (c) constructs and locates the resilient subject. The results suggest that resilience engineering scholars typically motivate the need for their studies by referring to the inherent complexities of modern socio-technical systems; complexities that make these systems inherently risky. The object of resilience then becomes the capacity to adapt to such emerging risks in order to guarantee the success of the inherently risky system. In the material reviewed, the subject of resilience is typically the individual, either at the sharp end or at higher managerial levels. The individual is called-upon to adapt in the face of risk to secure the continuous performance of the system. Based on the results from how resilience has been introduced in safety sciences we raise three ethical questions for the field to address: (1) should resilience be seen as people thriving despite of, or because of, risk?; (2) should resilience theory form a basis for moral judgement?; and finally (3) how much should resilience be approached as a trait of the individual?
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 58
Åtkomst
fritt online (25)
Typ av publikation
Typ av innehåll
refereegranskat (34)
övrigt vetenskapligt (18)
populärvet., debatt m.m. (6)
Författare/redaktör
Olsson, Lennart, (3)
Hansen, Teis, (3)
Wallensteen, Peter, ... (3)
Neij, Lena, (3)
Cherp, Aleh, (2)
Gössling, Stefan, (2)
visa fler...
Hultman, Johan, (2)
Osvaldsson, Karin, 1 ... (2)
Coenen, Lars, (2)
Mundaca, Luis, (2)
Mccormick, Kes, (2)
Dahlgaard-Park, Su M ... (1)
Leire, Charlotte, (1)
Thidell, Åke, (1)
Diaz, Sandra, (1)
Cohen, S. (1)
Meyer, M., (1)
Jenmalm, Maria, (1)
Bodin, Örjan, (1)
Olsson, Per, (1)
Mont, Oksana, (1)
Svenfelt, Åsa, (1)
Pyhala, Aili (1)
Scott, D. (1)
Wibeck, Victoria, 19 ... (1)
O'Brien, Karen (1)
Aldunce, Paulina (1)
Bauer, Fredric, (1)
Finnveden, Göran (1)
Eriksson, Camilla (1)
Nilsson, Daniel (1)
Falkmer, Torbjörn, (1)
Pascual, Unai (1)
Falkmer, Marita, (1)
Joosten, Annette, (1)
Lunner, Thomas, (1)
Brogaard, Sara, (1)
Hagsand, Angelica, 1 ... (1)
Palm, Jenny, 1973-, (1)
Jerneck, Anne, (1)
Svensson, Marina (1)
Hornborg, Alf (1)
Bruckmeier, Karl, 19 ... (1)
Bugge, Markus M. (1)
Säwe, Filippa, (1)
Andersson, Elina, (1)
Gomez-Baggethun, Eri ... (1)
Andersson, Jonas E, ... (1)
Andersson, Kjerstin, ... (1)
Thapar-Björkert, Sur ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (31)
Linköpings universitet (9)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
Uppsala universitet (4)
Göteborgs universitet (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (2)
visa fler...
Stockholms universitet (2)
Högskolan i Jönköping (1)
Umeå universitet (1)
Södertörns högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (49)
Svenska (7)
Danska (1)
Japanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (57)
Naturvetenskap (7)
Teknik (4)
Humaniora (4)
Lantbruksvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy