SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;mspu:(report)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Rapport

 • Resultat 1-10 av 1363
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Eriksson Baaz, Maria, et al. (författare)
 • The Complexity of Violence: A critical analysis of sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC)
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report, the first in Sida’s gender-based violence series, draws on an original case study, including extensive interviews with members of thearmed forces in the Democratic Republic of Congo (DRC). By critically exploring and convincingly challenging existing stereotypes and narratives about sexual violence in conflict settings, the authors reveal the need for a nuanced understanding of SGBV, including its invisible victims. Their analysis transcends reductionist explanations that separate SGBV from other forms of violence that afflict war-torn societies, and haunt post-war contexts. They thus provide invaluable insights into the complex circumstances in which SGBV occurs.
 •  
3.
 •  
4.
 • Tibajev, Andrey (författare)
 • Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige en forskningsöversikt
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna forskningsöversikt har tagits fram på uppdrag av Försäkringskassan, för att stödja myndigheten i att utveckla sitt samarbete med andra aktörer i arbetet med att stödja utrikes föddas integration på arbetsmarknaden, och i och med ett ökat  arbetsmarknadsdeltagande minska risken för sjukskrivning för gruppen. Syftet med rapporten är att sammanställa tillgänglig internationellt publicerad forskning om utrikes föddas förutsättningar på svensk arbetsmarknad, samt studier av utrikes föddas hälsa och användande av välfärdssystemet i relation till arbetsmarknaden.Rapporten har skrivits av Andrey Tibajev vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet, i dialog med Christian Ståhl vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Brembeck, Helene, 1952-, et al. (författare)
 • Barn som medforskare av matlandskap. Del 1: Medforskning
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att ta med barn i forskningsprocessen är undantag snarare än regel i barndomsforskning. Det är även mycket ovanligt när det gäller forskning inom fältet mat och hälsa som domineras av kvantitativa studier. De flesta av dessa studier har folkhälso­veten­skapliga eller kostvetenskapliga utgångspunkter där man försöker följa, mäta effekterna av och utvärdera olika interventioner riktade mot barn. Forskarna i BAMM ville inte forska om barn utan med dem. Deras utgångspunkt var barnen och deras intressefokus och frågeställningar. Vad är intressant för dem? Vad har de för kunskaper och vad är de nyfikna på att få veta mer om? Hur tar de reda på mer om det de är intresserade av? Hur sammanställer och presenterar de sin forskning? Hur föreslår och visualiserar de förändringar? Kan barns forskning göra skillnad? För dem? För samhället? Detta metodiska angreppssätt innebar också med nödvändighet en kritik av gängse uppifrån-och-ner-modeller för interventioner riktade mot barn. Fältarbetet bedrevs i två fjärdeklasser med totalt 45 barn på en skola i en av Göteborgs kranskommuner. Medforskarna arbetade i grupper på 7-8, med en eller två av forskarna som handledare. Forskarnas ambition som handledare var att upp­märk­samma medforskarnas intressen och önskemål och låta dem leda forskarna runt i sina matlandskap. Det var inte bestämt i detalj hur medforskandet skulle gå till utan forskningssamarbetet fick växa fram tillsammans med barnen. Genom BAMM fick forskarna uppslag för hur barns matmiljöer kan bli mer hälso­främjande. Det behövs insatser på såväl individ, som skol- och kommun­nivå. Utgångspunkten är att barn ska bemötas som individer med resurser att tillföra i ett hälsofrämjande arbete. Det innebär att ta vara på barns erfarenheter och kunskaper och att ge dem möjligheter, både i och utanför skolan, att ta reda på mer om det de är intresserade av. Det är också viktigt att ta matglädje och sinnlig­het på allvar och inte minst att ge barn reell möjlighet att vara delaktiga i beslut som fattas rörande deras matlandskap.
 •  
8.
 •  
9.
 • Bruckmeier, Karl, 1952-, et al. (författare)
 • SECOA project Thematic report on the profiles of the coastal resources and their uses/users. Swedish case study areas of Gothenburg and Malmö
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • SECOA European Commission THE CHALLENGE Global change, human mobility and urban growth, can be considered as the relevant elements affecting the management and development of coastal areas the world over. The increasing number of persons, houses and enterprises in urban coastal areas determines the pressure on the coastal environment, and its natural and cultural resources. There are a permanent increase in water and soil consumption; a generation of water, air and soil pollution; a waste creation; and there are increased urban carrying capacity demands. There is a competition that generates contrasts in the use of natural resources from all the stakeholders involved in the urban context, i.e. residents, commuters, tourists, and enterprises. The ever changing coastal natural environments affected by climate change are further complicating the situation, often in the direction of negative consequences. The problem is how to manage those contrasts through sustainable urban planning, consisting of environmental protection, economic development, and social cohesion. PROJECT OBJECTIVES SECOA will consider the effects of human mobility on urban settlements’ growth and restructuring in fragile environments, such as coastal areas. Whatever happens at the settlement level has consequences on natural and cultural resources. In coastal settlements every phenomenon is more concentrated and effects are more acute. The problems are also multiplied since climate change is affecting the environmental parameters. The need for controlling and reducing unwanted consequences is contributing to the creation of contrasts among stakeholders belonging to different economic sectors and social spheres. An integrated ecosystem approach incorporating social, economic and natural disciplines is essential in understanding and dealing with the complex and dynamic problems facing the coastal city environments. SECOA aims to: identify the ongoing and possible contrasts, analyze their quantitative and qualitative effects on the environment, create models to synthesize the complexity of the different social, economic and environmental systems. This reports provides an initial analysis of important social and environmental features of the two Swedish case study areas Malmö and Gothenburg
 •  
10.
 • Galis, Vasilis, 1978-, et al. (författare)
 • Hushållens energibeteende en forskningsöversikt och metodgenomgång
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna förstudie ska vi analysera tidigare forskning kring hushållens energianvändning och relatera detta till styrmedel och energibeteende, samt bygg- och bostadssektorns aktörers arbete med energieffektivisering och hushållning. Syftet med denna rapport är att få en överblick av forskningen kring byggnader och hushållens energibeteende samt att formulera teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt för att undersöka hushållens energibeteende. I denna rapport ska vi diskutera teoretiska och metodologiska angreppssätt inför fortsättningen av projektet och påbörja utvecklingen av en analysram för att förstå energianvändningen i hushåll.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1363
Åtkomst
fritt online (561)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1295)
populärvet., debatt m.m. (66)
refereegranskat (2)
Författare/redaktör
Mont, Oksana, (25)
Tojo, Naoko, (25)
Wallensteen, Peter, (20)
Lohm, Ulrik, 1943-, (20)
Corvellec, Hervé (20)
Strid, Sofia, 1976-, (17)
visa fler...
Peck, Philip, (17)
Arnfalk, Peter, (16)
Bramryd, Torleif, (16)
Johansson, Michael, (16)
Thidell, Åke, (15)
Stenman, Åsa, 1966-, (15)
Armstrong, Jo, (15)
Walby, Sylvia, (15)
Mccormick, Kes, (15)
Axelsson, Carolina, ... (14)
Neij, Lena, (14)
Westergren, Albert, ... (13)
Palm, Jenny, 1973-, (13)
Mundaca, Luis, (13)
Lindholm, Christina, ... (13)
Ulander, Kerstin, 19 ... (12)
Niedomysl, Thomas, (11)
Amcoff, Jan (11)
Dalhammar, Carl, (11)
Lindhqvist, Thomas, (11)
Aguilar, Renato, 194 ... (10)
Bruckmeier, Karl, 19 ... (10)
Eklund, Björn, (10)
Sollenberg, Margaret ... (9)
Gössling, Stefan, (9)
Öjendal, Joakim, 196 ... (9)
Edquist, Charles, (9)
Sandström, Ulf, 1953 ... (8)
Knutsson, Per, 1971- ... (8)
Löwgren, Marianne, 1 ... (8)
Lindholm Schulz, Hel ... (8)
Lindqvist, Katja, (8)
Hearn, Jeff, 1947-, (7)
Becker, Per, (7)
Wibeck, Victoria, 19 ... (7)
Cherp, Aleh, (7)
Jönsson, Bodil, (7)
Gyimothy, Szilvia, (7)
Syssner, Josefina (7)
Backman, Mikael, (7)
Emtairah, Tareq, (7)
Söderbaum, Fredrik, ... (7)
Morf, Andrea, 1968-, (7)
Orjuela, Camilla, 19 ... (7)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (476)
Linköpings universitet (360)
Göteborgs universitet (214)
Uppsala universitet (93)
Kungliga Tekniska Högskolan (68)
Örebro universitet (38)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (36)
Högskolan Kristianstad (31)
Högskolan i Borås (21)
Nordiska Afrikainstitutet (17)
Chalmers tekniska högskola (15)
Umeå universitet (14)
Linnéuniversitetet (14)
Högskolan i Jönköping (13)
Stockholms universitet (12)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (12)
Högskolan i Halmstad (10)
Karlstads universitet (9)
Södertörns högskola (8)
Försvarshögskolan (8)
RISE (7)
Malmö universitet (6)
Högskolan i Gävle (5)
Luleå tekniska universitet (4)
Naturvårdsverket (4)
Mittuniversitetet (3)
Högskolan Dalarna (3)
Mälardalens högskola (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Högskolan Väst (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (739)
Svenska (606)
Danska (5)
Norska (4)
Tyska (2)
Franska (2)
visa fler...
Japanska (2)
Latin (1)
Spanska (1)
Finska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1357)
Teknik (70)
Naturvetenskap (68)
Medicin och hälsovetenskap (47)
Humaniora (28)
Lantbruksvetenskap (20)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy