SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;mspu:(licentiatethesis)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Licentiatavhandling

 • Resultat 1-10 av 90
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Byggeth, Sophie (författare)
 • Integration of Sustainability Aspects in Product Development
 • 2001
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Integration of sustainability aspects into the product development process has been difficult to achieve, especially for small and medium-sized enterprises. The main reason is that existing tools are experienced to be too detailed and as a result too demanding in terms of time and resources. This Licentiate Thesis presents a method for sustainable product development (MSPD). The method is intended to be a complement to existing overarching sustainability management tools and detailed quantitative product analysis tools. The objectives of the MSPD are: (i) identification of potential problems of present or planned products caused by substances and activities during the product life cycle that are critical with regard to principles for sustainability; (ii) guidance in finding solutions to the potential problems by modifications of present or planned products, and (iii) promotion of new products and business ideas based on sustainability aspects. A method suitable for most enterprises, irrespective of product type or background knowledge, has been sought. The MSPD includes: (1) a management tool which supports the user with information about, and instructions for applying, the method; (2) a flexible model for an integrated product development process, including checklist questions concerning traditional aspects of product development; (3) a modular system of guiding questions concerning aspects of sustainability, and (4) a prioritisation matrix for evaluation and choice of proposals in each product development phase. A MSPD prototype has been developed and tested in six small and medium- sized enterprises to study the usability of the basic structure of the method, and to obtain ideas for improvements and further development.
 •  
2.
 • Liwång, Hans, 1974- (författare)
 • Risk-based ship security analysis – an approach based on civilian and military methods
 • 2012
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The demands on maritime operations today are increasingly higher in terms of control, efficiency and cost. The margins for accidents and security incidents are therefore decreasing. In the area of ship safety the regulations, guidelines and methods have a history and culture of systematic research, development and implementation. In contrast, international security is highly politicized and therefore not as transparent. The result is that a tradition of ship security is not as well established.The overall aim of this thesis is to propose a method for ship security analysis that increases the overall safety of the crew and the ship. The objective is to develop a method that is systematic in order to ensure that assessment and response are complete and effective, and that the process is documented to provide evidence of decision-making.The method used is probabilistic risk assessment where quantitative analysis is central. The proposed approach is consistent with the requirements of maritime safety work. However, in the work here, the proposed methods are specifically tested for security cases. This is because hazards (without intent) and threats (with intent) evolve in different ways into risk. Therefore, they must be analysed differently in order to capture the causal relationship.The proposed approach consists of three steps: the first step consists of a threat description that documents qualitative and quantitative aspects that together describe how the threat most likely will act in relation to the ship’s vulnerability; the second step uses the threat description to define the system studied as well as the scenarios that collectively describe the harmful consequences; the third step evaluates the risk with tools from probabilistic risk assessment.The overall conclusion is that the proposed method brings the procedure and results of ship security analysis into the open and therefore allows for criticism, improvements and shared risk knowledge, not possible with less structured methods. The results also show that the calculated probabilities agree with available statistics, which indicates that the analysis succeeds in describing the central causal relationships of the scenarios modelled.
3.
 • von Oelreich, Jacob, 1978- (författare)
 • Shorelines of adaptation and fields of innovation Emerging sustainability transformations in sea-level rise planning and the food system
 • 2017
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna licentiatavhandling bygger på insikten att det finns ett brådskande behov av en radikal systemomställning i riktning mot hållbarhet i alla delar av samhället, eftersom rådande socioekologiska förhållanden är starkt ohållbara. Syftet med avhandlingen är att utforska framväxande samhällsomvandlingar i riktning mot stärkt hållbarhet genom fallstudier inom planering för havsnivåhöjning respektive livsmedelssystemet.Ett varmare klimat leder till stigande havsnivåer. Även om det är osäkert hur fort och hur mycket havsnivån kommer att stiga är beredskap och anpassning avgörande för samhället. Det globala livsmedelssystemet är djupt ohållbart och behöver ställas om i riktning mot ökad hållbarhet. Denna avhandling kopplar samman två separata studier. Den första undersöker planeringen för stigande havsnivåer i svenska kommuner, medan den andra utforskar i vilken utsträckning ekologiska initiativ kan driva på det dominerande systemet för produktion och konsumtion av mat i riktning mot en hållbarhetsomställning. I båda studierna är kvalitativa intervjuer och dokumentstudier de huvudsakliga metoderna.  Forskningsresultaten visar att en omställning i riktning mot stärkt hållbarhet bygger på olika strategier inom olika områden. Inom planeringen för stigande havsnivåer ligger tonvikten på hantering av och anpassning till en av klimatförändringarnas främsta konsekvenser, stigande havsnivåer, i ett sammanhang präglat av osäkerhet. När det gäller omvandlingen av livsmedelssystemet i riktning mot ökad hållbarhet ligger fokus istället på skapandet av hållbara alternativ som kan utmana det dominerande systemet för produktion och konsumtion av mat. Inom båda områdena finns det emellertid ett behov av att röra sig från ett dominerande paradigm eller en rådande regim mot nya system präglade av dynamisk robusthet respektive hållbarhet. Detta kräver en genomgripande förändring av vår förståelse för socioekologiska förhållanden som i sin tur är kopplad till värderingar och politik.En viktig rekommendation från denna avhandling är att planeringen för stigande havsnivåer bör vägledas av dynamiskt robusta planeringsstrategier. Dessutom bör värstascenarier för framtida havsnivåhöjning samt ett långsiktigt perspektiv beaktas och en rikstäckande strategi för havsnivåplaneringen bör utvecklas. För att stärka livsmedelssystemets hållbarhet bör en mångfald olika ekologiska initiativ, metoder och modeller uppmuntras. Ekologiska livsmedelsinitiativ bör sträva efter att bygga nischer och samarbeten som utgår från värderingar som vilar på tankarna kring Eko 3.0. Eftersom hållbarhetsomvandlingar kräver radikala systemförändringar vad gäller värderingar, styrelseformer, sociala praktiker, politiska och ekonomiska strukturer, behöver förändring inom livsmedelssystemet inriktas mot detta mål.
4.
 •  
5.
 • Jonsson, Robert (författare)
 • Organisationstillblivelse och identitet : en studie av ÖstSam
 • 2002
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • "Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam" är en licentiatavhandling som syftar till att bidra med kunskaper om organisationers tillblivelse i termer av identitet. A v handlingen bygger på en studie av framväxten av organisationen ÖstSam. I tid sträcker sig studien från slutet av 1996 till början av år 2000. Från hösten 1998 har framväxten följts via intervjuer, observationer och dokument.Studien beskriver framväxten av ÖstSam. Vidare tolkas framväxten utifrån identitet som perspektiv. Detta görs genom att vad ÖstSam utvecklats till i termer av identitet presenteras. Hur ÖstSams identitet växt fram beskrivs också. Utifrån fallet ÖstSam och med hjälp av teorier som presenteras, diskuteras hur organisationers tillblivelse kan förstås i termer av identitet. Diskussionen mynnar framförallt ut i att grundarnas intentioner utgör underlag för innehållet i identiteten, vilket har visat sig omtolkas, rekonstrueras, över tiden. Mot bakgrund av detta menar jag att en organisations innehåll och process är förutsättningar för varandra. Båda är viktiga for vad en organisation utvecklas till. Studien visar också att kontexten påverkat utvecklaodet av vilka man är. Verksamhetens art, organisationens geografiska läge samt tid i form av historiskt arv och aktöremas tankar om framtiden för organisationen har varit av betydelse för vad ÖstSam utvecklats till i termer av identitet.
 •  
6.
 •  
7.
 • Sandberg, Rikard (författare)
 • The work of construction site managers: problematizing perceptions of embodied work practices
 • 2017
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Over the past few decades, scholars have paid increasing attention to work of site managers in the construction industry. In particular, the work situations of site managers have been increasingly depicted as demanding and stressful. The reasons for these situations have been explained as arising from macro-level characteristics of the industry itself. This includes, for instance, the influence of structure (loose coupling) and culture (masculinity and paternalism) that is suggested to promote a particularly demanding work situations characterized by overwork, stress, fragmentation and pressure to be in control of all activities on site. <br /><br />This thesis takes a critical perspective on the assumption that the everyday work practices of site managers can be explained as causally derived from macro-level characteristics of the industry. Instead, a need to take into account the managers experiences, meaning-making and responses is called for. The aim of the thesis is to explore practical manifestations of site managers’ everyday work and how they experience and cope with their work life situations. For this aim, a case study design with an exploratory and interpretative approach has been chosen. <br /><br />The thesis discusses findings based on three appended papers. By applying an everyday practice lens on the managers work, the discussion highlights the emergence of four separate yet interrelated empirical phenomena that warrant further research. These are reproduction, normalization, autonomy and resistance. These phenomena are discussed in order to highlight nuances, complexities and paradoxes underlying site managers work and to conceptualize new understandings of work in the construction industry. Instead of viewing site managers work as derived from macro-level characteristics, the thesis argues for a need to increasingly consider how issues of overwork and workaholism become reproduced and resisted in context where these tendencies seem to be normalized. The thesis concludes by emphasizing the need for future research on site managers work situations to critically elaborate on the relationship between, on one hand masculine culture and identities vis-à-vis practices of (over)work, and on the other hand autonomy and resistance vis-à-vis control.
8.
 • Åkerlund, Eva-Marie (författare)
 • Liv i kollektiv Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution
 • 2016
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här studien handlar om en grupp barn som inte har några föräldrar i Sverige, och som därför bor på institution. På senare tid har man tillskrivit dem kategoriseringen ensamkommande. Bakom det begreppet finns barn i olika åldrar som har lämnat sin familj och sitt hemland för ett nytt liv på en plats i världen med större framtidsmöjligheter. Många av dessa barn, som flyr till västvärlden på egen hand, delar erfarenheter av att placeras på institution. Mer precist är det en sådan tillvaro denna studie kommer att kretsa kring.
9.
 • Abrahamsson, Marcus (författare)
 • Uncertainty in Quantitative Risk Analysis - Characterisation and Methods of Treatment
 • 2002
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The fundamental problems related to uncertainty in quantitative risk analyses, used in decision making in safety-related issues (for instance, in land use planning and licensing procedures for hazardous establishments and activities) are presented and discussed, together with the different types of uncertainty that are introduced in the various stages of an analysis. A survey of methods for the practical treatment of uncertainty, with emphasis on the kind of information that is needed for the different methods, and the kind of results they produce, is also presented. Furthermore, a thorough discussion of the arguments for and against each of the methods is given, and of different levels of treatment based on the problem under consideration. Recommendations for future research and standardisation efforts are proposed.
10.
 • Agebro, Markus, 1975- (författare)
 • Driver Preferences of Steering Characteristics
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The future of vehicle steering systems lies within by-wire technology. With by-wire technology mechanical or hydraulic systems are replaced by electronic systems. Removal of the steering column and possibly other linkage and gears yields vast potential of further improvement of performance, comfort and safety. Steer-by-wire technology also enables the manufacturer to tailor the steering feel to better suit the individual drivers’ need and preference. Since a driver gains critical information about the vehicle from feedback through the steering wheel, steering feel will play a very important part in consumer acceptance of steer-by-wire systems. It will also be possible to customize steering characteristics to the individual driver. This thesis presents a methodology for investigating steering characteristics through analysis of simulator experiments and to find the impact of specific steering characteristics on drivers of varying skill. There are many key aspects to consider when designing simulator experiments. A validated vehicle model is required. Evaluation criteria need to be well defined as well as concise and simple. The utilized scenario has to be able to capture the selected evaluation criteria. Recruitment of test subjects should represent the target population. How to utilize the available time in the simulator most effectively and how to analyze the results are also important. In this work three studies are performed. Paper A investigates how steering gear ratio and steering wheel effort of a passenger car affect preferences of high and low mileage drivers. Paper B is an extended study of Paper A, where the resolution is higher, speed dependence is investigated and performance of the drivers is also evaluated. In Paper C the impact of four important steering system characteristics on driver performance and preference is evaluated. The major conclusions drawn from this work are that variation of steering gear ratio has considerable impact on perceived steering feel and manoeuvrability as well as on driver performance. Variation in steering wheel effort affect perceived steering feel and stability, but no significant influence is detected in perceived manoeuvrability or driver performance. There are distinguishable differences in preferences of the investigated evaluation criteria between driver categories of varying skill. However, general trends of the preferences for the categories are fairly similar. Low skilled drivers prefer lower effort and higher ratio than high skilled drivers, especially at the highest investigated speed, 100 km/h. The developed methodology for performing simulator experiments to evaluate steering characteristics has proven satisfactory through findings of three different studies. This work also shows that there are several important steering characteristics that need to be considered when designing steering systems, particularly steering systems with by-wire applications and especially considering drivers of varying skill.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 90
Åtkomst
fritt online (58)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (90)
Författare/redaktör
Book, Karin (2)
Vinthagen, Stellan, ... (2)
Eskilsson, Lena, (2)
Thynell, Marie, (1)
Abrahamsson, Marcus, (1)
Eriksson, Kerstin, (1)
visa fler...
Hassel, Henrik, (1)
Fredriksson, Maria, (1)
Stern, Maria, 1966-, (1)
Jönsson, Karin (1)
Carlsson, Eva, (1)
Agebro, Markus, 1975 ... (1)
Albrecht, Martin, (1)
Persson, Anna, (1)
Johansson, Nils, (1)
Kurdve, Martin, (1)
Andersson, Carina, 1 ... (1)
Andersson, David, 19 ... (1)
Andersson, Erik, 196 ... (1)
Gianneschi, Marcus, ... (1)
Lilja, Mona, 1971-, (1)
Andersson, Johnn, 19 ... (1)
Norlin, Måns (1)
Öjendal, Joakim, 196 ... (1)
Lindholm Schulz, Hel ... (1)
Lackéus, Martin, 197 ... (1)
Sammalisto, Kaisu, (1)
Liwång, Hans, 1974-, (1)
Schulz, Michael, 196 ... (1)
Skill, Karin, 1974- (1)
Johnson, Hannes, 198 ... (1)
Barletta, Ilaria, 19 ... (1)
Änggård, Eva, 1950-, (1)
Ernstson, Henrik, 19 ... (1)
Nilsson-Lindén, Hann ... (1)
Löfgren, Ragnhild, 1 ... (1)
Pettersson, Carina, (1)
Bergsten, Arvid, 198 ... (1)
Bergström, Margareta ... (1)
Holm, Inger, (1)
Olsson, Maryam, (1)
Erwér, Monica, 1962- ... (1)
Hentati-Sundberg, Jo ... (1)
Ny, Henrik, (1)
Bratt, Cecilia, (1)
Byggeth, Sophie, (1)
Nyblom, Åsa, (1)
Börjesson Rivera, Mi ... (1)
Goldsmith, David, (1)
Lindgren, Göran (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (16)
Göteborgs universitet (15)
Chalmers tekniska högskola (15)
Linköpings universitet (13)
Kungliga Tekniska Högskolan (10)
Blekinge Tekniska Högskola (6)
visa fler...
Mälardalens högskola (4)
Stockholms universitet (4)
Örebro universitet (3)
Uppsala universitet (2)
Luleå tekniska universitet (2)
Högskolan i Gävle (2)
Högskolan i Borås (2)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Linnéuniversitetet (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (74)
Svenska (16)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (90)
Teknik (21)
Naturvetenskap (11)
Humaniora (5)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy