SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(vti)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

 • Resultat 1-10 av 36
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Hrelja, Robert, 1974-, et al. (författare)
 • Parkeringsnormer för bostäder Porslinsfabriken – ett exempel på samspelet mellan läge, kollektivtrafik- och parkeringsutbud
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna rapport analyseras effekterna av sänkta parkeringsnormer för bostäder för invånarna i det centrumnära, och relativt nybyggda, bostadsområdet Porslinsfabriken i Göteborg. Porslinsfabriken är med en relativt låg parkeringsnorm på 0,57 platser per lägenhet ett bra exempel på en parkeringspolitik som förs i alltfler kommuner. Resultatet visar att 19 procent av hushållen har minskat bilinnehavet, och man kör även färre antal mil på grund av parkeringsmöjligheterna. En majoritet har emellertid inte förändrat bilinnehavet eller bilanvändningen. Det fanns få skillnader mellan grupper med olika sysselsättning, utbildning, inkomst, ålder, kön och/eller familjesituation i bilinnehav, bilanvändning, eller med avseende på parkeringens konsekvenser för vardagslivet.De allra flesta är nöjda med parkeringssituationen. En parkeringsnorm på 0,57 för centralt belägna bostadsområden med god kollektivtrafikförsörjning, närhet till service och bra förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik möjliggör sammantaget en minskad bilanvändning. Utbudet av parkeringsplatser i närområdet gav emellertid boende möjligheter att välja mellan parkeringsplatser. En majoritet boende privatbilspendlar som tidigare och många andra har kvar sin bil. Parkeringsnormen kunde därför ha varit lägre. En praktisk implikation av resultaten är att en lägre parkeringsnorm vid nyproduktion av flerfamiljshus måste åtföljas av ett väl samordnat batteri olika åtgärder som god tillgång på kollektivtrafik, höjning av parkeringsavgifter, minskning av allmänna parkeringsplatser och så vidare.
2.
 • Berg, Jessica (författare)
 • Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. Syftet med avhandlingen är att utforska mobilitetsstrategier och förändringar i mobilitet i samband med pensioneringen samt hur mobiliteten utvecklas under de första åren som pensionär. Ambitionen är att öka kunskapen om i vilken utsträckning nya pensionärer upprätthåller en önskad mobilitet utifrån deras egna behov och förutsättningar. Avhandlingen baseras empiriskt på resedagböcker som nyblivna pensionärer har fört och kvalitativa intervjuer med samma personer, samt uppföljningsintervjuer tre och ett halvt år senare. Resultaten visar att mobiliteten är en strategi för att skapa en struktur i vardagen som pensionär genom att komma hemifrån, t.ex. för att ta en promenad eller för att uträtta ärenden. Många vardagsmönster behålls vid pensioneringen men informanterna finner också nya åtaganden och söker nya sociala arenor och aktiviteter. Betydelsen av bilen har inte förändrats men den används av andra anledningar än tidigare. Vid pensioneringen skapas andra tidsrumsliga begränsningar vilka inverkar på efterfrågan på mobilitet. Resultaten visa också att "tredje platser" blir viktiga, särskilt bland dem som lever ensamma, eftersom de ger en möjlighet att vara en del av ett socialt sammanhang och en anledning att komma hemifrån. Uppföljningsintervjuerna visade att förutsättningarna för mobilitet förändras när hälsan försämras. Promenaderna blir kortare och bilen används i högre utsträckning för de ärenden dit de tidigare kunde gå eller cykla. Men trots allvarliga sjukdomar och långa perioder av rehabilitering kan mobiliteten upprätthållas. 
3.
 • Berg, Jessica (författare)
 • Mobility changes during the first years of retirement
 • 2016
 • Ingår i: Quality in Ageing and Older Adults. - Emerald Group Publishing Limited. - 1471-7794. ; 17:2, s. 131-140
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose – Mobility is an important aspect of well-being, activity and participation. Retiring from paid work is a transition in later life when people need to adjust to a new daily structure and fill the day with activities other than work. Life-course transitions influence demands for mobility and choice of travel mode as people adapt to new circumstances and learning processes. The purpose of this paper is to explore how mobility strategies develop during the first years of retirement.Design/methodology/approach – A qualitative analysis based on initial interviews with a total of 27 retired people during their first year of retirement and again, about three years later.Findings – Important changes during the first years of retirement included illness or a decline in physical health. Mobility had become a means of achieving certain goals after an illness, such as learning to walk, being able to drive or enjoying the time that was left. While some enjoyed not having commitments, others experienced difficulties in filling the day. The results indicate four dimensions of mobility: means of carrying out activities which are needed and desired; resources for creating activities; a leisure activity in itself; and subordinate to staying at home.Originality/value – Gives a deeper understanding of the mobility challenges people ultimately face in later life, and how these are managed, which is important for transport planning and public health policy aimed at improving mobility, activity participation and well-being in later life.
 •  
4.
 •  
5.
 • Lindberg, Malin, et al. (författare)
 • Boundary dimensions of social innovation : negotiating conflicts and compatibilities when developing a national agenda
 • 2017
 • Ingår i: Innovation. The European Journal of Social Sciences. ; 30:2, s. 168-181
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In order to add to the existing knowledge on the complex institutional dynamics of negotiating conflicts and compatibilities in innovation processes that address societal challenges and social needs, this article scrutinizes the scientific and societal debate on the theoretical and practical application of “social innovation” by means of the concept “boundary object” linked to institutional theory. A participatory case study of the development of an R&I agenda for social innovation in Sweden, formulated through dialog between stakeholders from the public, private and non-profit sectors, is presented. The results show that the unpredictable, emergent, evolving and adaptable character of needs, challenges and solutions in social innovation processes is made more theoretically and practically manageable by acknowledging social innovation as a boundary object. This is since this concept, despite its ambiguous character, helps balance complexity and usefulness in a way that serves to expand existing knowledge on institutional dynamics.
 •  
6.
 • Scholten, Christina, et al. (författare)
 • Hot och våld mot bussförare och tågvärdar
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I studien har befintlig statistik över inrapporterat hot och våld bland bussförare och tågvärdar analyserats. Den kvalitativ ansatsen i studien bygger på intervjuer med medarbetare och chefer i trafikföretagen. Sammanlagt har 29 bussförare och tågvärdar intervjuats (16 tågvärdar och 12 bussförare), samt 7 chefer i olika befattningar i de två bolagen. Med detta som utgångspunkt har ett antal potentiala åtgärder identiferats och kategoriserats som aktörssamverkan eller organisationsutveckling. Aktörssamverkan handlar om att utveckla samverkan och tydligheten mot kund i avgörande frågor som biljettaviseringer etc. Det är framförallt samverkan mellan trafikföretag och kollektivtrafikmyndighet som är avgörande. Självklart ska även förarna vara med i denna dialog. Organisationsutveckling handlar om att ta fram, tydligt kommunicera och följa upp riktlinjer till förare och tågvärdare. Detta är framförallt viktigt när det gäller färdbeviskontroll. Det handlar även om att förbättra tillbudsrapporteringen och de förutsättningar och vilkor som desas omges med. Det måste vara tydligt att rapporteringen är viktigt, vad som ska rapporteras, när och hur, men även vad den leder till. Vidare är värderingar och värdegrundsarbete en sannolikt en viktig fråga att jobba med. I detta ingår att ha en gemensam sund företagskultur, en tydlighet i vilken roll medarbetare har i olika situationer, diskrimineringsgrunder etc. Medarbetarperspektiv är en viktigt dimension. Att se till att de förare och tågvärdar har en repetoar med svar till de som inte vill visa giligt färdbevis förväntas vara en lämplig åtgärd.
7.
 • Andersson, Henrik (författare)
 • Perception of own death risk a reassessment of road-traffic mortality risk
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This study examines individuals' perception of their own road-mortality risk. Swedish data on respondents' subjective risk beliefs is used and compared with objective risk estimates. The objective risk is defined as the risk of the respondent's own age and gender group, and it is found that low and high risk groups over- and underassess their risk levels, respectively. This study replicates the analysis used by Andersson and Lundborg (2007) and the pattern of over- and underassessment found confirms their findings. As in their study, risk beliefs are updated in line with the Bayesian learning model, a relationship not statistically significant in this study, though. Regarding results of individual characteristics and risk beliefs in both studies, whereas, e.g., gender effects are robust, other results suggest a weak relationship between the perception of own road-mortality risk and individual characteristics.
8.
 • Andersson, Henrik (författare)
 • Private and public WTP for safety a validity test
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • To elicit an affected population's preferences for, e.g., better health or environment stated preference (SP) methods are often used. SP methods are based on hypothetical market settings which necessitates validity tests of the results. This study describes a validity test on the basis of theoretical predictions and empirical findings for private and public safety measures. According to the test, public willingness to pay (WTP) should exceed private WTP.
9.
10.
 • Björklund, Gunilla, 1973-, et al. (författare)
 • Forecasting the impact of infrastructure on Swedish commuters’ cycling behaviour
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this paper we investigate the impact of four cycling environments on the propensity to cycle to work. The types of infrastructure investigated were mixed traffic, bicycle lane in the road way, bicycle path next to the road, and bicycle path not in connection with the road. In the mode choice model we combined three different data sets, two with stated preference data and one with revealed preference data, restricted to only include journeys of 12 km or less. At baseline, 24% of the cycling time was spent in mixed traffic, 2% in bicycle lanes, 42% on a bicycle path near the road way, and 31% on a bicycle path not in connection to a road way. Values of travel time savings for bicycling independent on infrastructure (based on revealed preference data) was 176 SEK/h, for cycling in mixed traffic it was 241 SEK/h, for cycling on a bicycle lane in the road way it was 249 SEK/h, for cycling on a bicycle path next to the road it was 178 SEK/h, and for cycling on a bicycle path far from the road it was 167 SEK/h (all differentiated values are based on rescaled stated preference data). Using an incremental form of the logit model we found that the biggest shift to cycle that may be possible is if all cycling after the change takes place on the bike path far from the road. The proportion of cyclists in this sample would then increase from 51.0% to 61.3%, i.e. an increase of 20%.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 36
Åtkomst
fritt online (24)
Typ av publikation
rapport (12)
tidskriftsartikel (10)
konferensbidrag (8)
doktorsavhandling (3)
bokkapitel (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (24)
refereegranskat (12)
Författare/redaktör
Hedegaard Sørensen, ... (3)
Isaksson, Karolina, (3)
Hrelja, Robert, 1974 ... (3)
Andersson, Henrik (2)
Andersson-Sköld, Yvo ... (2)
Antonson, Hans, (2)
visa fler...
Hansson, Lisa, (2)
Melander, Helen, 196 ... (1)
Isaksson, K (1)
Lindberg, Malin, (1)
Anund, Anna, 1964-, (1)
Anund, Anna (1)
Monios, Jason, (1)
Nyberg, Lars, 1962-, (1)
Cromdal, Jakob, 1969 ... (1)
Antonson, Hans, 1963 ... (1)
Angelstam, Per, (1)
Andersson, Martin (1)
Ahlström, Christer, (1)
Thorslund, Birgitta, ... (1)
Eriksson, Olle, (1)
Jägerbrand, Annika, ... (1)
Peters, Björn, (1)
Göransson, Görgen, (1)
Jonsson, Anna, 1967- ... (1)
Hjerpe, Mattias, 197 ... (1)
Bergman, Ramona, (1)
Fallsvik, Jan, (1)
Hultén, Carina, (1)
Glaas, Erik, 1981-, (1)
Johansson, Magnus, 1 ... (1)
Persson, Erik, 1985- ... (1)
Book, Karin (1)
Lidestam, Björn, (1)
Lyxell, Björn, (1)
Mikusinski, Grzegorz ... (1)
Blicharska, Malgorza ... (1)
Antonsson, Hans, (1)
Ihlström, Jonas (1)
Thorslund, Birgitta, (1)
Nyberg, Jonna, (1)
Hellsten, Helena (1)
Heikkinen, Satu, 196 ... (1)
Johansson, Sofie (1)
Wik, Ola (1)
Asp, Kenneth, (1)
Faith-Ell, Charlotta ... (1)
Broth, Mathias, 1965 ... (1)
Nordbakke, Susanne, (1)
Xu, Cheng, (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (12)
Kungliga Tekniska Högskolan (5)
Lunds universitet (5)
Malmö universitet (2)
Karlstads universitet (2)
visa fler...
Uppsala universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (26)
Svenska (8)
Danska (1)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (36)
Naturvetenskap (4)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Teknik (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy