SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(ri)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > RISE

 • Resultat 1-10 av 16
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Aldaeus, Fredrik, et al. (författare)
 • Towards a cellulose-based society current market and consumer trends
 • 2017
 • Ingår i: The 7th Nordic Wood Biorefinery Conference held in Stockholm, Sweden, 28-30 Mar. 2017 : NWBC 2017. - Stockholm : RISE Bioekonomi. - 9789186018207 ; s. 1
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • It has been proposed that the future of the forest industry will involve the traditional value chains combined with the needs and demands of a bio-based economy. A global consumer survey was undertaken, together with interviews and workshops with various representatives through the bio-economy. Sources also included in-depth literature studies and research reviews. Based on this input, several current trends have been identified that will affect the route towards a cellulose-based society. These trends describe the effects of urbanization, consumer behaviour, new business models, material recycling, open innovation and the necessity for early demonstration of new research. Four different but equally plausible scenarios have been identified describing the society and the role of cellulose in 2030, highlighting the role of the wood-based biorefinery.
2.
 • Arvidsson, Niklas, et al. (författare)
 • Cirkulära möbelflöden Hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har en stark möbelindustri och en stolt tradition av att tillverka tidlösa och högkvalitativa möbler, ofta av naturmaterial. 2016 producerade Sverige möbler för 22,8 miljarder SEK, varav kontorsmöbler stod för nästan en fjärdedel1. Det saknas idag statistik över vad som händer med dessa möbler när de inte längre används, men det står klart att många av dem slängs i förtid när verksamheter flyttar eller när deras behov ändras. Samtidigt syns en tydlig utveckling mot att kunder mer och mer efterfrågar återbrukade eller renoverade möbler som en del i sitt hållbarhetsarbete. Denna utveckling var startpunkten för projektet ”Affärsmodell-innovation för cirkulära möbelflöden”.Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden är ett Vinnovafinansierat projekt som under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. I projektet har tjugo aktörer från hela värdekedjan, från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan, samarbetat kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor.Den här skriften belyser hur nya affärsmodeller för mer cirkulära möbelflöden kan bidra till en mer hållbar utveckling och ger smakprov på slutsatser från projektet. Skriften riktar sig framför allt till producenter och återförsäljare av möbler för offentliga miljöer, men även kunder och inköpare tror vi kan ha stor nytta av skriften. Vi hoppas att den även kan fungera som inspiration för andra industrier och branscher som funderar på en övergång till mer cirkulära affärsekosystem.
3.
 •  
4.
 • Fallde, Magdalena, et al. (författare)
 • Energy System Models as a Means of Visualising Barriers and Drivers of Forest-Based Biofuels An Interview Study of Developers and Potential Users
 • 2017
 • Ingår i: Sustainability. - MDPI. - 2071-1050. ; 9:10
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Forest-derived biofuels have been on the agenda for several decades. Despite extensive research and development efforts, forest biofuel concepts have nevertheless not yet been realized on any significant scale. The discrepancy between the expectations from the research community and the lack of momentum regarding biofuel production raises the question of if and how research results can be used to achieve such goals. Here, we report results from an interview study with the aim of evaluating how energy system models can be used to illustrate barriers and drivers for forest biofuels, with focus on Swedish conditions, using the BeWhere model as case. The study is framed as an example of expertise, and problematizes how energy system models are interpreted among expected users. While the interviews revealed some general scepticism regarding models, and what kinds of questions they can answer, the belief was also expressed that increased complexity might be an advantage in terms of being able to accommodate more barriers against forest biofuels. The study illustrates the complexity of this policy area, where an energy system model can answer some, but never all, ‘what if…?’ questions. The results reveal a need for reformation in energy system modelling in order to more explicitly make society the subject of the work, and also illustrate that the belief in expertise as a tool for consensus-building in decision-making should be questioned.
5.
 • Gosens, Jorrit, et al. (författare)
 • The role of transnational dimensions in emerging economy 'Technological Innovation Systems' for clean-tech
 • 2015
 • Ingår i: Journal of Cleaner Production. - Elsevier. - 0959-6526. ; 86, s. 378-388
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The 'Technological Innovation System' (TIS) framework and its system functions have become a popular analytical tool for the study of clean-tech innovation. There is increasing attention for the role of emerging economies in global clean-tech innovation, but the applicability of TIS to emerging economies cases is not entirely straightforward. A key issue is the limited geographical considerations, in particular transnational dimensions in TIS, whereas earlier perspectives on innovation in emerging economies have stressed the role of such transnational dimensions. This paper elaborates transnational TIS actor-networks and institutions, categorizes these in relation to TIS functions, and describes their potential to induce or block TIS development in emerging economies. We draw on insights from the perspectives of National Learning Systems, International Technology Transfer, and Global Production Networks for this purpose. We conclude that the potential effects of these transnational dimensions may be accurately grasped by the existing list of system functions, lending credence to its further application of the TIS framework on emerging economy case studies. Policy makers in emerging economies should recognize these transnational dimensions and seek to optimize their potential effect on domestic TIS development, taking in to consideration a realistic assessment of its role in the global TIS. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
6.
 •  
7.
 • Isaksson, Charlotta, et al. (författare)
 • Kommunikation för hållbart arbete med energieffektivisering En kunskapssammanställning om samverkan och kommunikation om energifrågor inom organisationer och företag
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den här kunskapssammanställningen har vi, med utgångspunkt i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning, sammanställt kunskap om organisationers och företags energieffektiviseringsarbete. Syftet har varit att undersöka hur kommunikation och samverkan inom organisationer och företag kan stärkas för att främja ett hållbart arbete med energieffektivisering.Flera studier visar att energieffektivisering varken betraktas som strategiskt viktigt eller är premierat av olika aktörsgrupper inom organisationer och företag. Det är inte prioriterat av ledningen, som därmed inte heller väljer att investera i kostnadseffektiva energiåtgärder. De anställda betraktar energi som en ”underförstådd rättighet”. Fastighetsskötarnas inflytande att påverka energianvändningen är begränsad, liksom deras tid och resurser för detta. I tidigare forskning kan vi se att undermålig kommunikation mellan olika aktörsgrupper rörande energifrågor ger upphov till målkonflikter mellan olika intressen och skapar ett förhållningssätt att arbetet med energieffektivisering endast ligger hos fastighetsskötaren eller driftteknikern.Företag och organisationer som har ett mer framgångsrikt arbete med energieffektivisering gör det till en fråga som hela organisationen beaktar. Detta innebär att fler personer och aspekter av verksamheten involveras i organisationens strävan mot hållbarhet. Det sätter fokus på samverkan och kommunikation.I kunskapssammanställningen ger vi förslag på riktlinjer och rekommendationer om kommunikation, vilka kan verka som stöd för att arbeta med energieffektivisering inom företag och organisationer. Vi strukturerar dessa utifrån tre steg. Budskap som understryker att energieffektivisering är prioriterat och en angelägenhet för alla. Tillvägagångssätt som lyfter fram hur energieffektivisering kan kommuniceras via t ex riktlinjer, samtal, utbildning och visualisering. De valda tillvägagångssätten bör bli en del av organisationens verksamheter och vardagliga rutiner. Återkoppling av energianvändningen som visar om ansträngningarna är effektiva och ger resultat. Forskning pekar på att ju fler som är involverade i arbetet med energieffektivisering desto bättre tenderar resultatet att bli. Goda resultat är i sin tur ett viktigt motiv till fortsatt arbete.
8.
 • Isaksson, Charlotta (författare)
 • The neglected practice : uncertainties encountered by occupants in a new energy efficient building
 • 2017
 • Ingår i: eceee 2017 Summer Study proceedings: Consumption, efficiency and limits. - 978-91-983878-1-0 ; s. 1055-1062
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Technical and performance related uncertainties that come with an increased number of components and system complexity are often thoroughly examined and tested in demonstration buildings. On the contrary, and despite the energy research literature stressing the importance to understand the requirements and context of the users, the uncertainties that occupants encounter while adapting to new energy efficient buildings are seldom examined and identified in depth.This paper will highlight the usefulness of seeing the technologies for buildings from the users' point of view. From a social practice perspective and the concept of domestication the paper examines various types of uncertainties encountered by occupants when managing technologies for buildings, such as bedrock heat pump, photovoltaic panels and LED-lighting, in a new energy efficient house.The result demonstrates that it is demanding and tiresome to tackle uncertainties and learn how to handle technologies for building, as well as to contact professionals for support. It might in fact be more convenient to "leave it as it is", with the consequences that no one is managing the technologies. Instead of assuming that carrying out this practice is straightforward, it would be better to work on an approach where this is not the case. In fact, the later approach creates much better conditions for extended learning and product development than the former.
 •  
9.
 • Lindberg, Ulla, et al. (författare)
 • Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled groceries
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services. - 0969-6989. ; 40, s. 1-7
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In the retail grocery business, new competitors such as pure e-commerce players are growing fast, and, in order to compete, ‘brick and mortar’ stores such as supermarkets need to become more professional at providing excellent customer service, and to use the physical servicescape as the main competitive advantages. However, supermarkets also face a challenge to offer consumers high quality products while at the same time providing a pleasant and functional servicescape. Products like groceries often need to be stored in cabinets due to strict regulations and in order to maintain correct temperatures. Some of these cabinets have doors which make them more energy-efficient (Evans et al., 2007 ;  Faramarzi et al., 2002), reduces costs, and contributes to grocery quality, but it can also affect the perceived servicescape, and risk a negative impact on sales (Waide, 2014; Kauffeld, 2015). For example, moisture from the atmosphere that condenses on the inside of the door glass (Fricke and Bansal, 2015) may make the cabinets less transparent, and doors can obstruct consumers from passing by. Thus, having chilled groceries in cabinets with doors can be both beneficial and problematic. However, no studies have been conducted on how open (no doors) or closed (with doors) cabinets for chilled groceries impact consumer perception and behavior. Hence, the purpose of the study is to contribute to an understanding of how consumers behave and what they perceive when shopping chilled groceries from cabinets with doors and without doors in the supermarket.Based on a qualitative research approach, combining in-store observations and focus group interviews, and focusing on Bitner's (1992) three environmental variables in the servicescape, i.e. (1) ambient condition, (2) space and functions, and (3) signs, symbols and artifacts, the study investigates the question: do open or closed cabinets for chilled groceries in the supermarket impact consumer perception and behavior, and if so, how?Our results indicate that consumers’ behavior and perceptions of the foodscape differ when there are doors or no doors on the cabinets. The paper thereby contributes to servicescape research by focusing on a particular part of supermarkets – the foodscape for chilled groceries–and by enhancing the understanding of environmental variables in the servicescape. The results further show how doors lead to different forms of approach or avoidance behavior in terms of accessibility and that consumers’ vision, olfaction and tactility all influence consumers’ perceptions of freshness and cleanliness in relation to doors or no doors. Our results also have practical implications for retailers who are designing new stores or considering changes in existing store layouts.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 16
Åtkomst
fritt online (7)
Typ av publikation
rapport (6)
konferensbidrag (5)
tidskriftsartikel (5)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (8)
refereegranskat (7)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Carlsson, Peter, (2)
Wendin, Karin, (2)
Broberg, Sarah, (2)
Rex, Emma, (2)
Martin, Michael, (2)
Harris, Steve, (2)
visa fler...
Torén, Johan, (2)
Mirata, Murat, (2)
Isaksson, Charlotta (2)
Johansson, Dennis, (1)
Sundström, Malin, (1)
Nilsson, Maria, (1)
Aldaeus, Fredrik, (1)
Wetterlund, Elisabet ... (1)
Dedic, Dina, (1)
Karpenja, Tatjana, (1)
Magnusson, Mikael, (1)
Modorato-Rosta, Caro ... (1)
Rosén, Fredrik, (1)
Sundin, Konstantin, (1)
Lindström, Mikael, (1)
Lucisano, Marco, (1)
Stenberg, B. (1)
Salomonson, Nicklas, (1)
Mazé, Ramia, (1)
Svensson, Bo, 1946-, (1)
Englund, Cristofer, (1)
Hackl, Roman, (1)
Arvidsson, Niklas, (1)
Bolin, Lisa, (1)
Lindberg, Siv, (1)
Linder, Marcus, (1)
Mellquist, Ann-Charl ... (1)
Norefjell, Fredric, (1)
Nyström, Thomas, (1)
Norrblom, Hans-Lenna ... (1)
Tööj, Lars, (1)
Coenen, Lars, (1)
Lindberg, Ulla, (1)
Mjörnell, Kristina (1)
de Jong, Annelise, (1)
Nonås, Kathe, (1)
Brunklaus, Birgit (1)
Lorentzon, Katarina (1)
Gosens, Jorrit, (1)
Höjer, Mattias, 1966 ... (1)
Hiller, Carolina, (1)
Nordberg, Å. (1)
Mathisen, B. (1)
Wangel, Josefin, 197 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (3)
Linköpings universitet (2)
Högskolan Kristianstad (2)
Högskolan Väst (1)
Lunds universitet (1)
visa fler...
Högskolan i Borås (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (12)
Svenska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (16)
Naturvetenskap (7)
Teknik (7)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy