SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(kau)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Karlstads universitet

 • Resultat 1-10 av 46
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Persson, Erik, et al. (författare)
 • Den upplevda nyttan av den norska skreddatabasen Skrednett Intervjuer med brukare
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • There is an increasing demand for more compatible and complete information to support evidence based risk management at the international level. At the moment, development in this direction occurs more successfully at the national level. In Europe, StorMe (Switzerland), AVI (Italy), the Swedish Natural Hazards Information System (Sweden), NSMES (Romania) and Skrednett (Norway) are good examples of natural hazard information systems where data on past events, frequency of events, hazard mapping of retrospective and potential endangered areas, multi-risk assessments, risk maps, etc., are compiled in user-friendly web solutions. The creation of integrated systems aim towards increased effectiveness in societal contingency planning at regional or local levels. Weather this goal is attained or not in society, or if the system is cost effective, is more or less impossible to measure quantitatively for free internet systems due to system owners lack of control on how their data is used. Qualitative measures from interviews with known end users can serve as indicators of success or failure. In this study, interviews were conducted with 11 recurrent users of the Norwegian database “Skrednett” (www.skrednett.no). Their answers show consensus around the database significance for societal needs in general, but also around a call for more compatible data to be used in other external map tools, or a development towards a more integrated, standalone, risk tool.
2.
 • Wik, Malin, 1989-, et al. (författare)
 • Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning : Intervjustudie i Inre Skandinavien
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.
 •  
3.
 • Baaz, Mikael, 1966-, et al. (författare)
 • Defining and Analyzing “Resistance”: Possible Entrances to the Study of Subversive Practices
 • 2016
 • Ingår i: Alternatives: Global, Local, Political. - 0304-3754 .- 2163-3150. ; 41:3, s. 137-153
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores the meaning of “resistance” and suggests a new path for “resistance studies,” which is an emerging and interdisciplinary field of the social sciences that is still relatively fragmented and heterogeneous. Resistance has often been connected with antisocial attitudes, destructiveness, reactionary or revolutionary ideologies, unusual and sudden explosions of violence, and emotional outbursts. However, we wish to add to this conceptualization by arguing that resistance also has the potential to be productive, plural and fluid, and integrated into everyday social life. The first major part of the article is devoted to discuss existing understandings of resistance with the aim of seeking to capture distinctive features and boundaries of this social phenomenon. Among other things, we will explore resistance in relation to other key concepts and related research fields. We then, in the article’s second major part, propose a number of analytical categories and possible entrances aiming at inspire more in-depth studies of resistance.
 •  
4.
 • Samuelsson, Tobias, 1973-, et al. (författare)
 • Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 20:4, s. 23-37
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Användning av telemedicin förväntas möjliggöra access till expertråd oavsett var patienten eller läkaren befinner sig geografiskt. I artikeln analyseras, utifrån intervjuer med specialistläkare vid ett universitetssjukhus, hur en form av telemedicin, multidisciplinära videokonferenser mellan olika sjukhus, påverkar beslut och relationer i vården. Begrepp som ”artikuleringsarbete”, ”tyst integrering” och ”skript” används för att förstå beslutsfattandet på distans. Artikeln visar att effektivitet i vården kan tolkas på olika sätt, tar upp hur samarbete mellan specialområden uppfattas samt visar på ambivalenser vad gäller centralisering eller decentralisering av medicinsk kunskap mellan sjukhus med teknikens hjälp.
5.
 • Wasshede, Cathrin, et al. (författare)
 • Heteronormativitet och emotioner
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt tänkande och sociologi, red. Anna Hedenus, Sofia Björk och Oksana Shmulyar Gréen. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10085-2 ; s. 199-215
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 •  
7.
 • Arvidsson, Björn, 1952-, et al. (författare)
 • Förändringar och kontinuitet i vardagslivets Värmland
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här studien ingår i Karlstads universitets och fakultetens för samhälls- och livsvetenskaper satsning på mångvetenskaplig forskning om "uthålliga livsmiljöer och komplexa nätverk". Målet med fakultetens satsning är att stimulera forskning och samverkan mellan offentliga och privata aktörer så att Karlstads universitet effektivt kan bidra till och bli en motor i det långsiktigt hållbara utvecklingsarbetet i regionen.Studien tar sin utgångspunkt i intervjuer med några värmländska familjer om hur vardagen gestaltar sig idag, hur det såg ut historiskt och hur det kan tänkas se ut i framtiden. Intervjuerna kommenteras av forskare från olika ämnesområden. I mötet mellan forskare från olika ämnen och forskningstraditioner uppstår nya sätt att problematisera det komplicerade växelspelet mellan olika sektorer av vår tillvaro. Problemen kan omformuleras, nya möten och kontakter vänder invanda tankegångar mot nya och innovativa riktningar och beredskapen att möta framtida utmaningar såväl för forskare som för regionala aktörer stärks och uppgraderas. Förhoppningen är att studien ska fungera som en plattform för den viktiga diskussionen kring uthållig regional utveckling för kvinnor, män, barn och gamla och stimulera innovationer och forskning som garanterar en framtid där utveckling och tillväxt balanseras mot uthållig miljö för människor och natur.
8.
 • Bergh, Daniel, 1974- (författare)
 • Measuring Adolescent Perceptions of the Physical School Environment : An analysis of the psychometric properties of a scale using Swedish adolescent data
 • 2014
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • (1) Background: Adolescents spend a considerable amount of their time in the school environment.  Most adolescents are also subjected to compulsory school attendance, implying that they have to deal with the environment on a daily basis. In health research adolescent perceptions about the school environment are often linked to mental and psychosomatic health. However, measurements seems to be focused on psychosocial or psychological aspects of the school environment more often than physical.  (2) Aims: The purpose of the present study is to examine the psychometric properties of a scale of Adolescent Perceptions of the Physical School Environment by means of the Rasch model for ordered response categories.  (3) Sample: The analysis is based on the survey Young in Värmland which is a paper-and-pencil based survey, conducted recurrently since 1988 targeting all adolescent in school year 9 residing the county of Värmland, Sweden. So far, more than 20,000 individuals have participated in the survey. In the analysis presented here, five items based on adolescents’ perceptions of the physical school environment were subjected to analysis using RUMM2030, in total about 22,000 individuals.(4) Methods: A scale consisting of five polytomous items is analysed by means of the polytomous Rasch model. General fit statistics as well as their graphical representations (ICC) are used to evaluate if the scale fit the Rasch model. A particular focus is also directed towards possible Differential Item Functioning (DIF) across sex.(5) Results: At a general level of analysis the scale subjected to analysis seems to fit the Rasch model fairly well, with good separation of the individuals, and showing no reversed item thresholds, i.e. the response categories work properly and as expected. Also, at a finer level of analysis focusing on DIF, the scale works fairly well, but with exceptions important in order to understand differences between boys and girls.  (6) Conclusions: Although the scale fits the Rasch model fairly well, there is room for improvements. In particular the precision of measurement may be increased by improving the targeting through inclusion of additional items of appropriate severity.             
 •  
9.
 • Bergh, Daniel, 1974- (författare)
 • Sample Size and Chi-Squared Test of Fit : A comparison Between a Random Sample Approach and a Chi-Square Value Adjustment Method Using Swedish Adolescent Data
 • 2015
 • Ingår i: Pacific Rim Objective Measurement Symposium (PROMS) 2014 Conference Proceedings : Rasch and the Future. - Springer Berlin/Heidelberg. - 978-3-662-47490-7 ; s. 197-211
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Background: Significance tests are commonly sensitive to sample size, and Chi-Squared statistics is not an exception. Nevertheless, Chi-Squared statistics are commonly used for test of fit of measurement models. Thus, for analysts working with very large (or very small) sample sizes this may require particular attention. However, several different approaches to handle a large sample size in test of fit analysis have been developed. Thus, one strategy may be to adjust the fit statistic to correspond to an equivalent sample of different size. This strategy has been implemented in the RUMM2030 software. Another strategy may be to adopt a random sample approach.Aims: The RUMM2030 Chi-Square value adjustment facility has been available for a long time, but still there are few studies describing the empirical consequences of adjusting the sample to correspond to a smaller effective sample size in the statistical analysis of fit. Alternatively a random sample approach could be adopted in order to handle the large sample size problem. The purpose of this study was to analyze and compare these two strategies as test of fit approximations, using Swedish adolescent data. Sample:The analysis is based on the survey Young in Värmland which is a paper-and-pencil based survey conducted recurrently since 1988 targeting all adolescent in school year 9 residing the county of Värmland, Sweden. So far, more than 20,000 individuals have participated in the survey. In the analysis presented here, seven items based on the adolescents, experiences of the school environment were subjected to analysis, in total 21,088 individuals.Methods: For the purposes of this study, the original sample size was adjusted to several different effective samples using the RUMM2030 adjustment function, in the test of fit analysis. In addition, 10 random samples for each sample size were drawn from the original sample, and averaged Chi-Square values calculated. The Chi-Square values obtained using the two strategies were compared.Results: Given the original sample of 21,000, adjusting to samples 5,000 or larger, the RUMM2030 adjustment facility work as well as a random sample approach. In contrast, when adjusting to lower samples the adjustment function is less effective in approximating the Chi-Square value for an actual random sample of the relevant size. Hence, fit is exaggerated and misfit under estimated using the adjustment function, in particular is that true for fitting but not misfitting items.  Conclusion: Even though the inferences based on p-values may be the same despite big Chi-Square value differences between the two approaches, the danger of using fit statistics mechanically cannot be enough stressed. Neither the adjustment function, nor the random sample approach is sufficient in evaluating model fit, instead several complementing methods should be used. 
 •  
10.
 • Blumenthal, Barbara (författare)
 • När Vänern svämmade över Händelseutveckling och konsekvenser av översvämningen 2000/2001
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mellan november 2000 och juni 2001 låg Vänerns vattennivå över sjöns dämningsgräns i nästan 6 månader. Situationen orsakades av en utdragen period med ovanligt stora nederbördsmängder över Vänerns tillrinningsområde mellan oktober och mitten av december 2000. Sjöns nivå ökade under denna period i genomsnitt med 2 cm per dygn. Översvämningsproblemen började uppstå längs den ca 2000 km långa kusten (utan öar) från mitten av november. När sjöns nivå kulminerade den 11 januari 2001 hade olika aktörer lyckats vidta omfattande åtgärder i de översvämningshotade områdena som skyddade samhällsviktiga funktioner såsom VA, transporter och elförsörjning, men även bostäder och industrianläggningar.I en genomgång av skador och konsekvenser i samband med översvämningen visade det sig inte oväntat att det främst är tangibla1 direkta och indirekta skador som är beskrivna i olika dokument och sammanställningar som har tagits fram inom olika sektorer. Uppföljningar av långsiktiga konsekvenser av översvämningen och beskrivningar av hur interaktionen mellan olika sektorer påverkades av Vänerns höga nivåer saknas däremot med några få undantag. Rapporten kan inte ge någon heltäckande bild av de ekonomiska konsekvenser som Väneröversvämningen 2000/2001 har lett till. För en del sektorer som lantbruk, yrkesfisket och de kommunala verksamheterna i de drabbade Vänerkommunerna kunde ekonomiska värderingar hittas medan de saknas för skogsbruket, delar av transportsektorn och industrierna. I rapporten görs en uppskattning av hushållens skador i Värmland med hjälp skadebeloppen som utbetalades av Länsförsäkringar Värmland i samband med Väneröversvämningen.Kommunerna utmed Vänerkusten fick omfattande skador på avlopps- och dagvattennäten och reningsverken. Kommunala, strandnära fritidsområden såsom fritidshamnar, campingplatser, badplatser och sjönära gång- och cykelvägar skadades i nästan alla berörda kommuner. Efter översvämningen gav regeringen kommunerna möjlighet att ansöka om bidrag för direkta fysiska skador och kostnader för förebyggande åtgärder, t ex temporära invallningar. Studien genomfördes med syfte att kunna bevara, återföra och nyttja erfarenheter från översvämningen 2000-2001 inför och under kommande översvämningssituationer med likartade eller högre nivåer. Studien är en del i Centrum för klimat och säkerhets deltagande inom EU–projektet SAWA (Strategic Alliance for integrated Water management Actions) vars målsättning bl a är att utveckla planer för hantering av översvämningsrisker. Studien är det första steget av en sårbarhetsstudie i Vänern som kommer att utföras vid Centrum för klimat och säkerhet under åren 2010/2011.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 46
Åtkomst
fritt online (10)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (17)
konferensbidrag (10)
rapport (7)
bokkapitel (7)
doktorsavhandling (2)
annan publikation (1)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
bok (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (23)
övrigt vetenskapligt (21)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Nyberg, Lars, 1962-, (4)
Svedung, Inge, (4)
Johansson, Anna, 197 ... (4)
Johansson, Magnus, 1 ... (3)
Hedelin, Beatrice, 1 ... (3)
Ek, Richard, (2)
visa fler...
Andersson, Ragnar, 1 ... (2)
Bergh, Daniel, 1974- ... (2)
Wagnsson, Stefan, 19 ... (2)
Denk, Thomas, (2)
Evers, Mariele (2)
Närvänen, A-L. (2)
Näsman, E. (2)
Rådbo, Helena, 1963- ... (2)
Swärd, Hans, (1)
Nilsen, Per, (1)
Isaksson, Raine, (1)
Lukkarinen Kvist, Mi ... (1)
Persson, Erik, (1)
Nyberg, Lars, (1)
Edvardsson, Bo, (1)
Samuelsson, Tobias, ... (1)
Johansson, Magnus, (1)
Andersson, Ragnar (1)
Öhman, Johan (1)
Starrin, Bengt, 1947 ... (1)
Krekula, Clary, (1)
Jansson, André, (1)
Fischer Hübner, Simo ... (1)
Martucci, Leonardo A ... (1)
Corvellec, Hervé (1)
Lilja, Mona, 1971-, (1)
Engelmark, Lena (1)
Andersson, Janicke, (1)
Närvänen, Anna-Liisa (1)
Blumenthal, Barbara, (1)
Nilsson, Magnus (1)
Hjerpe, Mattias, 197 ... (1)
Andersson-Sköld, Yvo ... (1)
Bergman, Ramona, (1)
Persson, Erik, 1985- ... (1)
Angelin, Anna, (1)
Patriksson, Göran (1)
Ivarsson, Lars, 1969 ... (1)
Sandell, Klas (1)
Arvidsson, Björn, 19 ... (1)
Karlsson, Svante, 19 ... (1)
Lönnbring, Gunilla, ... (1)
Stolare, Martin, 196 ... (1)
Wagnsson, Stefan, (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (6)
Uppsala universitet (5)
Örebro universitet (4)
Lunds universitet (4)
Linnéuniversitetet (3)
visa fler...
Göteborgs universitet (3)
Högskolan i Jönköping (1)
Mittuniversitetet (1)
Södertörns högskola (1)
Högskolan Kristianstad (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Luleå tekniska universitet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (28)
Svenska (16)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (46)
Naturvetenskap (6)
Medicin och hälsovetenskap (6)
Teknik (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy