SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(kau)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Karlstads universitet

 • Resultat 1-10 av 77
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bergqvist, Tuula, 1958-, et al. (författare)
 • Arbete i räddningstjänst, fritid och familj
 • 2012
 • Ingår i: Jämställdhet, mångfald och svenska räddningstjänster : om föreställningar och förändringsviljor. - Karlstad : Karlstad University Press. - 978-91-86637-11-8 ; s. 49-58
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Holth, Line, 1966- (författare)
 • Den raka och den krokiga vägen till ingenjörsyrket : Om rationella kvinnor och passionerade män
 • 2012
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Föreliggande paper diskuterar kvinnors och mäns väg fram till ingenjörsyrket samt på vilket sätt de motiverar sina yrkesval. Inom ingenjörsvetenskaperna har kvinnligt och manligt sorterats via dualismerna rationell och irrationell. I historiska studier har ingenjörer beskrivits som behärskade och rationella män.          Studiens syfte är att påvisa hur vardagliga uttryck för rationalitet och irrationalitet visar sig könade på ett oväntat sätt. Genom att lyfta fram individer och berättelser som avviker från det förväntat rationella/irrationella problematiseras kvinnors och mäns yrkesval och deras väg in i ingenjörsprofessionen.           Det empiriska underlaget utgörs av livsberättelser från 46 manliga och kvinnliga ingenjörer. Det är 24 intervjuer från data- och maskiningenjörsutbildningarna vid Karlstads universitet samt 22 intervjuer med ingenjörer i ett större svenskt IT-konsultföretag.          Denna studie visar att männens väg till ingenjörsyrket, i motsats till kvinnornas, har varit rak. Männens yrkesval har upplevts som ”naturligt” och självklart grundat i ett stort och passionerat teknikintresse sedan barnsben, medan kvinnornas betydligt längre och krokigare väg till ingenjörsyrket är motiverat av karriärmässiga och individuella rationella strategier. Studiens konklusion är att passionerade män och rationella kvinnor utgör oväntade och motstridiga vardagliga uttryck och strider mot den traditionella bilden av ingenjörer.          
 •  
3.
 • Persson, Erik, et al. (författare)
 • Den upplevda nyttan av den norska skreddatabasen Skrednett Intervjuer med brukare
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • There is an increasing demand for more compatible and complete information to support evidence based risk management at the international level. At the moment, development in this direction occurs more successfully at the national level. In Europe, StorMe (Switzerland), AVI (Italy), the Swedish Natural Hazards Information System (Sweden), NSMES (Romania) and Skrednett (Norway) are good examples of natural hazard information systems where data on past events, frequency of events, hazard mapping of retrospective and potential endangered areas, multi-risk assessments, risk maps, etc., are compiled in user-friendly web solutions. The creation of integrated systems aim towards increased effectiveness in societal contingency planning at regional or local levels. Weather this goal is attained or not in society, or if the system is cost effective, is more or less impossible to measure quantitatively for free internet systems due to system owners lack of control on how their data is used. Qualitative measures from interviews with known end users can serve as indicators of success or failure. In this study, interviews were conducted with 11 recurrent users of the Norwegian database “Skrednett” (www.skrednett.no). Their answers show consensus around the database significance for societal needs in general, but also around a call for more compatible data to be used in other external map tools, or a development towards a more integrated, standalone, risk tool.
4.
 • Wik, Malin, 1989-, et al. (författare)
 • Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning : Intervjustudie i Inre Skandinavien
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.
 •  
5.
 • Baaz, Mikael, 1966-, et al. (författare)
 • Defining and Analyzing “Resistance”: Possible Entrances to the Study of Subversive Practices
 • 2016
 • Ingår i: Alternatives: Global, Local, Political. - 0304-3754 .- 2163-3150. ; 41:3, s. 137-153
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores the meaning of “resistance” and suggests a new path for “resistance studies,” which is an emerging and interdisciplinary field of the social sciences that is still relatively fragmented and heterogeneous. Resistance has often been connected with antisocial attitudes, destructiveness, reactionary or revolutionary ideologies, unusual and sudden explosions of violence, and emotional outbursts. However, we wish to add to this conceptualization by arguing that resistance also has the potential to be productive, plural and fluid, and integrated into everyday social life. The first major part of the article is devoted to discuss existing understandings of resistance with the aim of seeking to capture distinctive features and boundaries of this social phenomenon. Among other things, we will explore resistance in relation to other key concepts and related research fields. We then, in the article’s second major part, propose a number of analytical categories and possible entrances aiming at inspire more in-depth studies of resistance.
 •  
6.
 • Baaz, Mikael, et al. (författare)
 • Researching Resistance and Social Change: A Critical Approach to Theory and Practice
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Resistance has often been connected with anti-social attitudes, destructiveness, reactionary or revolutionary ideologies, unusual and sudden explosions of violence and emotional outbursts. This book goes beyond these conventions. Exploring various key questions, ranging from concept definitions of affect and temporality, to complex entanglements of various social dimensions and ethical questions, this accessible guide provides a robust theoretical and methodological framework for researching of resistance and social change. By drawing connections between resistance and politics, between performance and everyday strategies, and between the juridical and its counter-strategies, this book provides students with a transdisciplinary understanding of contemporary debates in this emerging field.
 •  
7.
 • Lindqvist, Mona, 1963-, et al. (författare)
 • Everyday resistance in psychiatry through harbouring strategies
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Political Power. - Taylor & Francis. - 2158-379X. ; 10:2, s. 200-218
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this article is to study emotion management by focusing on emotion labour in relation to organisational resistance in psychiatry. Drawing on focus group interviews and individual interviews with 11 therapists in psychiatry, and on theories of emotion management and harbouring work (i.e. managing emotion work and renewing energy in a team), we argue that individual workers in psychiatry have to create strategies on their own. The main findings show that emotions are harboured alone and resistance strategies created in solitude can be characterised as everyday resistance and organisational misbehaviour, performed in deep backstage spaces such as the bathroom.
 •  
8.
 • Olsson, Eva, 1954-, et al. (författare)
 • Perception of time in relation to work and private life among Swedish social workers : the temporal clash between the organisation and the individual
 • 2017
 • Ingår i: European Journal of Social Work. - Taylor & Francis. - 1369-1457.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Time, or rather lack of time, is currently an issue to many involved in social work, in Sweden and elsewhere. Stress at work is presently one of the most common reasons social workers state for leaving their profession or their workplace. This article examines how time is perceived in relation to work and private life by employees in the social services. The investigation was conducted as a qualitative interview study with six social workers. An abductive approach was adopted in the analysis. The results indicate a general experience of lack of time and an individual perception of time among the interviewees. What they say about time indicates that they have a monochronic perspective on time. It is also shown that the respondents use different curbing strategies to recuperate. At work, strategies take the form of creating recovery arenas allowing for micropauses such as eating an apple or having a cup of coffee. After work, exercising or strolling in the woods are common strategies. In relation to the employer and the organisation individuals also assume responsibility for organisational shortcomings that they cannot influence.
 •  
9.
 • Samuelsson, Tobias, 1973-, et al. (författare)
 • Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 20:4, s. 23-37
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Användning av telemedicin förväntas möjliggöra access till expertråd oavsett var patienten eller läkaren befinner sig geografiskt. I artikeln analyseras, utifrån intervjuer med specialistläkare vid ett universitetssjukhus, hur en form av telemedicin, multidisciplinära videokonferenser mellan olika sjukhus, påverkar beslut och relationer i vården. Begrepp som ”artikuleringsarbete”, ”tyst integrering” och ”skript” används för att förstå beslutsfattandet på distans. Artikeln visar att effektivitet i vården kan tolkas på olika sätt, tar upp hur samarbete mellan specialområden uppfattas samt visar på ambivalenser vad gäller centralisering eller decentralisering av medicinsk kunskap mellan sjukhus med teknikens hjälp.
10.
 • Wasshede, Cathrin, et al. (författare)
 • Heteronormativitet och emotioner
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt tänkande och sociologi, red. Anna Hedenus, Sofia Björk och Oksana Shmulyar Gréen. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10085-2 ; s. 199-215
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 77
Åtkomst
fritt online (20)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (36)
konferensbidrag (14)
bokkapitel (11)
rapport (9)
doktorsavhandling (3)
bok (2)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (47)
övrigt vetenskapligt (28)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Nyberg, Lars, 1962-, (5)
Andersson, Ragnar, 1 ... (3)
Lilja, Mona, 1971-, (3)
Johansson, Magnus, 1 ... (3)
Edvardsson, Bo, 1952 ... (3)
Nilsen, Per, (2)
visa fler...
Ek, Richard, (2)
Jansson, André, 1972 ... (2)
Öhman, Johan (2)
Heikkinen, Satu, 196 ... (2)
Bergh, Daniel, 1974- ... (2)
Swärd, Hans, (1)
Gärling, Tommy, 1941 ... (1)
Gustafsson, Anders, (1)
Isaksson, K (1)
Kowalkowski, Christi ... (1)
Isaksson, Raine, (1)
Lukkarinen Kvist, Mi ... (1)
Persson, Erik, (1)
Adams, Paul C, (1)
Edvardsson, Bo, (1)
Samuelsson, Tobias, ... (1)
Johansson, Magnus, (1)
Witell, Lars, (1)
Johansson, Sara, (1)
Starrin, Bengt, 1947 ... (1)
Krekula, Clary, (1)
Krekula, Clary, 1959 ... (1)
Jansson, André, (1)
Fischer Hübner, Simo ... (1)
Martucci, Leonardo A ... (1)
Corvellec, Hervé (1)
Engelmark, Lena (1)
Andersson, Janicke, (1)
Närvänen, Anna-Liisa (1)
Dahlstedt, Magnus (1)
Blumenthal, Barbara, (1)
Gustafsson, Anders, ... (1)
Kristensson, Per, 19 ... (1)
Nilsson, Magnus (1)
Hjerpe, Mattias, 197 ... (1)
Andersson-Sköld, Yvo ... (1)
Bergman, Ramona, (1)
Persson, Erik, 1985- ... (1)
Angelin, Anna, (1)
Patriksson, Göran (1)
Ivarsson, Lars, 1969 ... (1)
Bergqvist, Tuula, 19 ... (1)
Sandell, Klas (1)
Sandell, Klas, 1953- ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (8)
Göteborgs universitet (5)
Lunds universitet (5)
Uppsala universitet (5)
Örebro universitet (5)
visa fler...
Linnéuniversitetet (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan i Jönköping (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Högskolan Kristianstad (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Södertörns högskola (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (55)
Svenska (21)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (77)
Naturvetenskap (12)
Medicin och hälsovetenskap (8)
Teknik (3)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy