SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(kau)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Karlstads universitet

 • Resultat 1-10 av 54
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Persson, Erik, et al. (författare)
 • Den upplevda nyttan av den norska skreddatabasen Skrednett Intervjuer med brukare
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • There is an increasing demand for more compatible and complete information to support evidence based risk management at the international level. At the moment, development in this direction occurs more successfully at the national level. In Europe, StorMe (Switzerland), AVI (Italy), the Swedish Natural Hazards Information System (Sweden), NSMES (Romania) and Skrednett (Norway) are good examples of natural hazard information systems where data on past events, frequency of events, hazard mapping of retrospective and potential endangered areas, multi-risk assessments, risk maps, etc., are compiled in user-friendly web solutions. The creation of integrated systems aim towards increased effectiveness in societal contingency planning at regional or local levels. Weather this goal is attained or not in society, or if the system is cost effective, is more or less impossible to measure quantitatively for free internet systems due to system owners lack of control on how their data is used. Qualitative measures from interviews with known end users can serve as indicators of success or failure. In this study, interviews were conducted with 11 recurrent users of the Norwegian database “Skrednett” (www.skrednett.no). Their answers show consensus around the database significance for societal needs in general, but also around a call for more compatible data to be used in other external map tools, or a development towards a more integrated, standalone, risk tool.
2.
 • Wik, Malin, 1989-, et al. (författare)
 • Behov av datorbaserade metoder och verktyg för krisövning : Intervjustudie i Inre Skandinavien
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för projektet CriseIT (www.criseit.org) har en intervjustudie genomförts med norska och svenska krisberedskapsaktörer. 19 respondenter från totalt 16 aktörer intervjuades om deras syn på behovet av krisövning, vad som fungerar bra och dåligt med de övningsmetoder som vanligtvis används, och vilken nytta de kunde se med datorbaserade övningsverktyg. Svaren visar på ett stort behov av att öva mer, gärna i form av mindre och kortare övningar. Det finns en rörelse bort från scenariobaserade övningar till övningar där olika förmågor står i centrum. Flertalet aktörer anser att de planerar och genomför övningar med gott resultat men att det saknas en systematik i hur utvärderingar leds vidare i ett förbättringsarbete. Det finns intresse men också tveksamhet inför att involvera allmänheten i krisövning, men ett sätt att hantera bland annat säkerhetsaspekter vore att gå via frivilligorganisationer som kan bistå med organisering och viss utbildning.Respondenterna visar stort intresse för datorbaserade övningsverktyg som ett medel för att öka krismedvetenheten och kunskapen som stödjer den egna rollen. De kan också se potentiella problem, t ex att vissa personer har svårt att ta till sig ny teknik och att det kan finnas risk att resurser till andra övningsformer minskas. Bland de fördelar som nämndes var möjlighet att öva oftare, med fler aktörer, och att öva på olika platser vid olika tidpunkter. Man ser också förbättrade möjligheter att öva utdragna kriser. Den målgrupp som lyfts fram som särskild intressant fördatorbaserade övningsverktyg är krisledningsorganisationen, dvs. den strategiskan ivån. Flera nämner också behovet av bättre planeringsstöd för säkerhets-/beredskapssamordnarna.En slutsats vi dragit är att det är viktigt att digitala krisövningsverktyg är webbaserade och bygger på standarder. Detta för att möjliggöra att verktygen kan användas distribuerat, i samarbete mellan olika organisationer och inte kräver lokala installationer i de olika hårt styrda IT-miljöerna. Det bör också vara verktyg som fungerar på såväl smartphone som surfplatta och PC. I stort bör de system som används under verkliga kriser användas även under övning.
 •  
3.
 • Baaz, Mikael, 1966-, et al. (författare)
 • Defining and Analyzing “Resistance”: Possible Entrances to the Study of Subversive Practices
 • 2016
 • Ingår i: Alternatives: Global, Local, Political. - 0304-3754 .- 2163-3150. ; 41:3, s. 137-153
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores the meaning of “resistance” and suggests a new path for “resistance studies,” which is an emerging and interdisciplinary field of the social sciences that is still relatively fragmented and heterogeneous. Resistance has often been connected with antisocial attitudes, destructiveness, reactionary or revolutionary ideologies, unusual and sudden explosions of violence, and emotional outbursts. However, we wish to add to this conceptualization by arguing that resistance also has the potential to be productive, plural and fluid, and integrated into everyday social life. The first major part of the article is devoted to discuss existing understandings of resistance with the aim of seeking to capture distinctive features and boundaries of this social phenomenon. Among other things, we will explore resistance in relation to other key concepts and related research fields. We then, in the article’s second major part, propose a number of analytical categories and possible entrances aiming at inspire more in-depth studies of resistance.
 •  
4.
 • Baaz, Mikael, et al. (författare)
 • Researching Resistance and Social Change: A Critical Approach to Theory and Practice
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Resistance has often been connected with anti-social attitudes, destructiveness, reactionary or revolutionary ideologies, unusual and sudden explosions of violence and emotional outbursts. This book goes beyond these conventions. Exploring various key questions, ranging from concept definitions of affect and temporality, to complex entanglements of various social dimensions and ethical questions, this accessible guide provides a robust theoretical and methodological framework for researching of resistance and social change. By drawing connections between resistance and politics, between performance and everyday strategies, and between the juridical and its counter-strategies, this book provides students with a transdisciplinary understanding of contemporary debates in this emerging field.
 •  
5.
 • Samuelsson, Tobias, 1973-, et al. (författare)
 • Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 20:4, s. 23-37
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Användning av telemedicin förväntas möjliggöra access till expertråd oavsett var patienten eller läkaren befinner sig geografiskt. I artikeln analyseras, utifrån intervjuer med specialistläkare vid ett universitetssjukhus, hur en form av telemedicin, multidisciplinära videokonferenser mellan olika sjukhus, påverkar beslut och relationer i vården. Begrepp som ”artikuleringsarbete”, ”tyst integrering” och ”skript” används för att förstå beslutsfattandet på distans. Artikeln visar att effektivitet i vården kan tolkas på olika sätt, tar upp hur samarbete mellan specialområden uppfattas samt visar på ambivalenser vad gäller centralisering eller decentralisering av medicinsk kunskap mellan sjukhus med teknikens hjälp.
6.
 • Wasshede, Cathrin, et al. (författare)
 • Heteronormativitet och emotioner
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt tänkande och sociologi, red. Anna Hedenus, Sofia Björk och Oksana Shmulyar Gréen. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10085-2 ; s. 199-215
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 •  
8.
 • Arvidsson, Björn, 1952-, et al. (författare)
 • Förändringar och kontinuitet i vardagslivets Värmland
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här studien ingår i Karlstads universitets och fakultetens för samhälls- och livsvetenskaper satsning på mångvetenskaplig forskning om "uthålliga livsmiljöer och komplexa nätverk". Målet med fakultetens satsning är att stimulera forskning och samverkan mellan offentliga och privata aktörer så att Karlstads universitet effektivt kan bidra till och bli en motor i det långsiktigt hållbara utvecklingsarbetet i regionen. Studien tar sin utgångspunkt i intervjuer med några värmländska familjer om hur vardagen gestaltar sig idag, hur det såg ut historiskt och hur det kan tänkas se ut i framtiden. Intervjuerna kommenteras av forskare från olika ämnesområden. I mötet mellan forskare från olika ämnen och forskningstraditioner uppstår nya sätt att problematisera det komplicerade växelspelet mellan olika sektorer av vår tillvaro. Problemen kan omformuleras, nya möten och kontakter vänder invanda tankegångar mot nya och innovativa riktningar och beredskapen att möta framtida utmaningar såväl för forskare som för regionala aktörer stärks och uppgraderas. Förhoppningen är att studien ska fungera som en plattform för den viktiga diskussionen kring uthållig regional utveckling för kvinnor, män, barn och gamla och stimulera innovationer och forskning som garanterar en framtid där utveckling och tillväxt balanseras mot uthållig miljö för människor och natur.
9.
 • Belin, Matts-Åke, et al. (författare)
 • Nollvisioner – från idé till genomförande Program för implementeringsforskning inom transportområdet
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Med sina färre än 2.6 dödade/100,000 invånare är Sverige världsledande inom vägtrafiksäkerhet. Sverige har, genom riksdagens antagande av Nollvisionen år 1997, tydligt bundit sig för ett ambitiöst och framåtsträvande inriktat trafiksäkerhetsarbete (Trafikanalys 2015). Nollvisionen är inte bara ett långsiktigt mål som innebär att antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor på sikt ska elimineras, utan även ett förhållningssätt angående hur trafiksäkerheten ska ökas. Nollvisionen skiljer sig i förhållande till ett mer traditionell trafiksäkerhetsarbete bland annat i sin holistiska systemsyn på trafiksäkerhetsproblemet, där samhället, industrin och akademin i samverkan spelar en väsentlig roll i möjligheten att åstadkomma långsiktigt hållbara förbättringar.
10.
 • Bergh, Daniel, 1974- (författare)
 • Measuring Adolescent Perceptions of the Physical School Environment : An analysis of the psychometric properties of a scale using Swedish adolescent data
 • 2014
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • (1) Background: Adolescents spend a considerable amount of their time in the school environment.  Most adolescents are also subjected to compulsory school attendance, implying that they have to deal with the environment on a daily basis. In health research adolescent perceptions about the school environment are often linked to mental and psychosomatic health. However, measurements seems to be focused on psychosocial or psychological aspects of the school environment more often than physical.  (2) Aims: The purpose of the present study is to examine the psychometric properties of a scale of Adolescent Perceptions of the Physical School Environment by means of the Rasch model for ordered response categories.  (3) Sample: The analysis is based on the survey Young in Värmland which is a paper-and-pencil based survey, conducted recurrently since 1988 targeting all adolescent in school year 9 residing the county of Värmland, Sweden. So far, more than 20,000 individuals have participated in the survey. In the analysis presented here, five items based on adolescents’ perceptions of the physical school environment were subjected to analysis using RUMM2030, in total about 22,000 individuals.(4) Methods: A scale consisting of five polytomous items is analysed by means of the polytomous Rasch model. General fit statistics as well as their graphical representations (ICC) are used to evaluate if the scale fit the Rasch model. A particular focus is also directed towards possible Differential Item Functioning (DIF) across sex.(5) Results: At a general level of analysis the scale subjected to analysis seems to fit the Rasch model fairly well, with good separation of the individuals, and showing no reversed item thresholds, i.e. the response categories work properly and as expected. Also, at a finer level of analysis focusing on DIF, the scale works fairly well, but with exceptions important in order to understand differences between boys and girls.  (6) Conclusions: Although the scale fits the Rasch model fairly well, there is room for improvements. In particular the precision of measurement may be increased by improving the targeting through inclusion of additional items of appropriate severity.             
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 54
Åtkomst
fritt online (15)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (22)
konferensbidrag (11)
rapport (8)
bokkapitel (7)
doktorsavhandling (2)
bok (2)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (30)
övrigt vetenskapligt (22)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Nyberg, Lars, 1962-, (4)
Hedelin, Beatrice, 1 ... (4)
Svedung, Inge, (4)
Johansson, Anna, 197 ... (4)
Lilja, Mona, 1971-, (3)
Johansson, Magnus, 1 ... (3)
visa fler...
Nilsen, Per, (2)
Ek, Richard, (2)
Öhman, Johan (2)
Andersson, Ragnar, 1 ... (2)
Bergh, Daniel, 1974- ... (2)
Wagnsson, Stefan, 19 ... (2)
Belin, Matts-Åke, (2)
Denk, Thomas (2)
Evers, Mariele (2)
Närvänen, A-L. (2)
Näsman, E. (2)
Swärd, Hans, (1)
Isaksson, Raine, (1)
Lukkarinen Kvist, Mi ... (1)
Persson, Erik, (1)
Nyberg, Lars, (1)
Edvardsson, Bo, (1)
Samuelsson, Tobias, ... (1)
Johansson, Magnus, (1)
Andersson, Ragnar (1)
Johansson, Sara, (1)
Starrin, Bengt, 1947 ... (1)
Krekula, Clary, (1)
Krekula, Clary, 1959 ... (1)
Jansson, André, (1)
Fischer Hübner, Simo ... (1)
Martucci, Leonardo A ... (1)
Corvellec, Hervé (1)
Engelmark, Lena (1)
Andersson, Janicke, (1)
Närvänen, Anna-Liisa (1)
Blumenthal, Barbara, (1)
Nilsson, Magnus (1)
Hjerpe, Mattias, 197 ... (1)
Andersson-Sköld, Yvo ... (1)
Bergman, Ramona, (1)
Persson, Erik, 1985- ... (1)
Angelin, Anna, (1)
Patriksson, Göran (1)
Ivarsson, Lars, 1969 ... (1)
Heikkinen, Satu, 196 ... (1)
Sandell, Klas (1)
Sandell, Klas, 1953- ... (1)
Arvidson, Markus, 19 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (6)
Uppsala universitet (5)
Örebro universitet (5)
Göteborgs universitet (5)
Lunds universitet (5)
visa fler...
Linnéuniversitetet (3)
Högskolan i Jönköping (2)
Södertörns högskola (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan Kristianstad (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Mittuniversitetet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (36)
Svenska (17)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (54)
Naturvetenskap (8)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Teknik (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy