SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(esh)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Ersta Sköndal Bräcke högskola

 • Resultat 1-10 av 34
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
2.
 • Att leva med demens
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • För att personer med demenssjukdom ska kunna leva ett fullgott liv behövs mer kunskap. I grunden handlar det om att förändra föreställningar och attityder till personer som lever med en demenssjukdom så att personerna själva, deras anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården och politiker, kan se nya möjligheter i stället för enbart förluster. I den här boken presenteras kunskap och forskning som sätter personer med demenssjukdom i centrum. Boken utgår alltså inte i första hand från vården eller anhöriga, utan från dem som lever med sjukdomen. På så sätt skapas en tankeram som ger stöd vid både utvecklingsarbete och reflektion bland människor som på olika sätt arbetar med och för personer med demenssjukdom.Cirka 110 000 och 170 000 svenskar har i dag en demenssjukdom. Om ett tiotal år är det betydligt fler: ökad livslängd och en större medvetenhet om demenssjukdomar gör att allt fler personer får en diagnos tidigt i förloppet. Som en konsekvens av detta kommer alltfler personer att leva med en demenssjukdom under lång tid, och ofta i hemmet. Detta innebär inte bara en utmaning för vård, omsorg och socialpolitik, utan väcker också frågor som berör såväl personer med demens, som anhöriga och andra i det sociala nätverket: Hur kan personer med demens leva och fungera i sitt hem tillsammans med eventuella familjemedlemmar? Hur kan de fungera som medborgare och delta i samhällslivet, ha makt över sitt eget vardagsliv och fatta egna beslut om sitt eget liv?I boken medverkar forskare från Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. Den innehåller många pedagogiska exempel och riktar sig till utbildningar inom vård, omvårdnad, socialt arbete och omsorg.
 •  
3.
 • Benzein, Eva, et al. (författare)
 • Families' importance in nursing care : nurses' attitudes - an instrument development
 • 2008
 • Ingår i: Journal of Family Nursing. - 1074-8407. ; 14:1, s. 97-117
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article describes the development and testing of a research instrument, Families' Importance in Nursing Care-Nurses' Attitudes (FINC-NA), designed to measure nurses' attitudes about the importance of involving families in nursing care. The instrument was inductively developed from a literature review and tested with a sample of Swedish nurses. An item-total correlation and a first principal component analysis were used to validate the final instrument, including a second principal component analysis to analyze dimensionality, and Cronbach's alpha was used to estimate internal consistency. The instrument consists of 26 items and reveals four factors: families as a resource in nursing care, family as a conversational partner, family as a burden, and family as its own resource. Cronbach's alpha was 0.88 for the total instrument and 0.69 to 0.80 for the subscales. The instrument requires further testing with other nurse populations.
 •  
4.
 • Benzein, Eva, et al. (författare)
 • The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care
 • 2005
 • Ingår i: Palliative Medicine : A Multiprofessional Journal. - 0269-2163. ; 19:3, s. 234-240
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Hope, hopelessness and fatigue are important experiences for patients and family members in palliative care. The aim of the study was to describe the level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care. Eighty-five participants completed the Herth Hope Index, Beck's Hopelessness Scale and rated their level of fatigue from none to severe. The level of hope proved to be significantly lower among the family members than among the patients. For the family members, correlations were found between hope and age (–0.358*), fatigue and hope (–0.439*), hopelessness and age (0.484**), age and fatigue (0.403**) and between hope and hopelessness (–0.723**). For the patients, correlations were found between age and hopelessness (0.555**) and between hopelessness and hope (–0.580**). Efforts to increase the experience of hope and decrease hopelessness and fatigue must include not only the patient but also the family members. (*=P<0.5, **=P<0.01).
 •  
5.
 • Blomberg, Karin, et al. (författare)
 • Closeness and distance : a way of handling difficult situations in daily care
 • 2007
 • Ingår i: Journal of Clinical Nursing. - 0962-1067. ; 16:2, s. 244-254
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aims and objectives. The aim of this study was to describe how care team members caring for patients with advanced cancer describe how they handle difficult situations in daily care. In this paper 'difficult situations' refers to those situations team members themselves describe as difficult. Background. Serious illness and impending death involve great changes in a person's life. The care of patients with advanced cancer is complex and many different factors influence each care situation. This places demands on the way care team members handle problems and difficulties in daily care. Design. Qualitative descriptive study. Methods. The study is based on 16 focus group discussions with care team members who were caring for patients with advanced cancer at three different care units in two Swedish cities. The focus group discussions included 77 participants. The procedure for data analysis was inspired by the phenomenological method. Findings. The results show that care team members handled difficult situations by balancing between being close and distancing themselves. In most situations their choice of strategy seemed spontaneous rather than being a conscious decision, although it was sometimes described as a more conscious approach. Variations of closeness and distance that were identified were Identity, Meaning, Limit-setting and touching, Prioritization, the Team and the Organization. These could also be seen as tools that could facilitate or impede the use of closeness and distance. Conclusions. The results show that care team members have a need to reflect over daily care and to become aware of what governs different care actions. Relevance to clinical practice. If the experienced difficult situation is not handled in a way that is beneficial to the care team member, patient and relatives, it is assumed that this can result in stress, burnout and, above all, non-optimal care.
 •  
6.
 •  
7.
 • Bullington, Jennifer (författare)
 • Den objektiva kroppen och den levda kroppen i behandlingsrummet
 • 2004
 • Ingår i: När människan möter medicinen : livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi. - Stockholm : Carlsson. - 91-7203-605-2 ; s. 49-68
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Bullington, Jennifer (författare)
 • Kropp, själ och meningsskapande
 • 2008
 • Ingår i: Omsorg : Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. - Oslo : Rådet for omsorg for alvorlig syke og døende, Norske kreftforening. - 0800-7489. ; :2, s. 9-12
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 34
Åtkomst
fritt online (8)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (22)
bokkapitel (4)
doktorsavhandling (3)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
bok (2)
rapport (1)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (19)
övrigt vetenskapligt (13)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Bullington, Jennifer ... (9)
Ternestedt, Britt-Ma ... (6)
Lützén, Kim, (4)
Sahlberg-Blom, Eva, (4)
Lutzen, K (3)
Nyström, Maria, (2)
visa fler...
Löfmark, Anna (2)
Ahlström, Gerd, (2)
Benzein, Eva, (2)
Schiratzki, Johanna, (2)
Håkanson, Cecilia, (2)
Sorbe, Bengt, (2)
von Essen, Johan, (2)
Lidskog, Marie (2)
Berg, Agneta, (1)
Nystrom, M (1)
Österlind, Jane, (1)
Whitaker, Anna, (1)
Saveman, Britt-inger ... (1)
Kihlgren, A (1)
Tishelman, C, (1)
Blomberg, K (1)
Segnestam Larsson, O ... (1)
Jeppsson Grassman, E ... (1)
Segnestam Larsson, O ... (1)
Öhlén, Joakim, 1958- ... (1)
Ohlen, J (1)
Hansebo, Görel, (1)
Eriksson, Maria, 196 ... (1)
Bergenmar, M, (1)
Forslund, K (1)
Fagerberg, Ingegerd, (1)
Hellström, Ingrid, (1)
Hydén, Lars-Christer ... (1)
Friberg, F (1)
Nyström, M. (1)
Lantz, Göran, (1)
Johansson, Pauline, (1)
Årestedt, Kristofer ... (1)
Arestedt, Kristofer ... (1)
Berg, Agneta C., 195 ... (1)
Gottzén, Lucas, (1)
Franzén, Anna, (1)
Hyden, LC (1)
Lindberg, Daniel, (1)
Blomberg, Karin, (1)
Borjeson, S, (1)
Cronqvist, Agneta, (1)
Hansson, Jan-Håkan, (1)
Cronquist, A (1)
visa färre...
Lärosäte
Örebro universitet (10)
Linköpings universitet (9)
Karolinska Institutet (5)
Stockholms universitet (3)
Högskolan i Borås (3)
visa fler...
Högskolan Kristianstad (2)
Lunds universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Linnéuniversitetet (2)
Högskolan i Gävle (2)
Högskolan Dalarna (2)
Göteborgs universitet (1)
Umeå universitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
visa färre...
Språk
Engelska (24)
Svenska (10)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (34)
Medicin och hälsovetenskap (17)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy