SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;lar1:(bth)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Blekinge Tekniska Högskola

 • Resultat 1-10 av 101
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Byggeth, Sophie (författare)
 • Integration of Sustainability Aspects in Product Development
 • 2001
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Integration of sustainability aspects into the product development process has been difficult to achieve, especially for small and medium-sized enterprises. The main reason is that existing tools are experienced to be too detailed and as a result too demanding in terms of time and resources. This Licentiate Thesis presents a method for sustainable product development (MSPD). The method is intended to be a complement to existing overarching sustainability management tools and detailed quantitative product analysis tools. The objectives of the MSPD are: (i) identification of potential problems of present or planned products caused by substances and activities during the product life cycle that are critical with regard to principles for sustainability; (ii) guidance in finding solutions to the potential problems by modifications of present or planned products, and (iii) promotion of new products and business ideas based on sustainability aspects. A method suitable for most enterprises, irrespective of product type or background knowledge, has been sought. The MSPD includes: (1) a management tool which supports the user with information about, and instructions for applying, the method; (2) a flexible model for an integrated product development process, including checklist questions concerning traditional aspects of product development; (3) a modular system of guiding questions concerning aspects of sustainability, and (4) a prioritisation matrix for evaluation and choice of proposals in each product development phase. A MSPD prototype has been developed and tested in six small and medium- sized enterprises to study the usability of the basic structure of the method, and to obtain ideas for improvements and further development.
 •  
2.
 • Rydhagen, Birgitta (författare)
 • Genus och miljö
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genus och miljö är två områden som sällan kopplas samman, men som båda ska integreras i olika verksamheter som undervisning, samhällsplanering och samhällsutveckling. Utgångspunkten för denna bok är att de båda områdena förutsätter varandra och måste hanteras samtidigt. Strävan efter jämställdhet måset ta hänsyn till de miljökonsekvenser som följer med förändringar som görs. Ansträngningar att minska belastningen på ekosystemen måste på motsvarande sätt belysa genusaspekter kring frågor som odling och vattenförsörjning eller energianvändning. Strävan efter jämställdhet leder till att vi inte alltid kan se tydligt hur framtidens miljöpolitik ska formas, och miljöproblem leder till att jämställdhetsarbetet måste omformuleras efter hand. Vägen in i framtiden är inte solklar och spikrak, och vi måste beträda den med varsamhet och lyhördhet för olika röster och nya insikter. Boken presenterar grundläggande genusvetenskapliga teorier kopplade till miljöfrågor, naturvetenskap och teknikvetenskap och vänder sig till studenter inom miljövetenskapliga utbildningar samt till studenter inom genusvetenskap med intresse för miljöfrågor.
 •  
3.
 • Rydhagen, Birgitta (författare)
 • Saving the world (techno)scientifically. Sustainable development and engineering education.
 • 2010
 • Ingår i: Travelling thoughtfulness : feminist technoscience stories for Christina. - Umeå : Umeå University. - 978-91-7459-094-4 ; s. 151-166
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ingenjörskonst och tekniska lösningar på samhällets olika problem har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Ingenjörer betraktas som problemlösare, men anklagas samtidigt för att bidra till nya problem genom sitt snäva tekniska synsätt. Feministiska forskare liksom forskare inom fältet hållbar utveckling ställer krav på mer demokratiska och ansvarsfulla arbetssätt för att hantera de ökade sociala och miljömässiga risker som den moderna tekniken för med sig. Hållbar utveckling har introducerats i det svenska utbildningssystemet på alla nivåer, inklusive högre utbildning. Särskilt framgår att civilingenjörer bär ansvar för att sträva efter hållbar utveckling. Utbildningen av civilingenjörer är idag inte särskilt inriktad mot att hantera samhällets problem ur ett bredare perspektiv, även om det skulle vara både möjligt och önskvärt. Istället reproduceras ofta den snäva synen på tekniska lösningar inom utbildningarna.
4.
 •  
5.
 • Wilk, Julie, et al. (författare)
 • Adaptation spinoffs from technological and socio-economic changes
 • 2015
 • Ingår i: Climate Change Adaptation and Development : Transforming Paradigms and Practices. - London and New York : Routledge. - 978-1-138-02596-7 - 978-1-138-02598-1 - 978-1-315-77465-7 ; s. 161-177
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Olika studier har visat att samhällsförändringar kopplade till ekonomiskt tillväxt eller policy-utveckling kan påverka lokalbefolkningens förmåga att anpassa sig till klimatförändringar och -variation. Många risker och negativa konsekvenser har diskuterats. Detta kapitel lyfter fram hur sidoeffekter av teknologiska eller samhällsförändringar, så kallade spinoff-effekter, kan ha positiv påverkan på anpassningsförmågan i lokalsamhället. Tre exempel ges i kapitlet. Spinoff-effekterna analyseras mot bakgrund av om förändringarna är planerade eller spontana, och om de gäller teknologiska eller socioekonmiska förändringar. Det första exemplet, spontan teknologisk utveckling, handlar om hur IT i Sydafrika kan användas för att skapa nätverk som motverkar skogsbränder vid torka. Det andra, spontan socioekonomisk förändring, handlar om hur efterfrågan på lokal turism och ekologiska livsmedel på landsbygden i Kina har bidragit till differentiering av försörjningen och ökat lantbrukarnas inkomster. Det tredje, planerad socioeknomisk förändring, handlar om hur stärkta kvinnogrupper i Indien lättare hanterar vattenförsörjning och tar ökat ledarskap. Dessa exempel vill visa för utvecklingsarbetare och politiker att det är viktigt att vara uppmärksam på, och föra en öppen dialog med lokalsamhällen för att få syn på hur ny teknologi, livsstilsförändringar och trender kan samverka och nyttjas i arbetetet med klimatanpassning.
 •  
6.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • Characteristics and performance of new firms and spinoffs in Sweden
 • 2013
 • Ingår i: Industrial and Corporate Change. - Oxford University Press. - 0960-6491. ; 22:1, s. 245-280
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We analyse the rate of formation, the characteristics, and the performance of different types of new firms in Sweden over a decade. Comparisons with Denmark, Brazil, and the United States suggest that the environment for new firm formation in Sweden is not markedly different than elsewhere. In line with previous studies, spin-offs of incumbents perform better than other types of new firms, particularly if their parent firm continues to operate. A novel finding is that the larger the size of their parent, the greater is the rate of employment growth of spin-offs. This contrasts sharply with findings for firms with a single owner.
7.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • Does spatial employment density spur inter-firm job switching?
 • 2013
 • Ingår i: The annals of regional science. - Springer. - 0570-1864. ; 51:1, s. 245-272
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Inter-firm job switching of workers is a much cited but seldom measured source of the productivity advantages of spatial employment density. It has been advanced as a conduit for localized knowledge flows as well as labor market matching efficiency. Using a matched employer-employee dataset for Sweden, we estimate the influence spatial employment density has on the probability of inter-firm job switching of private sector workers. Our estimates suggest that a doubling of employment density per square kilometer increases the probability that a random worker switches employer by 0.2 % points. The same effect is substantially higher for more skilled workers. While the effect of a doubling of density is limited, the actual differences in density across the regions in our data amount to a factor over 40, rendering differences in density an important explanation for regional variations in rates of inter-firm job switching.
 •  
8.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • External Trade and Internal Geography: Local Export Spillovers by Industry Characteristics and Firm Size
 • 2012
 • Ingår i: Spatial Economic Analysis. - Taylor & Francis. - 1742-1772. ; 7:4, s. 420-445
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Exporting firms in a region may reduce export entry costs for other local firms either through market or non-market interactions. This paper tests this proposition by analyzing whether the probability of exporting among Swedish firms is positively associated with the local presence of exporters in their region and industry. Our results support this conjecture, while also providing some support for such export spillovers being more important in contract-intensive industries and small firms. The results for different industries and size-classes of firms are also sensitive to whether we focus on firms' export status or restrict the sample to export starters.
 •  
9.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies?
 • 2014
 • Ingår i: Papers in Regional Science. - Wiley-Blackwell. - 1056-8190. ; 93:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We estimate the respective importance of spatial sorting and agglomeration economies in explaining the urban wage premium for workers with different sets of skills. Sorting is the main source of the wage premium. Agglomeration economies are in general small, but are larger for workers with skills associated with non-routine job tasks. They also appear to involve human capital accumulation, as evidenced by the change in the wage of workers moving away from denser regions. For workers with routine jobs, agglomeration economies are virtually non-existent. Our results provide further evidence of spatial density bringing about productivity advantages primarily in contexts when problem-solving and interaction with others are important.
 •  
10.
 • Bai, Guohua, et al. (författare)
 • Coping with System Sustainability A Sociocybernetics Framework for Social-Economic System Architecture
 • 2012
 • Ingår i: Systems research and behavioral science. - Wiley Blackwell. - 1092-7026. ; 29:3, s. 263-273
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper proposes an epistemological model based on cybernetic principles and activity theory to interpret two levels of problems that are intertwined in our social-economic system, namely the liveability and sustainability problems. In the first part of the paper, important principles and concepts from related fields of cybernetics and activity theory are introduced for later construction of a model. In the second part, a model is constructed based on the introduced concepts. To validate the proposed model, the current economic crisis is studied in the third part. An important contribution of the proposed model is a theoretical understanding of the two levels problems, and how to construct macro social-economical policies to avoid similar crisis in the future.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 101
Åtkomst
fritt online (55)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (37)
konferensbidrag (33)
bokkapitel (12)
doktorsavhandling (6)
licentiatavhandling (6)
bok (4)
visa fler...
rapport (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (67)
övrigt vetenskapligt (33)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Broman, Göran (23)
Robèrt, Karl-Henrik (23)
Andersson, Martin (4)
Isaksson, Ola (4)
Basile, George (4)
Hällgren, Markus (3)
visa fler...
Larsson, Tobias (3)
Dotzauer, Erik, (3)
Wac, Katarzyna, (2)
Almerud Österberg, S ... (2)
Ekebergh, Margaretha (2)
Fiedler, Markus, (2)
Hallberg, Ingalill R (2)
Lundqvist, Ulrika (2)
Wilk, Julie, (2)
Ickin, Selim, (2)
Kumar, A. (1)
Brundin, Ethel, (1)
Ericson, Åsa, (1)
Nilsson, Stefan, (1)
Rahm Hallberg, Ingal ... (1)
Karlsson, Charlie, 1 ... (1)
Andersson, Mats (1)
Solberg Søilen, Klau ... (1)
Thulin, Per, (1)
Hochschorner, Elisab ... (1)
Valente, Marco (1)
Sverdrup, Harald, (1)
Søilen, Klaus Solber ... (1)
Blomqvist, Kerstin, (1)
Persson, Christer, (1)
Bax, Gerhard, (1)
Klepper, Steven (1)
Weiss, Jan Frederic, (1)
Klaesson, Johan, (1)
Larsson, Johan P., (1)
Andersson, Martin, 1 ... (1)
Bjerke, Lina, 1980-, (1)
Edberg, Anna-Karin, (1)
Hilding-Rydevik, Tui ... (1)
Jonsson, Anna C, (1)
Kao-Walter, Sharon, (1)
Emmelin, Lars, (1)
Henesey, Lawrence (1)
Hjerpe, Mattias, (1)
Johansson, Lena (1)
Westelius, Alf, (1)
Netz, Joakim (1)
Jönsson, Anders (1)
Bai, Guohua, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (15)
Linköpings universitet (5)
Högskolan Kristianstad (4)
Linnéuniversitetet (4)
Uppsala universitet (3)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (3)
Mälardalens högskola (3)
Högskolan i Jönköping (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan i Borås (2)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
visa färre...
Språk
Engelska (95)
Svenska (6)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (101)
Teknik (49)
Naturvetenskap (6)
Medicin och hälsovetenskap (6)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy