SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) ;hsvcat:1"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) hsv:(Tvärvetenskapliga studier) > Naturvetenskap

 • Resultat 1-10 av 501
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Arias-Schreiber, Milena, et al. (författare)
 • Addressing social sustainability for small-scale fisheries in Sweden: Institutional barriers for implementing the small-scale fisheries guidelines.
 • 2017
 • Ingår i: The Small-Scale Fisheries Guidelines. Global Implementation.. - Springer Verlag. - 978-3-319-55074-9 ; s. 717-736
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Swedish coastal fisheries are not sustainable in terms of the status of their main fish stocks, their economic profitability, and as source of regular employment. Social sustainability commitments in fisheries governance advocated by the SSF Guidelines have been so far mostly neglected. In this chapter, we bring attention to two institutional settings at different governance levels relevant for the implementation of the SSF Guidelines in the Swedish context. First, we look at the introduction of social goals under the perspective of the EU’s Common Fisheries Policy (CFP). Second, we consider national tensions between forces advocating or opposing a further application of market-based economic instruments, often portrayed as an effective cure for all ills, in fisheries governance. Taking into account the logic on which the SSF Guidelines rest, we evaluate in both cases current processes for stakeholder participation in the formulation of fishing policies and strategies in Sweden. We conclude that the inclusion of a social dimension and stakeholder involvement at the EU level face procedural and institutional limitations that prevent the SSF sector from exploiting opportunities for change. Further challenges to the implementation of the SSF Guidelines arise when central national authorities’ interpretation of societal benefits opposes other interpretations, and consequently economic calculations take precedence over a participatory process-based, knowledge-accumulating approach to resource management. The SSF Guidelines, therefore, provide important material and intellectual resources to make the most of new chances that can lead to an increased likelihood of change in the direction of sustainable coastal fisheries in Sweden.
 •  
2.
 • Ahlborg, Helene, 1980-, et al. (författare)
 • Ecology and sociotechnical systems research – motivations for theoretical and methodological integration across fields
 • 2017
 • Ingår i: International Sustainability Transitions conference 2017.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Currently, we are witnessing a number of global trends that do not promise well for the future. Accelerating climate change, loss of biodiversity, chemical pollution, disappearance of natural forest and degradation of fishing grounds and agricultural lands are just a few of the serious environmental problems that threaten the functional and structural integrity of ecosystems, to an extent that also human societies risk collapse. The scale of human impact is now such that scholars suggest that we live in the Anthropocene. The trends are driven by several linked factors, which are not easily disentangled into manageable specific problems to be solved by specific policies. More than ever, interdisciplinary and transdisciplinary collaborations are needed in order to address these urgent challenges. The objective of this paper is to argue for the importance of research on socio-technical-ecological systems (STES) rather than social-ecological (SES) and sociotechnical systems (STS) separately. Hence, we address researchers in both the social-ecological and sociotechnical fields. We organize the argument around six reasons why “technology” should be integrated into SES studies. We call these reasons: (1) the interface and mediation aspect, (2) ambivalence, (3) the agency aspect, (4) the question of scale, (5) the question of governance and politics, and (6) the question of epistemology and framing. We also highlight potential conceptual conflicts and mistranslations. Our discussion is primarily a theoretical argument, exemplified with empirical examples. Among the conceptual challenges, we note that SES scholars, if they consider technology in their analyses, generally treat it as an exogenous factor or as a passive background element. Similarly, STS scholars tend to neglect ecological dynamics and refer to the ecological domain mainly in terms of inputs and outputs, e.g. natural resources, environmental and health problems caused by human activities. In light of the discussion, we conclude that the importance of collaborating across the two fields goes beyond each field adding pieces together. We argue that integration and translation across these domains will lead to qualitative change in the theoretical and methodological approaches of both fields; and that technology, society and ecology should be given symmetric analytical attention.
 •  
3.
 •  
4.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik : betänkande / av Utredningen om kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
5.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
6.
 • Seitzinger, Sybil P., et al. (författare)
 • Planetary Stewardship in an Urbanizing World
 • 2012
 • Ingår i: Ambio. - 0044-7447. ; 41:8, s. 787-794
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract Cities are rapidly increasing in importance asa major factor shaping the Earth system, and therefore,must take corresponding responsibility. With currentlyover half the world’s population, cities are supported byresources originating from primarily rural regions oftenlocated around the world far distant from the urban loci ofuse. The sustainability of a city can no longer be consideredin isolation from the sustainability of human andnatural resources it uses from proximal or distant regions,or the combined resource use and impacts of citiesglobally. The world’s multiple and complex environmentaland social challenges require interconnectedsolutions and coordinated governance approaches toplanetary stewardship. We suggest that a key componentof planetary stewardship is a global system of cities thatdevelop sustainable processes and policies in concert withits non-urban areas. The potential for cities to cooperateas a system and with rural connectivity could increasetheir capacity to effect change and foster stewardship atthe planetary scale and also increase their resourcesecurity.
7.
 • Almered Olsson, Gunilla, 1951-, et al. (författare)
 • Revisiting drivers for Environmental Migration in Africa
 • 2016
 • Ingår i: Deveopment Research Conference 2016. August 22-24, Stockholm University. - Stockholm : Stockholm University, VR, Formas, SIDA.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • International migration is one of the burning global challenges for sustainable development. Environmental migration is a contested concept since destruction of livelihood conditions that leads to the deterioration of options for securing a living, is caused by a number of interacting variables such as changes in climate, land use, local and regional ecological conditions, socio-cultural-economic and political dynamics. The different factors act at different temporal and spatial scales that makes the outcome difficult to generalize for a specific site, which adds to the confusion of the interpretation and application of the concept. Yet migration due to livelihood deterioration is ongoing and environmental migrants seem to be an increasing challenge. This is also acknowledged by the EU, whose governance system related to migration does not cater for the environmental dimension. In spite of much of environmentally induced migration to the EU originates from Africa, this topic has not until recently been up on the agenda of policy discussions between the EU and Africa. The Valletta Summit on Migration, November 2015, was organised to discuss the ‘migration crisis’ experienced in Europe and Africa. The summit resulted in the EU setting up an Emergency Trust Fund to promote development in Africa, in return for African countries to help out in the crisis. We are reporting from a project on the complex interactions of different drivers acting on the local African livelihoods and thus driving migration. The aim is inform the development of sustainable governance mechanisms at different institutional levels in the EU-Africa relations.
 •  
8.
 • Öhman, May-Britt, 1966- (författare)
 • Building a Sami Academy of Sciences : Science, Research, and Education for Decolonization
 • 2015
 • Ingår i: Indigenous Knowledge Sovereignties and Scientific Research.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • May-Britt Öhman, Uppsala University (may-britt.ohman@gender.uu.se) Building a Sami Academy of Sciences: Science, Research, and Education for Decolonization  The production of technological modern identities within Scandinavia rests on the dispossession of Sámi people from our traditional lands, and thus our identities related to land and water. Technoscientific language and imagery continue to shape and reflect power relations which favor the modern nation states and dis-favor Sámi rights. Meanwhile there is currently a void of Sámi research platforms available, especially within Sweden. The vast majority of scholars doing research on Sámi territory and Sámi people are themselves non-Sámi. The current situation is highly problematic. It contributes to the creation of epistemological contexts which support increasing colonial exploitation and destruction of Sámi traditional territories. This paper describes an ongoing project to establish important structures and platforms to accommodate research initiated and led by Sámi in order to promote decolonization of technoscience for the benefit of the Sámi and Sámi society. The project includes a Sámi academy of sciences and a Sámi university. The presentation discusses collaborations with Sámi organisations, the Sámi parliament, individual reindeer herders, Sámi artists and film makers and other Sámi scholars. Important points of departure are to enable Sami peoples' continuance, healing and regeneration and to apply Sami knowledges and experiences as a basis for them to develop ecological innovations and technologies to facilitate the everyday life of reindeer herding.  
 •  
9.
 • Hallquist, Mattias, 1969-, et al. (författare)
 • Photochemical Smog in China: Scientific challenges and implications for air quality policies
 • 2016
 • Ingår i: National Science Review. - 2095-5138. ; 3:4, s. 401-403
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In large areas of China severe air pollution events pose a significant threat to human health, ecosystems and climate. Current reduction of primary emissions will also affect secondary pollutants such as ozone (O3) and particulate matter (PM), but the magnitude of the effects is uncertain. Major scientific challenges are related to the formation of O3 and secondary particulate matter including Secondary Organic Aerosols (SOA). Large uncertainties also remain regarding the interactions of soot, SOA and O3 under the influence of different SO2, NOX and VOC concentrations. To improve the understanding of these secondary atmospheric interactions in China, scientific areas of central importance for photochemically induced air pollutants have been identified. In addition to the scientific challenges, results from research need to be synthesized across several disciplines and communicated to stakeholders affected by air pollution and to policy makers responsible for developing abatement strategies. Development of these science-policy interactions can benefit from experience gained under the UN ECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)
10.
 • Lundsten, Jonas, et al. (författare)
 • Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information : An Empirical Study in Sweden
 • 2017
 • Ingår i: International Journal of Standardization Research (IJSR). - 2470-8542. ; 15:1, s. 16-28
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this article is to investigate the personal motives for participation in formalstandardization processes for geographic information. The method involved interviewing membersof technical committees at the Swedish Standards Institute, SIS. The results are that the majority ofthe interviewees are very motivated in their work and they think their participation is well-financedby their organizations allocating them to a technical committee. The main motives are to contributeto development of society and be at the forefront of development. However, this article also showsthat several members participating in this study felt that they do not have sufficient time for workingwith tasks related to their technical committees. Their daily work in their respective organizationsoften has higher priority in relation to standardization work. This contrasts with the organizationalgoals of the participating organizations and may slow down the development of standards and otherpublications due to lack of resources.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 501
Åtkomst
fritt online (200)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (237)
rapport (69)
konferensbidrag (64)
doktorsavhandling (39)
bokkapitel (33)
annan publikation (19)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (12)
licentiatavhandling (11)
forskningsöversikt (8)
bok (5)
proceedings (redaktörskap) (2)
recension (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (267)
övrigt vetenskapligt (212)
populärvet., debatt m.m. (22)
Författare/redaktör
Morf, Andrea, 1968-, (17)
Almered Olsson, Guni ... (15)
Olsson, Lennart, (10)
Akselsson, Roland, (9)
Baumann, Henrikke, 1 ... (9)
Johansson, Thomas B, (9)
visa fler...
Bruckmeier, Karl, 19 ... (9)
Heberlein, Thomas, (9)
Bramryd, Torleif, (8)
Gipperth, Lena, 1963 ... (8)
Johansson, Gerd, (7)
Malmqvist, Klas, (7)
Jönsson, Bodil, (7)
Eklund, Björn, (7)
Ardö, Jonas, (6)
Ernstson, Henrik, 19 ... (6)
Wamsler, Christine, (6)
Nightingale, Andrea, (6)
Ahlborg, Helene, 198 ... (5)
Brogaard, Sara, (5)
Brink, Ebba, (5)
Tunon, Håkan, (5)
Lohm, Ulrik (5)
Axelsson, Robert, (5)
Ekelund, Nils, (5)
Avery, Helen, (5)
Nilsson-Lindén, Hann ... (5)
Johansson, Michael, (5)
West, Simon, 1985-, (5)
Hillman, Karl, 1978- ... (5)
Klein, Richard J T, (4)
Stjernquist, Ingrid, (4)
Angelstam, Per, (4)
Grimvall, Anders, (4)
Nilsson, Måns, (4)
Sverdrup, Harald, (4)
Bergbäck, Bo, (4)
Nordén, Birgitta, (4)
Nihlgård, Bengt, (4)
Jonsson, Anna, 1967- ... (4)
Moksnes, Per-Olav, 1 ... (4)
Crumley, Carole (4)
Brunklaus, Birgit, 1 ... (4)
Jönsson, K. Ingemar, (4)
Stålhammar, Sanna, (4)
Schubert, Per, (4)
Eftring, Håkan, (4)
Eriander, Louise, 19 ... (4)
Laas, Kristjan, (4)
Sundblad, Eva-Lotta, ... (4)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (114)
Göteborgs universitet (110)
Lunds universitet (108)
Sveriges Lantbruksuniversitet (63)
Stockholms universitet (63)
Chalmers tekniska högskola (51)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (46)
Uppsala universitet (38)
Umeå universitet (19)
Södertörns högskola (13)
Högskolan i Gävle (13)
Karlstads universitet (13)
Linnéuniversitetet (10)
Högskolan Kristianstad (9)
Mälardalens högskola (9)
Högskolan i Jönköping (9)
Malmö universitet (8)
RISE (7)
Örebro universitet (7)
Blekinge Tekniska Högskola (6)
Mittuniversitetet (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (5)
Luleå tekniska universitet (4)
Försvarshögskolan (4)
Högskolan i Borås (4)
Naturvårdsverket (4)
Karolinska Institutet (3)
Högskolan i Skövde (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (412)
Svenska (71)
Danska (1)
Odefinierat språk (1)
Spanska (1)
Japanska (1)
visa fler...
Lettiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (489)
Teknik (82)
Lantbruksvetenskap (57)
Humaniora (34)
Medicin och hälsovetenskap (13)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy