SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;spr:swe"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Svenska

 • Resultat 1-10 av 11303
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
2.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • En diagnos av rasism och demokrati i Sverige
 • 2017
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin youtube kanal. - Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo
 •  
3.
 •  
4.
 • Bergström, Gunilla (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
5.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
6.
 • Antirasistisk Ordbok
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Språk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen Antirasistiska Akademin.
 •  
7.
8.
 • Frankelius, Per (författare)
 • Innovationen som tog skruv
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205. ; 112:20–21, s. 985-987
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Läkaren och professorn emeritus Per-Ingvar Brånemark avled 20 december 2014. Han etablerade området osseointegration, strukturell förbindelse mellan levande ben och ytan av ett artificiellt material, som i dag utnyttjas för allt från höftleder och fästelement för silikonproteser till hörapparater. 2011 fick Brånemark priset European Inventor Award i kategorin Lifetime achievement av det europeiska patentverket. Men processen från uppfinning till berömmelse var tidvis turbulent – både i medicinskt och ekonomiskt perspektiv.
9.
10.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik : betänkande / av Utredningen om kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11303
Åtkomst
fritt online (2350)
Typ av publikation
bokkapitel (3149)
tidskriftsartikel (2998)
rapport (1962)
konferensbidrag (808)
bok (683)
samlingsverk (redaktörskap) (459)
visa fler...
recension (420)
doktorsavhandling (412)
annan publikation (303)
licentiatavhandling (52)
forskningsöversikt (32)
proceedings (redaktörskap) (23)
konstnärligt arbete (14)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (8180)
populärvet., debatt m.m. (1894)
refereegranskat (1229)
Författare/redaktör
Rosenberg, Tiina, (194)
Kylhammar, Martin, 1 ... (147)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (136)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (116)
Weibull, Lennart, 19 ... (76)
Pramling Samuelsson, ... (66)
visa fler...
Mulinari, Diana, (65)
Sjöholm, Carina, (61)
Nordberg, Marie, (58)
Fredriksson, Cecilia ... (56)
Munthe, Christian, 1 ... (55)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (54)
Ek, Richard, (50)
Lyrdal, Emma (49)
Nilsson, Fredrik, (48)
Qvarsell, Roger, 195 ... (47)
Holmberg, Sören, 194 ... (45)
Johansson, Eva, 1949 ... (44)
Eriksson, Birgitta (42)
Asp, Kent, 1949-, (41)
Palm, Jenny, 1973-, (40)
Göransson, Anita, 19 ... (38)
Gonäs, Lena, (38)
Rydström, Jens, (38)
Karlsson, Jan Ch., (37)
Berner, Boel, 1945-, (37)
Falklöf, Lennart, (37)
Nilsson, Åsa, 1969-, (36)
Stenberg, Leif, (35)
Widmalm, Sven, 1956- ... (35)
Lohm, Ulrik, 1943-, (34)
Hultman, Johan, (33)
Sernhede, Ove, 1951- ... (33)
Säljö, Roger, 1948-, (32)
Lindgren, Anne-Li, 1 ... (32)
Jónasdóttir, Anna G. ... (31)
Corvellec, Hervé (30)
Kuylenstierna, Jan, (30)
Ellegård, Kajsa, 195 ... (30)
Sörlin, Sverker, (30)
Hydén, Lars-Christer ... (30)
Gunnarsson, Magnus, ... (29)
Sandell, Kerstin (29)
Westrup, Ulrika, (29)
Grenholm, Cristina, (29)
Aronsson, Karin, 194 ... (28)
Berg, Stig, (28)
Anshelm, Jonas, 1960 ... (28)
Hagman, Olle, 1952-, (28)
Rydmark, Joacim (28)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (3455)
Linköpings universitet (2092)
Lunds universitet (1445)
Stockholms universitet (725)
Karlstads universitet (711)
Uppsala universitet (611)
visa fler...
Södertörns högskola (394)
Umeå universitet (355)
Örebro universitet (330)
Högskolan i Borås (309)
Linnéuniversitetet (301)
Kungliga Tekniska Högskolan (241)
Chalmers tekniska högskola (228)
Mittuniversitetet (213)
Högskolan i Jönköping (185)
Försvarshögskolan (118)
Högskolan i Gävle (109)
Högskolan Kristianstad (106)
Mälardalens högskola (105)
Högskolan i Halmstad (89)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (87)
Högskolan Dalarna (82)
Sveriges Lantbruksuniversitet (78)
Högskolan Väst (68)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (62)
Malmö universitet (49)
Luleå tekniska universitet (41)
Högskolan i Skövde (18)
Gymnastik- och idrottshögskolan (18)
Nordiska Afrikainstitutet (13)
Blekinge Tekniska Högskola (13)
RISE (11)
Röda Korsets Högskola (11)
Naturvårdsverket (7)
Konstfack (4)
Karolinska Institutet (2)
Stockholms konstnärliga högskola (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (11298)
Humaniora (1513)
Medicin och hälsovetenskap (560)
Teknik (291)
Naturvetenskap (222)
Lantbruksvetenskap (77)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy