SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;pers:(Karlsson Jan Ch.)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Karlsson Jan Ch.

 • Resultat 1-10 av 90
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Aronsson, Gunnar, et al. (författare)
 • Tillit och tillitsproblem
 • 2001
 • Ingår i: Tillitens ansikten. - Lund : Studentlitteratur.
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
 • Aronsson, Gunnar, et al. (författare)
 • Tillitens ansikten
 • 2001
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tillit förefaller vara en genomgående och viktig dimension av vardagslivet. Men tilliten har många ansikten - och de tycks inte alla vara leende och vänliga. Kanske kan brist på tillit till och med vara av godo ibland. Tillit har under de senaste decennierna blivit ett centralt tema i de flesta beteende- och samhällsvetenskapliga ämnena. Även om tillitsdebatten kan härledas till 400-talet f.Kr., eller till det moderna västerländska samhällets begynnelse på 1600-talet, så är tillit ett aktuellt tema. En fråga är varför det just nu blivit ett sådant ökat intresse för tillitens problem. Flera av bokens författare föreslår - mer eller mindre explicit - svar på frågan. I samtliga fall handlar det om förändringar hos individer, i organisationer eller i samhället - förändringar som gjort tillitsfrågorna tydliga
 •  
4.
 • Axelsson, Jonas, 1974-, et al. (författare)
 • Arbeiderkollektivet i dag : Replikasjon og teoretisk utvikling
 • 2016
 • Ingår i: Tidsskrift for samfunnsforskning. - Universitetsforlaget AS,Scandinavian University Press. - 0040-716X. ; 57:2, s. 105-134
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Lysgaards teori om arbeiderkollektivet er fortsatt en innflytelsesrik klassiker i skandinavisk arbeidslivsforskning. Studien ble gjennomført i en masse- og papirfabrikk på 1950-tallet, og vi har returnert til fabrikken for å finne ut hva som har skjedd med arbeiderkollektivet. Gjennom observasjoner på arbeidsplassen og intervjuer med arbeidere, ingeniører og sjefer, i tillegg til at vi har hatt tilgang til data fra 1950- og 1980-tallet, kan vi kartlegge den teknologiske og arbeidsorganisatoriske utviklingen og dens påvirkning på arbeiderkollektivet. På basis av dette foreslår vi to typer endringer av Lysgaards teori. Den ene er å dele opp det Lysgaard omtaler som det teknisk/økonomiske system i to relativt autonome system, det tekniske respektive det økonomiske systemet. Den andre er å analysere hvordan kollektivet har infiltrert det tekniske, men ikke det økonomiske systemet.
 •  
5.
 •  
6.
 • Bergman, Ann, 1963-, et al. (författare)
 • Ett jämlikt arbetsliv Tankar om det möjliga, det troliga och det önskvärda
 • 2013
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Karlstads universitet. - 1400-9692. ; 19:4, s. 75-86
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Syftet med denna artikel är att med utgångspunkt i ett antal framtidsbilder visa att en analys av ojämlikheten mellan kvinnor och män i arbetslivet med nödvändighet knyter an till en vidare diskussion rörande arbete och familj samt mellan produktion och reproduktion. Artikeln syftar vidare till att argumentera för att framtidsbilder av olika slag – antingen som möjliga, troliga eller önskvärda framtider – ur en metodologisk och analytisk synvinkel är fruktbara för kritisk arbetslivsforskning.
 •  
7.
 • Bergman, Ann, 1963-, et al. (författare)
 • Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser en typologi över förutsägelser
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln presenterar en typologi över förutsägelser, det vill säga uttalanden om framtida händelser eller tillstånd. Typologin har två dimensioner, sanningsanspråk och förklaringsanspråk; varje dimension har två värden, som är att resa anspråket eller att inte göra det. De fyra utfallen blir då: Förutsägelser som reser både sanningsanspråk och förklaringsanspråk (prediktioner); som reser sanningsanspråk, men inte förklaringsanspråk (prognoser); som reser förklaringsanspråk, men inte sanningsanspråk (science fiction); och som vare sig reser sanningsanspråk eller förklaringsanspråk (utopier eller dystopier). Vi betraktar varje utfall som en idealtyp mot vilken förutsägelser kan ställas. Vi illustrerar användningen av typologin genom att ange ett svenskt exempel på vart och ett av dem. Förutsägelsen är Dahlboms Sveriges framtid, prognosen Wahlströms Efter stålbadet, science fiction-bidraget Martinsons Aniara, och dystopin Boyes Kallocain
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Bergman, Ann, et al. (författare)
 • Truth claims and explanatory claims : An ontological typology of futures studies
 • 2010
 • Ingår i: Futures : The journal of policy, planning and futures studies. - Elsevier. - 0016-3287. ; 42:8, s. 857-865
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Classifications of futures research are usually based on epistemological differences, but we complete these with ontological considerations. The article presents a typology of forecasts, i.e. statements on future events or states. It has two dimensions, truth claim and explanatory claim; each dimension has two values, making the claim or not making the claim. The four outcomes are then: Forecasts which make both truth claims and explanatory claims (predictions); which make truth claims, but not explanatory claims (prognoses); which make explanatory claims, but not truth claims (science fiction); and which make neither truth claims nor explanatory claims (utopias or dystopias). We regard each outcome as an ideal type, against which forecasts can be measured. We illustrate the use of the typology by presenting an example of each outcome
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 90
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy