SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 1012
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Politics of precarity : migrant conditions, struggles and experiences
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences, edited by Carl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen, the contributing authors look into precarity. Precarity has become a buzzword in as well academia as among activist. The book depicts precarity as being both a condition and a mobilizing force for resistance. The volume asks questions that investigate conditions and resistance across diverse cases such as first generation urbanites in China, migrant pensioners and unemployed youth in Sweden and Spain, refugees in Germany, irregular and regular migrants in Southern Europe, Turkey, Russia the United States and South Africa.Readership - Politics of Precarity is of interest for students and scholars within migration studies, sociology, social anthropology and political economy as well as people interested in the effects of neoliberalism.Table of contents1. From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming Migrant of Labour. An IntroductionCarl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen2. A Geneology of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and out of the WorkplaceMaribel Casas-Cortés3. The Precariat strikes back – precarity struggles in practiceMartin Bak Jørgensen4. The Precariat: A View from the SouthRonaldo Munck5. Turkey’s new precariat: Differentiated vulnerability and new alliancesNazli Senses6. Multiplex migration and axes of precarization: Swedish retirement migrants to Spain and their service providersAnna Gavanas and Ines Calzada7. Employment in crisis: Cyprus and the extension of precarityGregoris Ioannou8. Regulating Illegal Work in China: Immigration Law and Precarious Migrant StatusMimi Zou9. Running into nowhere: Educational migration in Beijing and the conundrum of social and existential mobilitySusanne Bregnbæk10. Necropolitics and the Migrant as a Political Subject of Disgust: The Precarious Everyday of Russia’s Labour MigrantsJohn Round and Irina Kuznetsova-Morenko11. Mobile commons and/in precarious spaces: Mapping migrant struggles and social resistanceNicos Trimikliniotis, Dimitris Parsanoglou & Vassilis Tsianos12. The Working Class and the city as Political Platform in New YorkPeter Schultz Jørgensen13. Under the Rainbow: Precarity and People Power in Post-Apartheid South Africa Carl-Ulrik Schierup
 •  
2.
 •  
3.
 • Antirasistisk Ordbok
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Språk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen Antirasistiska Akademin.
 •  
4.
5.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
6.
 • En brokig gemenskap
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
7.
 •  
8.
 • Motsträviga synsätt : Om rörliga bilder som bjuder motstånd : en vänbok till Olle Sjögren
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad har Ingmar Bergman, Roy Andersson, Nelly Kaplan, Michael Haneke och Todd Haynes gemensamt med filmer som Ronja Rövardotter, Romance, Amélie från Montmartre, Män som hatar kvinnor och tv-serier som South Park och House? I Motsträviga synsätt skriver 15 forskare om olika sorters motstånd i film och tv-serier. Här analyseras samhällskritiska filmskapare, men även motspänstiga rollfigurer och åskådares motreaktioner. Författarna diskuterar hur humor, kroppar och sex kan användas som motvapen. I antologin ges nya perspektiv på folkhemmets upplösning, ungas medieumgänge och film från Asien och Afrika. Här behandlas fenomen som postkolonialism och postpornografi vid sidan av självetnografi och intermedialitet, filmisk endoskopi och medial genomlysning. Dessa texter utmanar vårt filmiska vaneseende med en blandning av kritisk klarsyn och lekfull humor, på samma sätt som filmmediet har använts för att göra motstånd mot överheten. Antologin är en vänbok till Olle Sjögren.  
 •  
9.
 • Skola i normer
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Författarna fokuserar på sexualitet, men diskuterar också ålder, kön, klass och nationalitet.En genomgående tanke i boken är att föreställningar om normalitet skapar det som inte ryms innanför normens gränser, de Andra eller det Andra . De leder till utestängningar där det annorlunda definieras bort som något främmade och avlägset. Samtidigt uppstår alltid motsägelser, både i skolans vardagliga praktik och i dess styrdokument, som skapar möjligheter till motstånd.Skola i normer riktar sig främst till lärarstudenter och lärarutbildare, men också till alla som intresserar sig för hur makthierarkier och motstånd skapas i skolan. Bokens författare är alla lärarutbildare. Lena Martinsson är professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hon är också verksam som lärarutbildare.Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hon är också verksam som lärarutbildare. 
 •  
10.
 • Gender issues in learning and working with information technology: social constructs and cultural contexts
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Gender Differences in Learning and Working with Technology: Social Constructs and Cultural Contexts discusses the social studies of information technology, specifically how IT skills are learned and how such skills are gendered. This book draws upon the disciplines of sociology, education, cultural and media studies, and gender studies, using a variety of research methods and theoretical perspectives to approach gender and IT in different contexts: education settings, work settings and everyday life. This unique reference source brings to light gender relations and IT, examining them in a multidimensional way. Gender, equity, learning, and information technology can intersect to form a theoretical and abstract field of knowledge emanating from very real, concrete, lived experiences.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1012
Åtkomst
fritt online (181)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (948)
populärvet., debatt m.m. (46)
refereegranskat (18)
Författare/redaktör
Dahlgaard-Park, Su M ... (15)
Söderbaum, Fredrik, ... (12)
Mulinari, Diana, (10)
Landström, Hans, (10)
Weibull, Lennart, 19 ... (10)
Andrén, Mats, 1958-, (9)
visa fler...
Öjendal, Joakim, 196 ... (8)
Hearn, Jeff, 1947-, (7)
Strandberg, Urban, 1 ... (7)
Bergström, Annika, 1 ... (7)
Gössling, Stefan, (7)
Lundberg, Anna, (6)
Göransson, Bo, (6)
Palm, Jenny, 1973-, (6)
Svensson, Marina (6)
Pramling Samuelsson, ... (6)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (6)
Karlsson, Magnus, 19 ... (6)
Widmalm, Sven, 1956- ... (6)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (5)
Thynell, Marie, (5)
Aggestam, Karin (5)
Göransson, Anita, 19 ... (5)
Patriksson, Göran, 1 ... (5)
Dahlstedt, Magnus (5)
Kylhammar, Martin, 1 ... (5)
Sandin, Bengt, 1949- ... (5)
Hydén, Lars-Christer ... (5)
Schulz, Michael, 196 ... (5)
Holmberg, Sören, 194 ... (5)
Oestigaard, Terje, 1 ... (4)
Fredriksson, Cecilia ... (4)
Aronsson, Karin, 194 ... (4)
Törnquist-Plewa, Bar ... (4)
Höglund, Kristine, 1 ... (4)
Hallengren, Anders, ... (4)
Neergaard, Anders, 1 ... (4)
Sundevall, Fia, 1974 ... (4)
Ohlsson, Jonas, 1980 ... (4)
Grimheden, Jonas, (4)
Fahlgren, Siv, (4)
Medina, María Clara, ... (4)
Follér, Maj-Lis, 194 ... (4)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (4)
Andersson, Ulrika, 1 ... (4)
Oskarson, Maria, 195 ... (4)
Schierup, Carl-Ulrik ... (4)
Mohr, Sebastian, 198 ... (4)
Lykke, Nina, 1949-, (4)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (4)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (322)
Linköpings universitet (190)
Lunds universitet (187)
Uppsala universitet (95)
Stockholms universitet (80)
Södertörns högskola (43)
visa fler...
Umeå universitet (33)
Mittuniversitetet (32)
Linnéuniversitetet (32)
Örebro universitet (32)
Kungliga Tekniska Högskolan (24)
Högskolan i Borås (18)
Chalmers tekniska högskola (15)
Nordiska Afrikainstitutet (15)
Karlstads universitet (12)
Mälardalens högskola (11)
Försvarshögskolan (10)
Högskolan i Jönköping (9)
Högskolan Väst (7)
Högskolan i Halmstad (7)
Högskolan i Gävle (7)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (7)
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Luleå tekniska universitet (3)
Röda Korsets Högskola (3)
Högskolan i Skövde (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Malmö universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Stockholms konstnärliga högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (516)
Svenska (459)
Tyska (8)
Spanska (8)
Danska (5)
Norska (3)
visa fler...
Polska (3)
Kinesiska (3)
Franska (2)
Finska (2)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Turkiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1011)
Humaniora (196)
Teknik (38)
Medicin och hälsovetenskap (29)
Naturvetenskap (27)
Lantbruksvetenskap (9)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy