SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;lar1:(mdh)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Mälardalens högskola

 • Resultat 1-10 av 354
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models
 • 2012
 • Ingår i: Team Performance Management. - 1352-7592. ; 18:5/6, s. 328-340
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose - There is a tendency in team research to employ concepts of stepwise models, reachingfrom the primitive to the excellent, to suggest that a higher level of evolution is better than the basic and simple. This tendency includes typologies of teams. This article aims to question the relevance of this view.Design/methodology/approach - Data were collected in three steps. In the first step, articles and books analyzing teams and teamwork from stepwise analytical models were collected. In the second step the collected data were classified into different themes. Each stepwise model was classified into one essential denomination. This classification resulted in eight themes. In the third step each theme was analyzed, which led to the fusion of some of the themes.Findings - The conclusion is that a synchronous, complementary or mature team is not necessarily optimal. Contrary to this, a differentiated, sequential or multi team approach can be optimal for some purposes. Team research needs to establish a more open, inductive and critical attitude than at present.Originality/value - The paper highlights the need to observe and use team theories in a balanced and critical way.
 •  
2.
 •  
3.
 • Gender regimes, citizen participation and rural restructuring
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <h1>This book aims to unravel how rural gender regimes are constituted, enforced, made sense of and resisted, and ho struggles of resistance lead to empowerment and change in various countries in the four corners of Europe as well s Australia and India. The book focuses on the intricate relationship between laws and institutions and everyday life. It analyzes on the one hand how laws and institutions are constituted and on the other hand how gender regimes are built at the local rural level, sometimes in compliance with these frames and sometimes contesting them, The articles, in diverse ways, give voice both to women’s struggles for recognition and men’s voices in gendered rural societies. Through applying the concept of the welfare state and gender regimes within rural research, this book contributes to the further development of a comparative theoretical framework for rural gender studies. The importance of integrating rural gender studies into both the mainstreams of rural and feminist research has been emphasized in previous research, as has that of developing comparative analytical frameworks. The conceptual framework adopted in this volume wets out to meet this challenge by approaching rural gender relations and the meeting point of two core research areas: gender regimes and rural transformative processes. Research into gender regimes offers a promising analytical framework for comparing gender relations in diverse rural settings. At the same time, by addressing rural concerns deriving from the specificity of rural transition processes and gender regimes, the approach also contributes to an elucidation of the complexity of citizenship.</h1>
 •  
4.
 • Kalat, Anne-Sofie (författare)
 • Vad gör elitens söner i skolan?
 • 2007
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Könsdifferentieringen av utbildningsresultat i grundskola och gymnasieskola har i Sverige liksom internationellt rönt stor uppmärksamhet. Främst har diskussionen kommit att handla om huruvida dagens pojkar möter svårigheter med att förena maskulina praktiker och engagerat skolarbete. Att betygsglappet nu är ungefär lika stort mellan pojkar och flickor oavsett socialklass har väckt frågan om huruvida alla pojkar ställs inför dilemmat att välja mellan skolframgång eller status bland jämnåriga. I bjärt konstrast till samtida genusforskning har detta även öppnat för en ensartad syn på maskulinitet i de utvecklingsarbeten som initierats. Behovet att utöka den inhemska empiriska basen har därmed varit betydelsefullt, inte minst eftersom forskningen i liten grad analyserat hur maskuliniteter konstrueras bland elever från samhällets övre skikt. Syftet med denna text är att problematisera den antagna konflikten mellan den ”riktige killen” och den ”goda eleven” genom att vända blicken mot elitens söner.Det empiriska materialet i detta paper bygger på deltagande observation och intervjuer av unga män och kvinnor i en naturvetenskaplig gymnasieklass, vilka läser första året i en skola med betydande status. Analysen tar utgångspunkt kritisk forskning om män och maskuliniteter. Genom vilka praktiker och diskurser konstrueras dominans, utanförskap och maskulinitetsideal bland elitens söner i skolvardagen? Att ha kul tillsammans under lektionstid, t ex genom att utmana klassrummets ordningsnormer, tycks vara en viktig byggsten i killarnas sociala hierarki och gemenskap. Samtidigt sammanfaller även iscensättande av den ”gode eleven” i hög grad med maskulina praktiker och genererar status i den manliga hierarkin. Här utgör tidigare förvärvat skolkapital emellertid en viktig bricka för att kunna använda sig av skolans ”spelplan”. Således både bekräftas och ifrågasätts antagandet om den negativa relationen mellan maskulinitet/er och skola av empirin. I studien undersöks relationen mellan normer för maskuliniteter och elevskap med en öppenhet för dessa inte bara kan variera mellan elever med olika social bakgrund eller mellan skolor, utan även mellan de olika pedagogiska sammanhang som elever i en och samma skolklass agerar inom. Har exempelvis skolämnenas könskodning betydelse elevernas könsrelationer, och när accentueras respektive utmanas skillnadsskapanden mellan könen?Materialet utgör en av två delar i en pågående sociologisk studie lokaliserad till en mellanstor universitetsstad. I den andra delen studeras en klass som läser fordonsprogrammet i samma kommun.
 •  
5.
 • Ärlemalm-Hagsér, Eva, 1958-, et al. (författare)
 • Många olika genusmönster existerar samtidigt i förskolan
 • 2009
 • Ingår i: Pedagogisk Forskning i Sverige. - 1401-6788. ; 14:2, s. 89-109
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet Sammanfattning: Syftet med den här artikeln är att visa hur olika könsmönster kommer till uttryck i förskolans vardag. Studien bygger på Rogoffs sociokulturella perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. I förståelsen av genusstrukturer i förskolans sociala praktik är barns och lärares meningsskapande genom handling och språk centrala aspekter. Gestaltningar som påverkas av det historiska, samhällerliga och kulturella sammanhang i vilken förskoleverksamheten befinner sig. De viktigaste resultaten från studien är att genus konstrueras av både barn och lärare i förskolan samt att det främst är barnen själva som är nyskapande och utmanande. Med hjälp av fyra teman: (i) särskiljande, (ii) beständighet, (iii) gemenskap och (iv) gränsöverskridande, synliggörs olika genusmönster, vilka existerar samtidigt i förskolan. Då förskolan fungerar som en aktiv socialisationsaktör i dagens svenska samhälle, blir det avgörande för forskare och praktiker att närmare studera hur konstruktioner av genus gestaltas och kom- mer till uttryck i vardagens lek och lärande. Barns egna förståelser och perspektiv bör i framtida forskning kunna bidrag i en fördjupad kunskapsutveckling på temat.
 •  
6.
 •  
7.
 • Döös, Marianne, et al. (författare)
 • Organisationsbilder och förståelse vid förändring visualisering av arbetsintegrerade relationer
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Stockholm : Arbetsmarknadsstyrelsen. - 1400-9692. ; 20:3, s. 7-26
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Bilder har inverkan på hur människor förstår arbete och förändring i sin organisation. Att synliggöra arbetsintegrerade relationer som bär kompetens framstår som ange­läget för förändringsförmåga och är avsikten med att presentera de organisations­bilder som denna artikel handlar om. I tillägg till det klassiska organisationsdiagrammet presenterar och undersöker vi två andra bilder: organisation som cirkel och uppgift som nätverk.
8.
 •  
9.
 • Pringle, Keith, et al. (författare)
 • Introduction: : nordic issues and dilemmas
 • 2005
 • Ingår i: Tackling men's violence in families : nordic issues and dilemmas. - Bristol : Policy Press. - 1-86134-602-6 ; s. 1-12
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Zovko, Davor, et al. (författare)
 • Användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen
 • 2016
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Karlstads universitet. - 1400-9692. ; 22:1, s. 6-26
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Arbetsförmedlingen använder utvärdering huvudsakligen för kontroll och återrapportering till regeringen och inte för verksamhetsutveckling avseende förbättring av stödet till de arbetssökande. Det visar en analys av policydokument och kvalitativa intervjuer med ledningspersonal inom ett lokalt arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingens utvärderingar genomförs centralt och kommuniceras nedåt i organisationen. New public management-modellen i organisationen tycks vara överordnad Arbetsförmedlingens funktion som människobehandlande organisation.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 354
Åtkomst
fritt online (78)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (123)
konferensbidrag (88)
bokkapitel (68)
rapport (28)
bok (14)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
visa fler...
recension (6)
doktorsavhandling (5)
licentiatavhandling (5)
annan publikation (3)
forskningsöversikt (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (170)
refereegranskat (158)
populärvet., debatt m.m. (26)
Författare/redaktör
Pecorari, Diane, 196 ... (17)
Pringle, Keith, (17)
Fagerberg, Ingegerd, (14)
Sandberg, Anette, (11)
Torres, Sandra (11)
Asztalos Morell, Ild ... (10)
visa fler...
Börjesson, Mats, (9)
Brunnberg, Elinor, 1 ... (9)
Eriksson, Kimmo, (8)
Lindhult, Erik (7)
Larsson, Robert, (7)
Backström, Tomas, (7)
Isaksson, Kerstin (6)
Hearn, Jeff, (6)
Midgley, Gerald, (6)
Palmblad, Eva (6)
Linghag, Sophie, (5)
Fundin, Anders, (5)
Wilhelmson, Lena (5)
Köping Olsson, Bengt ... (5)
Höök, Pia, (5)
Eriksson, Kimmo, 196 ... (5)
De Witte, Hans (5)
De Cuyper, Nele (5)
Vuorinen, Tuula, (5)
Söderbaum, Peter, 19 ... (5)
Johansson, Peter (4)
Döös, Marianne, (4)
Holgersson, Charlott ... (4)
Shaw, Philip, (4)
Dotzauer, Erik, (4)
Biesta, Gert, (4)
Brunnberg, Elinor, (4)
Malmström, Hans (4)
Berglund, Karin, (3)
Tillgren, Per, (3)
Dodig-Crnkovic, Gord ... (3)
Lindblom, Jonas, (3)
Eriksson, Henrik, (3)
Hammarström, Gunhild ... (3)
Astvik, Wanja, 1965- ... (3)
Welander, Jonas, 197 ... (3)
Hallin, Anette, (3)
Backström, Tomas, 19 ... (3)
Strimling, Pontus, (3)
Broman, G (3)
Engström, Gabriella, (3)
Stier, Jonas, (3)
Stigson, Peter, (3)
Sandberg, Jonas, 197 ... (3)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (37)
Stockholms universitet (26)
Kungliga Tekniska Högskolan (22)
Linköpings universitet (22)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (19)
visa fler...
Karolinska Institutet (18)
Högskolan Dalarna (14)
Örebro universitet (13)
Göteborgs universitet (10)
Högskolan i Jönköping (9)
Blekinge Tekniska Högskola (5)
Karlstads universitet (5)
Lunds universitet (4)
Södertörns högskola (4)
Chalmers tekniska högskola (3)
Linnéuniversitetet (3)
Högskolan Väst (2)
Mittuniversitetet (2)
Umeå universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Högskolan i Halmstad (1)
RISE (1)
Högskolan i Gävle (1)
Högskolan i Borås (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (245)
Svenska (105)
Danska (1)
Italienska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (354)
Medicin och hälsovetenskap (36)
Teknik (29)
Naturvetenskap (16)
Humaniora (12)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy