SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;lar1:(kau)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Karlstads universitet

 • Resultat 1-10 av 1283
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bergström, Gunilla (författare)
 • Ett könsperspektiv på resor i arbetet
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad och arbetsliv.. - 1400-9692. ; 14:2, s. 29-50
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Resor i arbetet, särskilt om de innebär övernattning på annan ort, är ett arbetsvillkor som har betydelse för vardagslivets organisering. Den här typen av resande medför en frånvaro från hemmet utöver normal arbetstid, vilket reducerar tillgänglig tid för aktiviteter knutna till hemmiljön. Artikeln belyser kvinnors och mäns olika erfarenheter av vad denna frånvaro innebär, både när det gäller praktiska aspekter såsom hushållsarbete och mer känslomässiga upplevelser. 
2.
 • Rydstedt Nyman, Monika, 1961-, et al. (författare)
 • Systematic Knowledge Sharing in a Natural Hazard Damage Context : How Organizational Borders Limit Lessons Learned
 • 2017
 • Ingår i: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy. - 1944-4079. ; 8:4, s. 356-380
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this paper is to increase knowledge about systematic lessons learning in a public-private partnership. Empirically, it focuses on road maintenance in Sweden where the Swedish Transport Administration (STA) is responsible for the state-owned infrastructure and tendered contractors carry out all maintenance. The tendering process stipulates that the stakeholders should enable learning and the knowledge transfer that is, by necessity, required for preventive purposes. Semi-structured interviews with project leaders from the STA and respondents from two tendering contractors of maintenance were used to investigate attitudes to and the understanding of sharing experiences and knowledge about damage caused by weather extremes and the relevance of climate change adaptation in their field. The analysis suggests that most of the respondents' experiences stay within their own organization, which creates parallel feedback loops, rather than becomes shared knowledge that could be used as lessons learned enhancing preventive work against future damage and loss. The analysis indicates imbalance in feedback of knowledge concerning weather extremes and their effects.
 •  
3.
 • Scott, David, et al. (författare)
 • Capturing the citizen perspective in crisis management exercises : possibilities and challenges
 • 2015
 • Ingår i: International Journal of Emergency Services. - 2047-0894. ; 4:1, s. 86-102
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose– Supporting and communicating with citizens is a vital part of societal crisis management. Training exercises may offer an opportunity to develop capabilities among managers in this regard. The purpose of this paper is to examine this potential in an analysis of how citizens were portrayed and perceived by participants in a major crisis management exercise.Design/methodology/approach– Observation, document analysis and short interviews during the exercise were used as data collection methods. Data were subjected to thematic analysis to capture core themes in relation to the research aim.Findings– Patterns in how citizens’ reactions were portrayed in the exercise were identified to form a citizen behaviour typology. Observations during the exercise also demonstrated some of the challenges in incorporating the citizen perspective. However, findings regarding the perception of the citizen perspective also demonstrate the ability of exercise participants to meet and respond to public behaviours with respect and seriousness.Originality/value– Variation is an important condition for learning in exercises, and the identified typology is suggested as a starting point for achieving this in incorporation of the citizen perspective in training scenarios. The results of the study are discussed in terms of a learning framework with the aim of explicitly developing crisis managers’ ability to interact and communicate with citizens in crisis situations.
 •  
4.
 • Arbete Passion och exploatering
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reglerade delarna av arbetsmarkanden kan beskrivas i termer av en ökad polarisering. Detta får också konsekvenser för hur förhållandet mellan exploatering, passion och arbete kan förstås. Föreliggande nummer av tidskriften Arbetsliv i omvandling försöker på olika sätt att belysa denna problematik. Inledningsvis diskuteras de två centrala begreppen, passion och exploatering, i syfte att visa hur dessa kan utgöra analytiska redskap när man närmar sig olika områden och problem knutna till arbete och arbetsliv. Med hjälp av ett antal exempel lyfts därefter olika aspekter fram som speglar de förändringar som präglar dagens arbetsmarknad. Bidragen försöker var och en på sitt att visa hur olika individer och yrkesgrupper hanterar sina liv i spänningsfältet mellan passion och exploatering
 •  
5.
 • Flisbäck, Marita (författare)
 • Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken
 • 2008
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Karlstads universitet. - 1400-9692. ; 14:4, s. 27-42
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Att framhålla yrkesvalet som rationellt kan för den som är verksam inom ett lågstatusyrke vara ett sätt att undkomma lågt erkännande. I artikeln undersöker författaren hur några livsmedels- och lagerarbetare beskriver valet av arbetsuppgifter som medvetna livsprioriteringar. Konstruktionen av sig själv som aktör tolkas som en strategi för att undgå en offerroll. Kampen om erkännande förefaller ha en relationell aspekt. Återkommande jämförs den egna arbetssituationen med villkoren för verksamma inom högstatusyrken.
6.
 • Hedlund, Ann, et al. (författare)
 • Är dagens arbeten attraktiva? Värderingar hos 1440 anställda
 • 2010
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - Karlstad : Lena Gonäs. - 1400-9692. ; :4, s. 31-43
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva. Här presenteras de första resultaten av vad anställda från några arbetsplatser tycker om arbete med utgångspunkt i modellen av Attraktivt Arbete. Både vad som är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och synen på nuvarande arbeten redovisas. Hur viktigt är det att vara förtrogen med sitt arbete? Hur viktiga är arbetskamraterna?
7.
 • Holth, Line, 1966-, et al. (författare)
 • Gender and the Division of Labour in a Swedish Context
 • 2012
 • Ingår i: Gender and Change: : Power, Politics and Everyday Practices. - karlstad : Karlstad University Press. - 978-91-86637-05-7 ; s. 75-94
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The article illustrate and discuss the gender division of labour, gender segregation and the strive for gender equality in Swedish working life today. The starting point is that the understanding of labour and the conditions of working life historically rest on a gender blind perception of the actual work, and that this has led to consequences for the situation that we are in today. By filling the concept of labour with both women and men, we want to open up for problematisation. We also discuss the impact of this perception on gender equality.
 •  
8.
 • Kadefors, Roland, et al. (författare)
 • Vad hände i offentlig sektor när LAS-gränsen höjdes: vilka fortsatte att jobba till 67?
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 20:1, s. 25-38
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • År 2001 höjdes den ålder till vilken man hade rätt att som arbetstagare kvarstå i tillsvidareanställning, den så kallade LAS-gränsen, från 65 till 67 år. Men hur många och vilka var det som tog till vara möjligheten att fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år? En analys av historiska data vid Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen visar att det inledningsvis var få anställda som valde att fortsätta, men att andelen sedan ökade över tid. Anställda i akademikeryrken, främst män, valde i högre grad än andra att kvarstå i anställning.
9.
 • Ruppanner, Leah, et al. (författare)
 • Does Unequal Housework Lead to Divorce? : Evidence from Sweden
 • 2018
 • Ingår i: Sociology. - London, UK : Sage Publications. - 0038-0385. ; 52:1, s. 75-94
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The lack of couple-level data hinders direct exploration of how inconsistencies in couples' housework reports structure their relationship quality. We address this limitation by applying Swedish data from the 2009 Young Adult Panel Study (N = 1057 couples) matched with Swedish register data (2009-2014) to extend equity theory by estimating mismatch in couples' housework reports on relationship satisfaction and stability. We find women who report performing more housework are less likely to be satisfied with their relationships, and are more likely to consider breaking up. These unions are also more likely to dissolve. Using both partners' housework reports, we document discrediting women's housework contribution, or reporting she does less than she reports, is associated with lower relationship satisfaction. Women in these partnerships also consider breaking up, and the unions are more likely to dissolve. Our results identify the gendered impact of housework inequality on relationship stability.
 •  
10.
 • Sundén, Jenny, et al. (författare)
 • Cyberfeminism in Northern lights. Introduction.
 • 2007
 • Ingår i: Sveningsson Elm, Malin & Sundén, Jenny (red.). Cyberfeminism in Northern lights. Gender and digital media in a Nordic context.. - Cambridge : Cambridge Scholars Publishing. ; s. 1-29
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1283
Åtkomst
fritt online (432)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (478)
konferensbidrag (229)
bokkapitel (192)
rapport (164)
recension (96)
bok (44)
visa fler...
doktorsavhandling (38)
annan publikation (20)
samlingsverk (redaktörskap) (12)
licentiatavhandling (6)
forskningsöversikt (4)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (616)
refereegranskat (595)
populärvet., debatt m.m. (72)
Författare/redaktör
Nordberg, Marie, (94)
Karlsson, Jan Ch., (80)
Gonäs, Lena, (73)
Eriksson, Birgitta (62)
Larsson, Patrik (50)
Grenholm, Cristina, (45)
visa fler...
Randle, Hanne, (43)
Bergman, Ann, 1963-, (32)
Åberg, Magnus, 1970- ... (24)
Sveningsson Elm, Mal ... (23)
Rosenberg, Kerstin, (23)
Sveningsson, Malin, ... (22)
Åberg, Magnus, (20)
Grinups, Berit Sundg ... (20)
Gonäs, Lena, 1945-, (19)
MacKenzie, Robert, P ... (19)
Mohr, Sebastian, 198 ... (18)
Axelsson, Jonas, (18)
Bergman, Ann, (18)
Forde, Chris (16)
Andersson, Ragnar, 1 ... (15)
Ivarsson, Lars, 1969 ... (14)
MacKenzie, Robert, (14)
Nilsson, Tommy (13)
Grip, Lena, 1978-, (13)
Svensson, L, (12)
Wadensjö, Eskil, (12)
Furåker, Bengt, (12)
Åberg, Annika, (11)
Lilja, Mona, 1971-, (11)
Karlsson, Jan Ch, 19 ... (11)
Larsson, Patrik, 196 ... (11)
Eriksson, Birgitta, ... (11)
Jansson, Ulrika, (10)
Bergqvist, Tuula, (10)
Hobbins, Jennifer, (10)
Jakobsen, Liselotte, (10)
Jansson, Ulrika, 196 ... (10)
Krekula, Clary, 1959 ... (9)
Edvardsson, Bo, (8)
Mellström, Ulf, 1959 ... (8)
Aronsson, Gunnar (7)
Sverke, Magnus (7)
Krekula, Clary, (7)
Ivarsson, Lars (7)
Wettergren, Åsa (7)
Fellesson, Markus, (7)
Nordberg, Marie, 195 ... (7)
Trischler, Jakob, (7)
Holth, Line, 1966-, (7)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (109)
Stockholms universitet (38)
Uppsala universitet (31)
Linköpings universitet (29)
Linnéuniversitetet (26)
visa fler...
Lunds universitet (24)
Försvarshögskolan (16)
Örebro universitet (16)
Malmö universitet (14)
Kungliga Tekniska Högskolan (11)
Luleå tekniska universitet (11)
Umeå universitet (10)
Högskolan Dalarna (10)
Mittuniversitetet (9)
Högskolan i Borås (8)
Högskolan i Jönköping (7)
Mälardalens högskola (5)
Karolinska Institutet (5)
Södertörns högskola (4)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Högskolan i Halmstad (3)
Högskolan Väst (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan i Gävle (1)
visa färre...
Språk
Svenska (694)
Engelska (551)
Danska (12)
Norska (7)
Tyska (6)
Franska (2)
visa fler...
Polska (2)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1283)
Humaniora (79)
Teknik (29)
Medicin och hälsovetenskap (29)
Naturvetenskap (22)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy