SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;lar1:(hj)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Högskolan i Jönköping

 • Resultat 1-10 av 609
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Eidevald, Christian, 1973- (författare)
 • Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studier har visat att förskolans personal bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön och snarare förstärker än utmanar dessa. Därför är fokus i denna avhandling att se vilka positioner hos flickor och pojkar som accepteras och vilka som möter motstånd i förskolan. På så sätt analyseras barns könsmässiga "identitetsskapande" kritiskt utifrån på vilka olika sätt det är möjligt att vara flicka och pojke och vilka omedvetna antaganden om kön och genus som görs av barn och vuxna.Den teoretiska utgångspunkten är feministisk poststrukturalism och i analysen är variationen mellan grupperna flickor och pojkar, variationen inom grupperna samt variationen inom individer i fokus. Utifrån empirin, som består av videoinspelade sekvenser från två arbetslag med barn i åldrarna 3-5 år och fokusgruppssamtal med de vuxna, görs olika "läsningar" utifrån olika antaganden (diskurser): Beroende på om antagandet är att flickor och pojkar "egentligen" är olika eller lika, kommer olika bemötanden att framstå som mer eller mindre självklara. Genom att visa att flera olika diskurser är verksamma samtidigt beskrivs det könsmässiga "identitetsskapandet" som mycket komplext.De analyserade situationerna visar att flickor och pojkar i förskolan definieras och bemöts stereotypt men att detta döljer en stor variation av hur olika flickor och olika pojkar positionerar sig i olika sammanhang. Förskollärarna arbetar på detta sätt aktivt med att skilja på flickor och pojkar utifrån att de betraktas som antingen flickor eller pojkar. Förväntningarna blir sedan avgörande för hur olika barn bemöts i olika situationer. En diskussion förs avslutningsvis kring vad detta kan ge för pedagogiska konsekvenser för ett jämställdhetsarbete, där även alternativa diskurser och handlingsmönster skrivs fram.
2.
 • Adolfsson, Margareta, 1950-, et al. (författare)
 • Identifying child functioning from an ICF-CY perspective : everyday life situations explored in measures of participation
 • 2011
 • Ingår i: Disability and Rehabilitation. - 0963-8288 .- 1464-5165. ; 33:13-14, s. 1230-1244
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose. This study was part of a larger work to develop an authentic measure consisting of code sets for self- or proxy-report of child participation. The aim was to identify common everyday life situations of children and youth based on measures of participation.Method. The study was descriptive in nature and involved several stages: systematic search of literature to find articles presenting measures for children and youth with disabilities, identifying measures in selected articles, linking items in included measures to the ICF-CY, analysing content in measures presented as performance and participation and identifying aggregations of ICF-CY codes across these measures.Results. A large number of measures for children and youth with disabilities were identified but only 12 fulfilled the inclusion criteria. A slight distinction in content and age appropriateness appeared. Measures presented as performance covered all the ICF-CY Activities and Participation chapters, whereas measures presented as participation covered five of nine chapters. Three common everyday life situations emerged from the measures: Moving around, Engagement in play and Recreation and leisure.Conclusion. Only a small number of life situations for children and youth emerged from items in selected measures, thus, other sources are needed to identify more everyday life situations.
 •  
3.
 • Carlsson, M, et al. (författare)
 • The oldest old : patterns of adjustment and dependence
 • 1991
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences. - 0283-9318. ; 5:2, s. 93-100
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the present study was to investigate how dependence was experienced by 129 non-institutionalized 85-year-old persons, who previously had been categorized into seven different patterns of adjustment. The participants' subjective experiences of dependence were expressed in in-depth interviews and additionally, mobility, self-maintenance and need of help in daily living was conventionally assessed. When the results from these two methods were compared, it was found that subjectively experienced dependence did not generally correspond with the scorings on dependence. The in-depth interviews revealed that subjects with poorer adjustment could be most affected by minor impairments, while physical impairments were of a subordinate importance to those who were better adjusted. For appropriate caring interventions, it is therefore suggested that conventionally assessed dependence needs to be supplemented with documented subjective experiences of dependence.
 •  
4.
 • Carlsson, Margareta, et al. (författare)
 • The oldest old : patterns of adjustment and life experiences
 • 1991
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences. - 0283-9318. ; 5:4, s. 203-210
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A qualitative method was used to study the life experiences and the adjustment to very old age of a non-institutionalized population of 129 85-year-olds living in Gothenburg, Sweden. In-depth interviews were analyzed and categorized and seven patterns of adjustment emerged: Self-Realizing, Mature Aging, Adapting, Dependent, Resignedly Accepting, Despairing and Withdrawing. Additionally, a coping strategy—ritualization of time and occupations—was revealed in the interviews. These results reflect the heterogeneity among this age group and indicate that the subjective reality should be seriously considered both in further research and in the care of the elderly.
 •  
5.
 • Evans, Kiah L., et al. (författare)
 • Working Sandwich Generation Women Utilize Strategies within and between Roles to Achieve Role Balance
 • 2016
 • Ingår i: PLoS ONE. - 1932-6203. ; 11:6
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Increasingly, women simultaneously balance the roles of mother, parental carer and worker. However, individual role balance strategies among these working ‘sandwich’ generation women have not been thoroughly explored. Eighteen women combining these three roles were interviewed about their individual role balance strategies. Findings were identified through the framework analysis technique, underpinned by the Model of Juggling Occupations. Achieving and maintaining role balance was explained as a complex process accomplished through a range of strategies. Findings revealed the women used six within-role balance strategies: living with integrity, being the best you can, doing what you love, loving what you do, remembering why and searching for signs of success. The women also described six between-role balance strategies: maintaining health and wellbeing, repressing perfectionism, managing time and energy, releasing responsibility, nurturing social connection and reciprocating. These findings provide a basis for health care providers to understand and potentially support working ‘sandwich’ generation women.
6.
 •  
7.
 • Avery, Helen, et al. (författare)
 • From policy to practice : : Roma education in Albania and Sweden
 • 2017
 • Ingår i: The Urban Review. - Springer. - 1573-1960. ; 49:3, s. 463-477
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper aims to make a contribution to recentering practice- and practitioner-oriented issues in Roma education studies. Gaps can be observed today between conditions of educational work in practice and the ways education is understood in mainstream academic discussions, compounded by the fact that educational workers in the field have limited access to academic environments. Also, as a subject dealing with minorities, education for Roma and Roma communities tends to occupy a marginal position in academic departments of Education. Inversely, in Roma studies, focus often lies on culture or history, and education is mainly considered through the lens of identity. This means that many important experiences in Roma educational work remain silent, and significant aspects of practices are not sufficiently shared across contexts. In this paper, experiences from education projects in Albania and Sweden are presented and considered against the background of Roma education policies in these countries generally. An analysis is made of the ways these projects directly or indirectly connect to local academic structures. Finally, suggestions are made of potential strategies for developing practice- and practitioner-driven research in this area, to make relevant experiences more accessible across linguistic and national borders.
8.
 • Sparrman, Anna, et al. (författare)
 • The ontological practices of child culture
 • 2016
 • Ingår i: Childhood. - 0907-5682. ; 23:2, s. 255-271
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article asks questions about the ontology of child culture. It aims to position the concept of child culture at the forefront of theoretical research without creating a true' or singular definition of the concept. It is rather a conceptual exploration of partial consistencies of child culture in and through practices. The focus of the analyses is on five institutional cultural practices created for children: two children's museums, a science centre, a theme park and an amusement park. A cross-analysis of these practices provides the empirical material for proposing the notion of child culture multiple'.
 •  
9.
 • Ahl, Helene, et al. (författare)
 • Swedish welfare state retrenchment and the call for women’s entrepreneurship to fill the void
 • 2015
 • Ingår i: The 4th European Conference on Politics and Gender 2015 June 11-13 Uppsala, Sweden. ; s. 1-19
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The last two decades have seen major welfare state retrenchment in Sweden. The public sector, which used to be a large and stable employer for women, was downsized. Public schools and public health and care services were privatized. Customer choice models were introduced. The rhetoric connected to privatization stressed the unique opportunities for women formerly employed by the state to start their own businesses in this sector, now open for competition and private initiatives. In this paper we ask what the results were. We discuss the results from a feminist perspective, i.e we ask if privatization and business ownership has improved women’s situation on the labor market, or not. The paper draws together the research findings from our own empirical research (about fifteen different studies) as well as from research done by other Nordic scholars in the field.
10.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 609
Åtkomst
fritt online (137)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (329)
konferensbidrag (90)
bokkapitel (86)
rapport (44)
doktorsavhandling (26)
bok (14)
visa fler...
recension (8)
samlingsverk (redaktörskap) (8)
forskningsöversikt (3)
annan publikation (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (348)
övrigt vetenskapligt (192)
populärvet., debatt m.m. (69)
Författare/redaktör
Berg, Stig, (80)
Malmberg, Bo, (33)
Sundström, Gerdt, (27)
Samuelsson, Tobias, ... (27)
Johansson, Boo (26)
Avery, Helen, (25)
visa fler...
Ahlström, Gerd, (24)
Moodysson, Jerker, (23)
Falkmer, Torbjörn, (18)
Pedersen, Nancy L. (16)
Granlund, Mats, (13)
Wigren, Caroline, (12)
Klerfelt, Anna, (12)
Falkmer, Marita, (11)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (11)
Bergnéhr, Disa, 1974 ... (10)
Coenen, Lars, (10)
Nilholm, Claes, (9)
Pedersen, Nancy (9)
Nilsson, Sven, (9)
Bülow, Pia, (9)
Björck-Åkesson, Eva, (8)
Wikby, Anders, (8)
Asheim, Björn, (8)
Pawelec, Graham, (8)
Torgé, Cristina Joy, ... (8)
Johannisson, Bengt, (7)
Ahl, Helene, (7)
Persson, Roland S., ... (7)
Hassing, Linda B (7)
Gillberg, Claudia (7)
McClearn, Gerald (7)
Sidenvall, Birgitta, (6)
Adolfsson, Margareta ... (6)
Kjellström, Sofia, 1 ... (6)
Gatz, Margret (6)
Reynolds, Chandra A (6)
Nordén, Birgitta, (6)
Ejermo, Olof, (6)
Cedersund, Elisabet, (6)
Björklund, Anita, (6)
Dahl, Anna, (6)
Ernsth, Marie, (6)
Pettersson, Ingvor, (5)
Ahl, Helene, 1958-, (5)
Ahlstrom, G, (5)
Andersson Gäre, Boel ... (5)
Hydén, Lars-Christer ... (5)
Barkho, Leon, (5)
Löfgren, Sture, (5)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (114)
Linköpings universitet (109)
Göteborgs universitet (52)
Örebro universitet (37)
Karolinska Institutet (30)
visa fler...
Linnéuniversitetet (24)
Malmö universitet (12)
Uppsala universitet (12)
Stockholms universitet (11)
Högskolan i Borås (11)
Högskolan Kristianstad (10)
Mälardalens högskola (9)
Högskolan Dalarna (8)
Högskolan i Skövde (7)
Karlstads universitet (7)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (7)
Högskolan i Halmstad (6)
Chalmers tekniska högskola (6)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Mittuniversitetet (5)
Högskolan Väst (4)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Umeå universitet (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan i Gävle (1)
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (424)
Svenska (179)
Franska (2)
Tyska (1)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (609)
Medicin och hälsovetenskap (118)
Teknik (21)
Humaniora (20)
Naturvetenskap (13)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy