SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) ;hsvcat:3"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Annan samhällsvetenskap) > Medicin och hälsovetenskap

 • Resultat 1-10 av 1936
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Anderzén-Carlsson, Agneta, et al. (författare)
 • Children's fear as experienced by the parents of children with cancer
 • 2007
 • Ingår i: Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. - Amsterdam : Elsevier. - 0882-5963. ; 22:3, s. 233-244
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • It is known that children with cancer experience and express fear, but little is found in the literature about how the parents experience their child's fear. This study aimed to highlight the parents' lived experience and understanding of their child's fear. Focus group interviews with 15 parents were performed. Data were analyzed through a phenomenological hermeneutic method. Fear in children with cancer is described by the parents as a multidimensional phenomenon, which is somehow difficult to identify. It appears in contrast to the absence of fear. The comprehensive understanding of the results reveals that the parents experience their children's fear as both a suffering and an ethical demand for the parents to answer.
 •  
2.
 • Anderzén-Carlsson, Agneta, et al. (författare)
 • How physicians and nurses handle fear in children with cancer
 • 2007
 • Ingår i: Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. - 0882-5963. ; 22:1, s. 71-80
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Previous research on fear in children with cancer has often focused on interventions to alleviate fear related to medical procedures and less on how to meet the challenges related to existential fear. This study aimed to describe how experienced nurses and physicians handle fear in children with cancer. Ten nurses and physicians with more than 10 years of experience in child oncology from a university hospital in Sweden were interviewed, and a qualitative content analysis was performed on the data. Nurses' and physicians' handling of fear encompasses commitment and closeness and yet also a distancing from fear and its expressions
 •  
3.
 •  
4.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
5.
 • Swahnberg, Katarina, et al. (författare)
 • Mentally pinioned: : Men's perceptions of being abused in health care.
 • 2009
 • Ingår i: International Journal of Men's Health. - Harriman, TN, USA : Men's Studies Press. - 1532-6306. ; 8:1, s. 60-71
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to deepen the understanding of male patients' experiences of abuse in health care (AHC). Thirteen patients who had experienced AHC were interviewed using a Grounded Theory methodology. Three categories, "Crises of Confidence," "Ignored" and "Frustration," intersected to form the core category "Mentally Pinioned." This last category referred to patients not being able to act in accordance with their own conviction and interests. This study shows that men's experience of AHC go far beyond what earlier research had suggested, which generally limited it to disagreements and misunderstandings in health care or hospital errors. In this study, AHC was shown to have a profound impact at a deep personal level, leaving the men concerned "mentally pinioned."
 •  
6.
 •  
7.
 • Persson Waye, Kerstin, et al. (författare)
 • Genusperspektiv på arbetsskada vid bullerexponering och hörselskada
 • 2016
 • Ingår i: Book of abstracts – FALF 2016. - Mittuniversitetet. ; s. 27-27
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ett inkluderande och hållbart arbetsliv bör vara könsneutralt och genusmedvetet vid bedömning av riskexponeringar och hälsorisker. Forskning inom Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, indikerar att personal inom kvinnodominerade yrken såsom skola, hälso- och sjukvård rapporterar hörselskador av annan karaktär än vad som kan förväntas. En möjlig orsak är att ljudmiljön inom dessa kvinnodominerade yrken till skillnad från t ex industribuller orsakas av mänsklig aktivitet, är kommunikationsintensiv och mycket oregelbunden med plötsliga starka ljud. Pågående analyser visar att rapportering av hyperakusis är fördubblad för förskollärare jämfört med en kontrollgrupp. Vetenskaplig evidens för samband mellan buller och hörselskada är till stor del baserad på forskning inom mansdominerade yrken. Det är troligt att den typ av bullerexponering som återfinns inom traditionellt manliga yrken och de symptom som rapporteras av exponerade i dessa miljöer utgör normen för hur en bullerskada bedöms. Det föranleder frågeställningen om bedömning av arbetsskadeanmälningar som rör hörselskada skiljer sig åt mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Projektet utgår från tesen att beviljande av arbetsskada utgör en viktig signal om skadans betydelse och kostnader för individ och samhälle. En låg beviljningsgrad leder till negativ återkoppling för individen och på sikt berörda yrkeskategorier som minskar incitament till att anmäla. Vi tror även att förekomst av anmälningar är en viktig påverkansfaktor för intensitet av det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillsynen. Hypotesen är att beviljande av arbetsskada påverkas av kunskap men även av informella strukturer. Vi planerar undersöka om och i sådant fall vilka skillnader i beviljandegrad för hörselrelaterade sjukdomar och symptom som finns mellan kvinnor och män, med hänsyn tagen till yrke. Kvaliteten i bedömningsunderlaget från arbetsplatsinspektioner och medicinskt underlag granskas med avseende på underlagets omfattning och grad av vetenskaplig evidens. Vidare undersöks om det i huvudsak är exponeringsbedömning, symptombedömning eller samband däremellan som föranleder avslag på arbetsskadeanmälan.
8.
 • Thörn, Ingrid, et al. (författare)
 • Minimal residual disease assessment in childhood acute lymphoblastic leukaemia: a Swedish multi-centre study comparing real-time polymerase chain reaction and multicolour flow cytometry.
 • 2011
 • Ingår i: British Journal of Haematology. - Federation of European Neuroscience Societies and Blackwell Publishing Ltd. - 0007-1048. ; 152:6, s. 743-753
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Minimal residual disease (MRD) assessment is a powerful prognostic factor for determining the risk of relapse in childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL). In this Swedish multi-centre study of childhood ALL diagnosed between 2002 and 2006, the MRD levels were analysed in 726 follow-up samples in 228 children using real-time quantitative polymerase chain reaction (RQ-PCR) of rearranged immunoglobulin/T-cell receptor genes and multicolour flow cytometry (FCM). Using an MRD threshold of 0·1%, which was the sensitivity level reached in all analyses, the concordance between RQ-PCR and FCM MRD values at day 29 was 84%. In B-cell precursor ALL, an MRD level of ≥0·1% at day 29 predicted a higher risk of bone marrow relapse (BMR) with both methods, although FCM was a better discriminator. However, considering the higher median MRD values achieved with RQ-PCR, a higher MRD cut-off (≥0·2%) improved the predictive capacity of RQ-PCR. In T-ALL, RQ-PCR was notably superior to FCM in predicting risk of BMR. That notwithstanding, MRD levels of ≥0·1%, detected by either method at day 29, could not predict isolated extramedullary relapse. In conclusion, the concordance between RQ-PCR and FCM was high and hence both methods are valuable clinical tools for identifying childhood ALL cases with increased risk of BMR.
 •  
9.
 • Frankelius, Per (författare)
 • Innovationen som tog skruv
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205. ; 112:20–21, s. 985-987
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Läkaren och professorn emeritus Per-Ingvar Brånemark avled 20 december 2014. Han etablerade området osseointegration, strukturell förbindelse mellan levande ben och ytan av ett artificiellt material, som i dag utnyttjas för allt från höftleder och fästelement för silikonproteser till hörapparater. 2011 fick Brånemark priset European Inventor Award i kategorin Lifetime achievement av det europeiska patentverket. Men processen från uppfinning till berömmelse var tidvis turbulent – både i medicinskt och ekonomiskt perspektiv.
10.
 • Johnson, Ericka, 1973- (författare)
 • Chemistries of Love. Impotence, erectile dysfunction and Viagra in Läkartidningen
 • 2008
 • Ingår i: NORMA. ; 3:1, s. 31-47
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article examines the discourse surrounding impotence, erectile dysfunction and Viagra in the Swedish medical journal Läkartidningen. It draws on articles published from 1990 to 2006, the eight years prior to and after Viagra’s 1998 introduction. Close reading of the articles has shown changes over this time period in how the impotent patient is defined. It has also revealed a transition in the discourse from the term impotence to erectile dysfunction. In these articles the role of the (female) partner in finding a solution to impotence and the social aspects of impotence also change dramatically once Viagra is available. Results from this study are contextualized against similar research that has examined the medical discourse around erectile dysfunction in the international arena.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1936
Åtkomst
fritt online (344)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1138)
konferensbidrag (307)
bokkapitel (186)
rapport (111)
doktorsavhandling (61)
bok (43)
visa fler...
annan publikation (28)
samlingsverk (redaktörskap) (26)
forskningsöversikt (14)
recension (12)
licentiatavhandling (10)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1102)
övrigt vetenskapligt (784)
populärvet., debatt m.m. (50)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (123)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (94)
Gosman-Hedström, Gun ... (69)
Johansson Hanse, Jan ... (48)
Dahlin-Ivanoff, Synn ... (41)
Hellström, Anna-Lena ... (38)
visa fler...
Winkel, Jörgen, 1946 ... (37)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (36)
Sillén, Ulla, 1946-, (32)
Blomstrand, Christia ... (31)
Ahlström, Gerd, (27)
Wijk, Helle, 1958-, (27)
Berg, Agneta, 1950-, (25)
Jarebrant, Caroline, (25)
Claesson, Lisbeth, 1 ... (24)
Lindholm, Christina, ... (22)
Harlin, Ulrika, 1963 ... (22)
Westergren, Albert, ... (20)
Dellve, Lotta, (20)
Quennerstedt, Mikael ... (20)
Philipson, Christer (17)
Hjälmås, Kelm, 1933- ... (16)
Grahn, Karin, 1974-, (16)
Sonn, Ulla, 1941-, (15)
Ehnfors, Margareta, (14)
Kadi, Fawzi, 1970-, (14)
Fagerberg, Ingegerd, (14)
Dahlin-Ivanoff, Synn ... (14)
Blomqvist, Kerstin, ... (14)
Wennergren, Göran, 1 ... (13)
Dudas, Kerstin, 1963 ... (13)
Öhman, Marie, (13)
Axelsson, Carolina, ... (13)
Ulander, Kerstin, 19 ... (13)
Edwards, Kasper (13)
Öhman, Ann, (13)
Jodal, Ulf, 1938-, (12)
Kadefors, Roland, 19 ... (12)
Dellve, Lotta, 1965- ... (12)
Andersson Bäck, Moni ... (12)
Öhrström, Evy, 1946- ... (12)
Brodin, Jane, 1942-, (12)
Berg, Stig, (11)
Berlin, Johan, 1975- ... (11)
Peny-Dahlstrand, Mar ... (11)
Ulin, Kerstin, 1963- ... (11)
Sixt, Rune, (10)
Härenstam, Annika, 1 ... (10)
Rahm Hallberg, Ingal ... (10)
Ahlborg, Gunnar, 194 ... (10)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1029)
Örebro universitet (231)
Linköpings universitet (199)
Lunds universitet (166)
Karolinska Institutet (130)
Högskolan Kristianstad (125)
visa fler...
Umeå universitet (124)
Högskolan i Jönköping (113)
Uppsala universitet (110)
Högskolan i Borås (75)
Chalmers tekniska högskola (70)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (67)
Linnéuniversitetet (66)
Stockholms universitet (59)
Mälardalens högskola (35)
Kungliga Tekniska Högskolan (34)
Gymnastik- och idrottshögskolan (30)
Mittuniversitetet (29)
Högskolan Dalarna (27)
Karlstads universitet (23)
Högskolan i Gävle (22)
Högskolan Väst (18)
Sveriges Lantbruksuniversitet (15)
Högskolan i Halmstad (13)
Högskolan i Skövde (11)
Luleå tekniska universitet (10)
Malmö högskola (10)
Röda Korsets Högskola (8)
Blekinge Tekniska Högskola (7)
Södertörns högskola (7)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (6)
RISE (3)
Sophiahemmet Högskola (1)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1368)
Svenska (541)
Odefinierat språk (10)
Tyska (2)
Franska (2)
Danska (1)
visa fler...
Spanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1914)
Humaniora (186)
Teknik (133)
Naturvetenskap (55)
Lantbruksvetenskap (25)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy