SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;pers:(Fejes Andreas 1977)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Fejes Andreas 1977

 • Resultat 1-10 av 239
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bolander, Eva, 1978-, et al. (författare)
 • Diskursanalys
 • 2015
 • Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-11165-7 ; s. 90-114
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Läs merFörfattarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.Om författarnaBokens huvudredaktörer är Andreas Fejes, docent i pedagogik, och Robert Thornberg, fil.dr i pedagogik, vid Linköpings universitet.
 •  
2.
 • Dahlstedt, Magnus, 1975-, et al. (författare)
 • Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda
 • 2018
 • Ingår i: Förortsdrömmar : Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering. - Linköping : Linköping University Electronic Press. - 9789176853542 ; s. 127-138
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Som vi kunde se i föregående kapitel så utgör idrotten en av de domäner där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet. Vi ska i detta kapitel rikta intresse mot en annan domän där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet, nämligen fritidsgården. För båda dessa domäner finns sedan länge en stark tilltro till deras potential när det gäller att med den meningsfulla fritidens positiva kraft som medel åstadkomma förändring och inkludering, inte minst av unga i utanförskapets områden (Lindgren & Lundström 2008).Liksom i föregående kapitel belyser vi här hur exkluderingens olika risker i arbetet med att åstadkomma inkludering inte enbart utgör utmaningar och begränsningar, något ont som med olika medel ska överkommas. Exkluderingens risker kan även utgöra något produktivt – de möjliggör inte minst tillblivelsen av förebilden. Det är nämligen just till stor del tack vare fritidsledarnas förmåga att utgöra goda förebilder för de unga, som inkludering blir möjlig. Ovan finner vi en sekvens hämtad från ett reportage i Göteborgs-Posten. I reportaget iscensätts den unga förortstjejen Joan Amangs resa från utanför till innanför, från Göteborgsförorten Bergsjöns ”svåra hemförhållanden” till ”högskolan i Växjö”. I berättelsen gestaltas en förebildande praktik, där förortstjejens resa beskrivs som möjliggjord av de ”positiva förebilder” hon inspirerats av och följt – inte minst i egenskap av de fritidsledare som hon mötte under sin uppväxt.
3.
 • Fejes, Andreas, 1977-, et al. (författare)
 • Kvalitativ forskning och kvalitativ analys
 • 2015
 • Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-11165-7 ; s. 13-43
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Författarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av. Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.
 •  
4.
 • Thornberg, Robert, 1968-, et al. (författare)
 • Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier
 • 2015
 • Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-11165-7 ; s. 256-278
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Författarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.
 •  
5.
 • Dahlstedt, Magnus, et al. (författare)
 • Longing to belong Stories of (non)belonging in mjlti-ethnic Sweden
 • 2017
 • Ingår i: Nordic Journal of Migration Research. - De Gruyter Open. - 1799-649X. ; 7:4, s. 197-204
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to contribute to an understanding of contemporary processes of negotiations concerning belonging and non-belonging to the Swedish social community. Taking on a theoretical approach on belonging inspired by Yuval-Davis and Jacobsen, the article analyses three individual stories of women who have migrated to Sweden. Out of this analysis, focusing on how these women claim their belonging to a Swedish social community at the same time as they in different ways are denied such belonging by others, we may conclude that although each of the stories told is unique and articulates an individual experience, there are striking similarities in how their claims of belonging, with its related implications for belonging, are not acknowledged by others. In a way, these individual stories tell us something about some of the crucial challenges regarding belonging in contemporary multi-ethnic Sweden, as well as Europe. 
6.
 • Ahn, Song-ee, 1972-, et al. (författare)
 • Kunskap – synlig, standardiserad och jämförbar?
 • 2009
 • Ingår i: Lärande på vuxnas vis : Vetenskap och beprövad erfarenhet. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-04276-3 - 914-40-4276-0 ; s. 123-142
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Andersson, Per, 1964-, et al. (författare)
 • Effects of Recognition of Prior Learning as Perceived by Different Stakeholders
 • 2012
 • Ingår i: Prior Learning Assessment Inside Out. ; 1:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Recognition of prior learning (RPL) is an integral part of in-service training programs targeting elder care workers in nursing homes. Our main research question is as follows: What are the effects, as perceived by different stakeholders, of participation in RPL programs? We examine this issue through questionnaires and qualitative, semi-structured interviews. The stakeholders included in the study are care workers, supervisors, teachers and managers. We identify effects related to individual care workers and the nursing home as an organization. Three kinds of individual effects and three kinds of organizational effects are identified. The perceived individual effects are the acquisition of knowledge, increased self-esteem and a more professional work attitude. The organizational effects include a growing interest in in-service training, the introduction of new and more effective methods of in-service training, and an increase in reflection and discussion at work.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 239
Åtkomst
fritt online (52)
Typ av publikation
konferensbidrag (70)
tidskriftsartikel (66)
bokkapitel (61)
samlingsverk (redaktörskap) (10)
annan publikation (9)
recension (9)
visa fler...
rapport (7)
bok (5)
proceedings (redaktörskap) (1)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (150)
refereegranskat (57)
populärvet., debatt m.m. (32)
Författare/redaktör
Nicoll, Katherine, (29)
Andersson, Per, 1964 ... (19)
Dahlstedt, Magnus (18)
Nylander, Erik, (13)
Nylund, Mattias, (9)
visa fler...
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (9)
Olson, Maria, (8)
Sandberg, Fredrik, (8)
Thornberg, Robert, 1 ... (5)
Wärvik, Gun-Britt, (5)
Lindberg, Viveca, (4)
Nordvall, Henrik, (4)
Dahlgren, Lars-Owe (3)
Andersson, Per (3)
Hult, Åsa, 1972-, (3)
Köpsén, Susanne, (3)
Rahm, Lina, (3)
Salling Olesen, Henn ... (3)
Dahlgren, Lars-Ove, ... (2)
Johansson, Kristina, ... (2)
Wildemeersch, Danny (2)
Ahn, Song Ee, 1972-, (2)
Sparrhoff, Gun, (2)
Bolander, Eva, 1978- (2)
Fragoso, António, (2)
Runesdotter, Carolin ... (2)
Mbabazi, Penelope, (2)
Abrandt Dahlgren, Ma ... (1)
Abrandt Dahlgren, Ma ... (1)
Larsson, Staffan (1)
Flogell, Eva, 1948-, (1)
Karlsson, Georg, 193 ... (1)
Nilsson, Thomas (1)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (1)
Berglund, Gun, (1)
Gustavsson, Maria, 1 ... (1)
Biesta, Gert, (1)
Haake, Ulrika, (1)
Trowald, Nils, (1)
Schönning, Elin, (1)
Sjölander, Kristin, ... (1)
Holmqvist, Diana, (1)
Andreas, Fejes (1)
Paldanius, Sam, (1)
Roeslius, Staffan, (1)
Zetterberg, Ingela, (1)
Mešić, Nedžad, 1983- ... (1)
Nyström, Sofia, 1977 ... (1)
Sandberg, Fredrik, 1 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (238)
Göteborgs universitet (9)
Högskolan Dalarna (7)
Stockholms universitet (4)
Högskolan i Skövde (4)
Lunds universitet (2)
visa fler...
Högskolan i Gävle (1)
Örebro universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (138)
Svenska (90)
Spanska (5)
Katalanska (4)
Franska (1)
Polska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (239)
Humaniora (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy