SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;lar1:(bth)"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Blekinge Tekniska Högskola

 • Resultat 1-10 av 1095
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Byggeth, Sophie (författare)
 • Integration of Sustainability Aspects in Product Development
 • 2001
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Integration of sustainability aspects into the product development process has been difficult to achieve, especially for small and medium-sized enterprises. The main reason is that existing tools are experienced to be too detailed and as a result too demanding in terms of time and resources. This Licentiate Thesis presents a method for sustainable product development (MSPD). The method is intended to be a complement to existing overarching sustainability management tools and detailed quantitative product analysis tools. The objectives of the MSPD are: (i) identification of potential problems of present or planned products caused by substances and activities during the product life cycle that are critical with regard to principles for sustainability; (ii) guidance in finding solutions to the potential problems by modifications of present or planned products, and (iii) promotion of new products and business ideas based on sustainability aspects. A method suitable for most enterprises, irrespective of product type or background knowledge, has been sought. The MSPD includes: (1) a management tool which supports the user with information about, and instructions for applying, the method; (2) a flexible model for an integrated product development process, including checklist questions concerning traditional aspects of product development; (3) a modular system of guiding questions concerning aspects of sustainability, and (4) a prioritisation matrix for evaluation and choice of proposals in each product development phase. A MSPD prototype has been developed and tested in six small and medium- sized enterprises to study the usability of the basic structure of the method, and to obtain ideas for improvements and further development.
 •  
2.
 • Rydhagen, Birgitta (författare)
 • Genus och miljö
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genus och miljö är två områden som sällan kopplas samman, men som båda ska integreras i olika verksamheter som undervisning, samhällsplanering och samhällsutveckling. Utgångspunkten för denna bok är att de båda områdena förutsätter varandra och måste hanteras samtidigt. Strävan efter jämställdhet måset ta hänsyn till de miljökonsekvenser som följer med förändringar som görs. Ansträngningar att minska belastningen på ekosystemen måste på motsvarande sätt belysa genusaspekter kring frågor som odling och vattenförsörjning eller energianvändning. Strävan efter jämställdhet leder till att vi inte alltid kan se tydligt hur framtidens miljöpolitik ska formas, och miljöproblem leder till att jämställdhetsarbetet måste omformuleras efter hand. Vägen in i framtiden är inte solklar och spikrak, och vi måste beträda den med varsamhet och lyhördhet för olika röster och nya insikter. Boken presenterar grundläggande genusvetenskapliga teorier kopplade till miljöfrågor, naturvetenskap och teknikvetenskap och vänder sig till studenter inom miljövetenskapliga utbildningar samt till studenter inom genusvetenskap med intresse för miljöfrågor.
 •  
3.
 • Rydhagen, Birgitta (författare)
 • Saving the world (techno)scientifically. Sustainable development and engineering education.
 • 2010
 • Ingår i: Travelling thoughtfulness : feminist technoscience stories for Christina. - Umeå : Umeå University. - 978-91-7459-094-4 ; s. 151-166
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ingenjörskonst och tekniska lösningar på samhällets olika problem har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Ingenjörer betraktas som problemlösare, men anklagas samtidigt för att bidra till nya problem genom sitt snäva tekniska synsätt. Feministiska forskare liksom forskare inom fältet hållbar utveckling ställer krav på mer demokratiska och ansvarsfulla arbetssätt för att hantera de ökade sociala och miljömässiga risker som den moderna tekniken för med sig. Hållbar utveckling har introducerats i det svenska utbildningssystemet på alla nivåer, inklusive högre utbildning. Särskilt framgår att civilingenjörer bär ansvar för att sträva efter hållbar utveckling. Utbildningen av civilingenjörer är idag inte särskilt inriktad mot att hantera samhällets problem ur ett bredare perspektiv, även om det skulle vara både möjligt och önskvärt. Istället reproduceras ofta den snäva synen på tekniska lösningar inom utbildningarna.
4.
 •  
5.
 • Wilk, Julie, et al. (författare)
 • Adaptation spinoffs from technological and socio-economic changes
 • 2015
 • Ingår i: Climate Change Adaptation and Development : Transforming Paradigms and Practices. - London and New York : Routledge. - 978-1-138-02596-7 - 978-1-138-02598-1 - 978-1-315-77465-7 ; s. 161-177
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Olika studier har visat att samhällsförändringar kopplade till ekonomiskt tillväxt eller policy-utveckling kan påverka lokalbefolkningens förmåga att anpassa sig till klimatförändringar och -variation. Många risker och negativa konsekvenser har diskuterats. Detta kapitel lyfter fram hur sidoeffekter av teknologiska eller samhällsförändringar, så kallade spinoff-effekter, kan ha positiv påverkan på anpassningsförmågan i lokalsamhället. Tre exempel ges i kapitlet. Spinoff-effekterna analyseras mot bakgrund av om förändringarna är planerade eller spontana, och om de gäller teknologiska eller socioekonmiska förändringar. Det första exemplet, spontan teknologisk utveckling, handlar om hur IT i Sydafrika kan användas för att skapa nätverk som motverkar skogsbränder vid torka. Det andra, spontan socioekonomisk förändring, handlar om hur efterfrågan på lokal turism och ekologiska livsmedel på landsbygden i Kina har bidragit till differentiering av försörjningen och ökat lantbrukarnas inkomster. Det tredje, planerad socioeknomisk förändring, handlar om hur stärkta kvinnogrupper i Indien lättare hanterar vattenförsörjning och tar ökat ledarskap. Dessa exempel vill visa för utvecklingsarbetare och politiker att det är viktigt att vara uppmärksam på, och föra en öppen dialog med lokalsamhällen för att få syn på hur ny teknologi, livsstilsförändringar och trender kan samverka och nyttjas i arbetetet med klimatanpassning.
 •  
6.
 • Broman, Göran, et al. (författare)
 • Science in support of systematic leadership towards sustainability
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Cleaner Production. - Elsevier. - 0959-6526. ; 140, s. 1-9
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The un-sustainable course of our societies is the greatest threat humanity has ever confronted. The biophysical systems upon which we are totally dependent have not been challenged by human activities at the global scale before and our impacts upon those planetary systems, as well as upon our social systems, cannot be adequately addressed by ad hoc solutions. Science and leadership will be required to address this threat and transform our current societies into sustainable societies. This Special Volume presents an evolving, yet increasingly cohesive, science-based perspective on leadership towards sustainability. Examples of crucial, overall questions addressed by authors of articles in this Special Volume are: How can science help to clarify sustainability as a foundational platform for success for society's core institutions (e.g. business, governance and education), and how can this platform inform envisioning, planning, monitoring, communication and decision making to accelerate the needed transitions? The conceptual framing of sustainable development in this Special Volume is based upon the logic that it is only if we can define sustainability in a scientifically solid way, as a frame for any vision, that we can analyze current situations in relation to such sustainable visions, and design strategies to close the gap to such visions. In moving from current situations towards possible sustainable futures, specific support in the form of leadership concepts, methods, tools, and requirements are also essential, i.e. given clarity around what needs to be achieved, effective leadership then requires knowing how to achieve it. Both the what and the how questions are addressed in this Special Volume. The research described provides a foundation for moving from ad hoc activities to systemic, systematic and strategic transitions towards sustainability. © 2016 Elsevier Ltd
 •  
7.
 • Ekelin, Annelie, et al. (författare)
 • Enrolling Local Strategic Actors in Public Portal Development
 • 2011
 • Ingår i: Electronic Government : The 10th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government EGOV 2011, Proceedings. - Delft : Springer. - 978-3-642-22877-3 ; s. 247-258
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Paper som beskriver formering av nätverk i samband med utveckling av en hälsoportal inom e-Government. En fallstudie med teoretiskt ramverk hämtat från Actor Network Theory (ANT). Diskuterar conceptet "enrolment devices" och dess tillämpning i komplex nätverkverksformation och behovet av lokalt stöd för en positiv utveckling av en hållbar projekt organisation.
8.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this book is to contribute to the development of a dialogue between ongoing research and established practice in the area of e-administration. Just as established practice consists of many different established practices within the public sector , researchers who are interested and involved in the area of e-administration also represent a number of different perspectives and academic disciplines. Our ambition has been to present several different perspectives and understandings related to the ongoing process of change, a charting of where Swedish research in the field stands today. The themes dsicussed from a critical perspective are: The Citizen's Space for Action, Space for Design Action, Space for Action Concerning Regulation and Leadership and finally Providing Space for a Multitude of Interpretations and Roles.
 •  
9.
 • Gould, Rachael (författare)
 • Integrating sustainability into concept selection decision-making
 • 2015
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The audience for this research is fellow researchers and others helping product developers to start including sustainability when they are selecting product concepts.The aims of the research were to understand the needs of product developers integrating sustainability into concept selection and what might be done to help them.The research approach was to iterate between the three studies of design research methodology. The first study focused on understanding the challenges that product developers face when integrating sustainability into concept selection. The aim of the second study was to identify potential support to help product developers to deal with the challenges.  And the third study was to try out the potential support to see if it actually helps product developers address the challenges they face. These studies were executed through reviewing literature and exploring two cases.The results led to a focus on supporting the decision-making process and supporting analysing with  respect to social sustainability.  Selecting concepts is a complex decision made under challenging conditions. Bringing in the complex, new and unfamiliar aspects of sustainability can make good decision-making even more challenging. When integrating sustainability, two particular barriers to good concept selection decision-making are errors due to illusory correlation and confirmation bias.Despite the challenges, how good you are at making decisions matters. And a good decision-making process drives good decisions. This is especially relevant when bringing in complex and unfamiliar aspects, such as sustainability.  A likely candidate for helping product developers achieve a good decision-making process when integrating sustainability is active, value-focused decision-support. In other words, structuring the process into bite-sized steps and using particular techniques to avoid bias. At each step, decision-makers’ focus is anchored by the things that stakeholders value as important.   Further research is required to investigate the details of how to employ these process-support approaches in the particular context of integrating sustainability into concept selection decision-making.In addition to a process, complicated selection decisions demand analysis. Support for analysing concepts with respect to social sustainability was identified as a gap. We explored a potential approach that might contribute to this analysis, but found that it was not useful for the particular decision in hand.  This opened up some interesting questions for further research.
10.
 • Holmstedt, Louise, et al. (författare)
 • Can Stockholm Royal Seaport be part of the puzzle towards global sustainability? : From local to global sustainability using the same set of criteria
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Cleaner Production. - Elsevier. - 0959-6526. ; 140:Part 1, s. 72-80
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Urban sustainable development is today seen as one of the keys towards unlocking the quest for a sustainable world. One feature of urban sustainability is the increased interest in developing sustainable urban districts. For many of these developments, guiding sustainability documents are developed to frame future goals. However, few of these documents specify on which grounds they determine the sustainability of goals and they are largely developed as independent islands of local sustainability. This is unfortunate as cities and their districts are fully dependent on surrounding environments. Failing to include a holistic approach into the local planning increases the risk of sub-optimisation, future lock-ins and missed targets on a higher level. The aim of this study is to analyse whether the environmental and sustainability programme for Stockholm Royal Seaport, a new urban district in Stockholm, Sweden, can guide development of the district towards holistic ecological sustainability. By using the Framework for Strategic Sustainable Development a holistic template for an ecologically sustainable planet has been described, important sectors for the built environment have been identified and the environmental and sustainability programme for the district has been analysed. This study showed that the vision and operational goals put forward in the Stockholm Royal Seaport programme complies relatively well with the designed template. However, important deviations in all sectors but land use have been identified. These deviations arise in the translation process between theory and practice. The vision for the district and the implementation phase are not aligned due to too narrow a perspective of a sustainable urban district, lack of robust sustainability principles including use of such to identify key strategic questions. In addition to the lack of an all-embracing conceptual framework, there is also a lack of structures for cooperation between stakeholders and conflicts between local and regional agendas. Use of a unifying framework can describe desirable future scenarios where the local level does not contribute to violation of the universal sustainability principles and identify step-wise routes towards such scenarios. © 2016 Elsevier Ltd
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1095
Åtkomst
fritt online (530)
Typ av publikation
konferensbidrag (404)
tidskriftsartikel (297)
bokkapitel (115)
annan publikation (74)
doktorsavhandling (62)
rapport (53)
visa fler...
licentiatavhandling (41)
bok (20)
samlingsverk (redaktörskap) (14)
forskningsöversikt (10)
recension (4)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (651)
övrigt vetenskapligt (433)
populärvet., debatt m.m. (11)
Författare/redaktör
Trojer, Lena, (59)
Hansson, Thomas (55)
Søilen, Klaus Solber ... (41)
Elovaara, Pirjo, (38)
Broman, Göran (36)
Robèrt, Karl-Henrik (35)
visa fler...
Börstler, Jürgen (34)
Eriksén, Sara (34)
Linde, Peter, (30)
Ekelin, Annelie (28)
Nacke, Lennart (25)
Dittrich, Yvonne (23)
Solberg Søilen, Klau ... (22)
Ny, Henrik, (21)
Huber, Stefan (20)
Andersson, Martin (19)
Fiedler, Markus, (19)
Sutter, Berthel, (19)
Gustavsson, Ingvar (18)
Pettersson, Mårten (17)
Svensson, Martin, (17)
Hallstedt, Sophie, (16)
Bengtsson, Lars (15)
Bai, Guohua, (15)
Rouchy, Philippe, (14)
Lindley, Craig (14)
Björkman, Christina, (13)
Lating, Peter Okidi (13)
Albinsson, Gunilla, (12)
Tavassoli, Sam, (12)
Svensson, Marcus San ... (12)
Mörtberg, Christina (11)
Emmelin, Lars, (11)
Ickin, Selim, (11)
Hansson, Christina (11)
Thompson, Anthony, (11)
Larsson, Stefan, (10)
Karlsson, Charlie, (10)
Arnesson, Kerstin, (10)
Nilsson, Monica, (10)
Wihlborg, Monne, (10)
Fricker, Samuel, (10)
Rennemark, Mikael, (10)
Byggeth, Sophie, (10)
Lundberg, Jenny, (10)
Rönkkö, Kari, (10)
Larsson, Tobias (9)
Zepernick, Hans-Jürg ... (9)
Nilsson, Jan-Evert (9)
Missimer, Merlina, (9)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (72)
Linnéuniversitetet (68)
Högskolan i Jönköping (36)
Umeå universitet (30)
Högskolan i Halmstad (27)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (25)
Kungliga Tekniska Högskolan (23)
Högskolan Kristianstad (16)
Mälardalens högskola (14)
Linköpings universitet (14)
Göteborgs universitet (13)
Chalmers tekniska högskola (12)
Mittuniversitetet (12)
Stockholms universitet (11)
Malmö universitet (10)
Uppsala universitet (9)
Karolinska Institutet (5)
Högskolan i Borås (3)
Karlstads universitet (3)
Högskolan Väst (2)
Sveriges Lantbruksuniversitet (2)
Högskolan i Gävle (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (959)
Svenska (131)
Tyska (1)
Franska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1095)
Naturvetenskap (304)
Teknik (201)
Medicin och hälsovetenskap (63)
Humaniora (13)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy