SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;hsvcat:6"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Humaniora

 • Resultat 1-10 av 11970
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Åshede, Linnea, 1987- (författare)
 • A demanding supply: prostitutes in the Roman world
 • 2016
 • Ingår i: Women in antiquity: Real women across the ancient world / edited by Stephanie Lynn Budin and Jean MacIntosh Turfa. - London; New York, NY : Routledge. - 9781138808362 ; s. 932-941
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
3.
 • Challenge the past / diversify the future - proceedings
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Challenge the Past / Diversify the Future is a multidisciplinary conference for scholars and practitioners who study the implementation and potential of visual and multi-sensory representations to challenge and diversify our understanding of history and culture. This volume contains an overview of all the presentations.
 •  
4.
 • Norden i Europa: Rörelse, resor, föreställningar 1945-2014
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom historien har skilda föreställningar om Norden skapats och uttryckts i olika delar av Europa. De har påverkat beskrivningarna av både Europa och Norden som specifika kulturella rum, och de har bidragit till att politiska, ekonomiska och filosofiska intressen och värderingar kopplats till bestämda geografiska områden. Det finns därför en spännande mångtydighet i själva begreppet Norden, och denna mångtydighet vill bokens olika artiklar belysa. Norden ses här omväxlande som en rent politisk enhet, en geografisk plats, ett kulturellt rum, och ett inre tillstånd. Genomgående fungerar Norden dock som en projektionsyta för strömningar och föreställningar, ofta positiva sådana, varför det också utgör ett mål för drömmar och resor. Men vi finner även en rörelse mot en mörkare och mer kritisk Nordenbild som löper som en röd tråd genom flera av bidragen.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
10.
 • Bowman, Jason E., 1967- (författare)
 • PARSE Journal Issue #2 The Value of Contemporary Art
 • 2015
 • Ingår i: http://www.parsejournal.com/issue/2. - Göteborg : University of Gothenburg. - 2002-0953. ; 1:2
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • With Professor Andrea Phillips (University of Gothenburg) and Dr. Suhail Malik (Goldsmiths, University of London) , I co-edited the second edition of the peer-reviewed PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) Journal. This edition dealt specifically with questions of value in contemporary art and included a total of 11 peer reviewed contributions.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11970
Åtkomst
fritt online (2415)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3773)
bokkapitel (3102)
konferensbidrag (2265)
bok (601)
samlingsverk (redaktörskap) (588)
recension (439)
visa fler...
rapport (409)
doktorsavhandling (337)
annan publikation (289)
licentiatavhandling (68)
proceedings (redaktörskap) (43)
forskningsöversikt (41)
konstnärligt arbete (40)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7145)
refereegranskat (3882)
populärvet., debatt m.m. (943)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (238)
Gärdenfors, Peter, (207)
Rosenberg, Tiina, (166)
Elzinga, Aant, 1937- ... (80)
Dahl, Izabela A., 19 ... (74)
Sandelin, Bo, 1942-, (72)
visa fler...
Bengtsson, Jan, 1949 ... (65)
Sylvén, Liss Kerstin ... (63)
Gromark, Sten, 1951- ... (61)
Götz, Norbert (61)
Franck, Olof, 1958-, (58)
Kavathatzopoulos, Io ... (56)
Jonsson, Stefan, 196 ... (53)
Utas, Mats, (48)
Wallin, Annika, (47)
Krzyzanowski, Michal ... (46)
Malmgren, Helge, 194 ... (45)
Grenholm, Cristina, (45)
Dymitrow, Mirek, (43)
Lindgren, Monica, 19 ... (40)
Mindus, Patricia, (38)
Sundqvist, Pia, 1965 ... (37)
Hagman, Olle, 1952-, (37)
Karlsson, Birgit, 19 ... (37)
Sæther, Eva, (36)
Kavathatzopoulos, Io ... (36)
Törnquist-Plewa, Bar ... (35)
Sernhede, Ove, 1951- ... (35)
Olin-Scheller, Chris ... (35)
Brax, David, (35)
Thörn, Håkan, 1961-, (35)
Holmberg, Ingrid Mar ... (34)
Grub, Frank Thomas, ... (34)
Gustafsson, Magnus, ... (33)
Landqvist, Hans, 195 ... (33)
Sternö, Linda, 1976- ... (33)
Sjöholm, Carina, (32)
Bresin, Roberto (32)
Lundell, Patrik, 196 ... (32)
Ogawa, Akihiro, (30)
von Brömssen, Kersti ... (29)
Sandberg, Joakim, 19 ... (29)
Chapman, Adam, (29)
Lindmark, Daniel, 19 ... (29)
Gadd, Carl-Johan, 19 ... (29)
Öhman, May-Britt, 19 ... (28)
Nilsson, Skans Kerst ... (28)
Koivunen, Anu, 1967- ... (28)
Mezek, Spela, (27)
Ammert, Niklas, 1968 ... (27)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (3888)
Lunds universitet (1479)
Uppsala universitet (1423)
Stockholms universitet (1201)
Umeå universitet (946)
Södertörns högskola (898)
visa fler...
Linköpings universitet (760)
Linnéuniversitetet (462)
Chalmers tekniska högskola (418)
Örebro universitet (372)
Karlstads universitet (316)
Kungliga Tekniska Högskolan (313)
Högskolan i Borås (200)
Luleå tekniska universitet (187)
Högskolan Dalarna (178)
Mittuniversitetet (164)
Högskolan i Jönköping (161)
Högskolan i Gävle (145)
Högskolan i Halmstad (99)
Sveriges Lantbruksuniversitet (98)
Mälardalens högskola (98)
Nordiska Afrikainstitutet (65)
Högskolan Kristianstad (63)
Högskolan Väst (63)
Högskolan i Skövde (38)
Försvarshögskolan (36)
Malmö universitet (33)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (28)
Konstfack (23)
Kungl. Musikhögskolan (19)
Karolinska Institutet (14)
Blekinge Tekniska Högskola (12)
Gymnastik- och idrottshögskolan (8)
RISE (6)
Stockholms konstnärliga högskola (6)
Röda Korsets Högskola (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
Teologiska högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (6457)
Svenska (4895)
Tyska (202)
Franska (56)
Danska (50)
Spanska (48)
visa fler...
Odefinierat språk (40)
Norska (31)
Finska (31)
Polska (26)
Italienska (21)
Ryska (18)
Japanska (18)
Portugisiska (10)
Tjeckiska (6)
Rumänska (6)
Arabiska (5)
Ungerska (4)
Annat språk (4)
Kinesiska (3)
Nygrekiska (2)
Turkiska (2)
Grekiska, klassisk (1)
Isländska (1)
Estniska (1)
Lettiska (1)
Serbiska (1)
Ukrainska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (11923)
Naturvetenskap (560)
Medicin och hälsovetenskap (493)
Teknik (445)
Lantbruksvetenskap (183)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy