SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) ;hsvcat:2"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) > Teknik

 • Resultat 1-10 av 5125
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Svensson, Inger-Lise, 1979-, et al. (författare)
 • Överskottsvärme från kemiska massabruk - En socioteknisk analys av interna och externa användningspotentialer
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I rapporten beskrivs och analyseras utifrån ett sociotekniskt perspektiv möjligheter och begränsningar för utnyttjande av överskottsvärme vid kemiska avsalubruk. Både internt och externt utnyttjande av värmet studeras. Särskilt fokuseras på relationer samt eventuella konflikter, både rent teknisk/ekonomiska och samhälleliga, mellan olika interna och externa användningsområden. Projektet, och därmed även rapporten, antar med dess breda frågeställningar formen av en förstudie inför kommande forskningsprojekt. Mer konkret ställs forskningsfrågor som: Vilka sociotekniska förutsättningar styr avvägningen mellan internt utnyttjande och externt utnyttjande, i form av fjärrvärme, av industriellt överskottsvärme vid kemiska avsalubruk och hur påverkar befintliga politiska styrmedel dessa förutsättningar? Vilka hinder och drivkrafter existerar för utnyttjande av industriellt överskottsvärme från kemiska avsalubruk? Hur påverkas möjligheter och begränsningar för utnyttjande av industriellt överskottsvärme av olika systemsyn och systemavgränsningar? På vilket sätt inkluderas nyttjande av industriellt överskottsvärme i de olika företagens strategier? Rapporten består i huvudsak av tre delar. I de första kapitlen presenteras forskningsproblemet samt tidigare forskning på området. I kapitel 5 presenteras resultaten från den tekniska studien och i kapitel 6 analyseras dessa resultat tillsammans med resultaten från 5 intervjuer som genomförts med nyckelpersoner vid energibolag samt kemiska massabruk. Studiens resultat pekar bland annat på att det finns, enligt den tekniska studien, en viss konkurrens om överskottsvärmet när det har en relativt hög temperatur eftersom det då kan användas även internt i bruket. I intervjuerna framkommer dock att varken industrin eller energibolagen upplever någon konflikt eller konkurrens om värmet. De hinder för externt nyttjande av överskottsvärme i form av fjärrvärme som har identifierats är både av social och av ekonomisk karaktär. Hinder av teknisk/ekonomisk karaktär är bland annat vilka anläggningar som redan finns (eller planeras) i systemet, och som därmed konkurrerar med överskottsvärmet om att nyttjas för produktion av fjärrvärme, elcertifikatsystemet, risken för driftsstörningar i industrin med påföljande leveransavbrott samt det fysiska avståndet mellan industrin och fjärrvärmenätet. Vidare framkommer att i en kommun där det finns avfallsbaserad värmeproduktion blir det inte vare sig ur ett helhetsperspektiv eller sett enbart från energibolagets håll lönsamt att köpa in överskottvärme från massabruket. På samma sätt gynnar inte ett energisystem baserat på elcertifikatberättigad biobränslekraftvärme externt nyttjande av överskottsvärme. Genom att dra systemgränsen kring enbart sitt eget system finns det, förutom en risk för suboptimeringar, en risk för att tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar blir förbisedda. När en region står inför nyinvesteringar i energisystemet är det viktigt att överväga alla de möjligheter som finns. Vid intervjuerna framkom dessutom att energifrågans status hos bruken har ökat kraftigt i takt med att priserna på el och bränslen har stigit. Bruken tror även att den rådande situationen kommer att vara mer eller mindre bestående och de måste därför utveckla ett -energiben- att stå på, för att även i framtiden kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.
 •  
4.
 • Öhman, May-Britt, 1966-, et al. (författare)
 • Public participation, Human Security and Public Safety around Dams in Sweden A case study of the regulated Ume and Lule Rivers
 • 2016
 • Ingår i: Safety Science Monitor. - Royal Institute of Technology, Stockholm. - 1443-8844. ; 19:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper presents findings from an empirical study of the current situation with geographical focus on two rivers in the north of Sweden, encompassing parts of the indigenous territory Sápmi. The major focus in Sweden with regards to “dam safety” is on the prevention of dam failure, and emergency preparedness. The issue of “public safety around dams” is left aside to the detriment of “human security”. While a major dam failure may cause the death of hundreds up to thousands of people, the current rate of human deaths caused by dam failure in the last 40 years is one person. The number of fatalities that may be referred to as having been caused by a lack of “public safety around dams” on the Lule River only amounts to 1-2 individuals per year. The risks and dangers involved also cause stress, anxiety, and difficulties on an everyday basis for residents along the regulated rivers and water courses. From a study of literature, available statistics, interviews and newspaper reports we discuss the accidents and incidents over the last decade (2002-12), how these may be defined as “public safety around dams”, the void of work to prevent such accidents and how the surrounding societal contexts play in, such as the lack of availability to fast and efficient emergency rescue services to be able to save lives in the event of a major disaster.Finally, we discuss the current void of public participation and make recommendations to enhance public participation and thereby possibilities to an enhanced public safety around dams in Sweden.
5.
 • Persson, Urban, 1961- (författare)
 • Realise the Potential! Cost Effective and Energy Efficient District Heating in European Urban Areas
 • 2011
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The Member States of EU27 need to accelerate the integration of energy efficient technology solutions to reach the 20% energy efficiency target set for 2020. At current pace, projections indicate that only half of expected primary energy reductions will be reached. To meet the energy demands of growing populations and a vibrant economy, while simultaneously reducing primary energy supplies, the European continent faces a new kind of challenge never previously encountered. The identification and application of feasible, competitive, and comprehensive solutions to this problem are of highest priority if the remaining gap is to be closed in time. How is this multi-dimensional and complex dilemma to be dissolved? In this work, expanded use of district heating technology is conceived as a possible solution to substantially reduce future primary energy demands in Europe. By extended recovery and utilisation of vast volumes of currently disregarded excess heat from energy and industry sector fuel transformation processes, district heating systems and combined generation of heat and power can improve the general efficiency of the European energy balance. To investigate the possible range of this solution, this thesis introduces a set of methodologies, theoretical concepts, and model tools, by which a plausible future excess heat utilisation potential, by means of district heat deliveries to residential and service sectors, is estimated. At current conditions and compared to current levels, this potential correspond to a threefold expansion possibility for directly feasible district heating systems in European urban areas and a fourfold increase of European excess heat utilisation.
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Bertoni, M., et al. (författare)
 • The Rise of Social Product Development
 • 2012
 • Ingår i: International Journal of Networking and Virtual Organisations. - Inderscience. - 1741-5225. ; 11:2, s. 188-207
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the paper is to discuss the rising potential of social software to increase the knowledge management capabilities of virtual product development teams. It presents six fundamental transitions, elaborated from the empirical findings, which justify the rise of a more bottom-up, social creation and sharing of engineering knowledge in the virtual organisation. The study suggests that traditional engineering knowledge management approaches alone are not sufficient to support development activities in the virtual organisation, and that such teams display an increasing demand for social, comparatively lightweight and remixable platforms for bottom-up, social creation and sharing of knowledge.
9.
 • Chirumalla, Koteshwar, et al. (författare)
 • Performance measurement framework for product-service systems development a balanced scorecard approach
 • 2013
 • Ingår i: International Journal of Technology Intelligence and Planning (IJTIP). - 1740-2832. ; 9:2, s. 146-164
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper proposes a framework for analysing the performances of product-service systems (PSSs) development processes using a balanced scorecard (BSC) as an instrument to guide the implementation and the evaluation of new methods and tools. Emerging from a case study in the aerospace industry, the paper discusses the main challenges in PSS development and proposes a performance measurement framework for PSS development based on multi-criteria indicators. Finally, the benefits of a framework for PSS development performance measurement are discussed.
10.
 • Waldemarsson, Martin, et al. (författare)
 • Including energy in supply chain planning at a pulp company
 • 2012
 • Ingår i: Proceedings of the Fourth International Conference on Applied Energy (ICAE) 2012.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In this paper we consider integrated planning of the supply chain at a multi-site pulp company. In addition to the traditional focus on pulp products, also energy aspects are considered, both in the form of raw material and as revenue generating products. The idea is that energy intense raw materials not only gives fiber to the pulp process but also generates an energy surplus that can be used in different ways to create additional value or revenues. The planning horizon is one year and monthly time periods are considered. Decisions included in the planning are purchase and transportation of raw materials from harvest areas to pulp mills, production allocation by dividing the production among the pulp mills, energy mix by choosing the energy input at the pulp mills and distribution of products from mills to customer. An MILP model for the entire supply chain is proposed. A number of different scenarios including real data from the case company are analyzed and evaluated. The aim of the study is thus to investigate the effects on profitability while taking energy issues in consideration.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 5125
Åtkomst
fritt online (1516)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1900)
konferensbidrag (1643)
bokkapitel (450)
rapport (448)
doktorsavhandling (200)
licentiatavhandling (133)
visa fler...
annan publikation (102)
bok (97)
samlingsverk (redaktörskap) (73)
proceedings (redaktörskap) (41)
recension (21)
forskningsöversikt (15)
konstnärligt arbete (1)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (2944)
övrigt vetenskapligt (1908)
populärvet., debatt m.m. (272)
Författare/redaktör
Karlsson, MariAnne, ... (70)
Gromark, Sten, 1951- ... (61)
Berndtsson, Ronny, (56)
Johansson Hanse, Jan ... (55)
Akselsson, Roland, (48)
Baumann, Henrikke, 1 ... (47)
visa fler...
Jonsson, Patrik, 196 ... (46)
Bröchner, Jan, 1948- ... (45)
Winkel, Jörgen, 1946 ... (43)
Bennett, David, 1947 ... (41)
Gluch, Pernilla, 196 ... (40)
Sochor, Jana L., 197 ... (39)
Baraldi, Enrico, (39)
Perna, Andrea, (37)
Persson, Kenneth M, (37)
Hassel, Henrik, (36)
Johansson, Curt R., (36)
Erlingsdottir, Gudbj ... (32)
Olsson, Maryam, (32)
Woxenius, Johan, 196 ... (31)
Munthe, Christian, 1 ... (31)
Bashitialshaaer, Rae ... (30)
Harlin, Ulrika, 1963 ... (30)
Jarebrant, Caroline, (29)
Johansson, Jonas, (28)
Asp, Kenneth, (28)
Yström, Anna, 1983-, (27)
Johansson, Maria, (27)
Lennerfors, Thomas T ... (27)
Strömberg, Helena, 1 ... (27)
Sandberg, Thomas, (26)
Markendahl, Jan, (25)
Cullinane, Kevin, (25)
Östlund, Britt, (24)
Thynell, Marie, (23)
Kåberger, Tomas, 196 ... (23)
Kadefors, Anna, 1962 ... (23)
Aljaradin, Mohammad, (22)
Tehler, Henrik, (22)
Witell, Lars, (22)
Azar, Christian, 196 ... (22)
Wincent, Joakim, (22)
Härenstam, Annika, 1 ... (21)
Alänge, Sverker, 195 ... (21)
Öhman, May-Britt, 19 ... (21)
Rudberg, Martin, 197 ... (21)
Bengtsson, Lars (20)
Eriksson, Kerstin, (20)
Sverdrup, Harald, (20)
Berndes, Göran, 1966 ... (20)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (1664)
Lunds universitet (795)
Göteborgs universitet (722)
Kungliga Tekniska Högskolan (641)
Linköpings universitet (540)
Uppsala universitet (361)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (263)
Blekinge Tekniska Högskola (190)
Linnéuniversitetet (160)
Stockholms universitet (158)
Högskolan i Jönköping (150)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (140)
Mälardalens högskola (110)
Umeå universitet (102)
Högskolan i Gävle (99)
Högskolan i Borås (92)
Sveriges Lantbruksuniversitet (88)
Karlstads universitet (87)
Högskolan i Halmstad (58)
Örebro universitet (54)
Mittuniversitetet (49)
Södertörns högskola (47)
Karolinska Institutet (42)
Högskolan Dalarna (37)
RISE (36)
Högskolan Väst (22)
Högskolan i Skövde (22)
Försvarshögskolan (19)
Röda Korsets Högskola (13)
Högskolan Kristianstad (12)
Malmö högskola (10)
Konstfack (10)
Kungl. Musikhögskolan (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4243)
Svenska (809)
Tyska (7)
Franska (6)
Norska (4)
Italienska (3)
visa fler...
Odefinierat språk (3)
Spanska (3)
Japanska (2)
Danska (1)
Ryska (1)
Finska (1)
Portugisiska (1)
Kroatiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (5053)
Naturvetenskap (526)
Humaniora (385)
Medicin och hälsovetenskap (263)
Lantbruksvetenskap (115)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy