SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Svingstedt Anette) ;conttype:(scientificother)"

Sökning: WFRF:(Svingstedt Anette) > Övrigt vetenskapligt

 • Resultat 1-10 av 11
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Corvellec, Hervé, 1961-, et al. (författare)
 • Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggande
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande. Syftet med projektet har varit att identi era och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Fors- karna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggande- initiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande. Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myn- digheter, sociala rörelser och företag. Det har nansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210). För den som vill veta mer nns källor refererade löpande i texten och redovisat i referenslistan i slutet av rapporten. Det går även bra att kontakta respektive forskare. Under Interna referenser redovisas de vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, seminarier, uppsatser, repor- tage, debattartiklar, och nya forskningsprojekt som forskningsprojektet har lett till. På projek- tets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
5.
 •  
6.
 • Svingstedt, Anette, et al. (författare)
 • Digitala verktyg som pedagogiska hjälpmedel i föreläsningsrummet
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Som ett led i vår egen fortbildning inom blended learning (blandade lärmiljöer), har vi valt att utveckla nya digitala verktyg inom en kurs som heter ”Introduktions- kurs i service management” (15 högskolepoäng, cirka 300 studenter). Målet med att införa nya digitala verktygen är att underlätta för studenterna att skapa förståelse för kurslitteraturen (teorier, begrepp och modeller) på kursens första del ”Tjänsteperspektivet”. Med hjälp av korta videofilmer, som visar på praktiska exempel på servicesituationer, ges studenterna möjlighet att förstå och förklara vad som händer med hjälp av kurslitteraturen. För att aktivera studenterna under föreläsningarna har vi även tagit hjälp av digitala verktyg som clickers. Med hjälp av clickers får studenterna löpande återkoppling på sin kunskap, samtidigt som vi som lärare får möjlighet att testa vad de lärt sig. Vi vill också framhålla att de digitala verktyg vi valt inte bara gett stöd till studenterna, utan även utvecklat vårt eget förhållande till litteraturen. De har ”tvingat” oss att bli ännu tydligare med vad som är centrala teoretiska begrepp och modeller i litteraturen.
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Svingstedt, Anette (författare)
 • Servicemötets praktik - på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly, and a hotel Service management research places the service encounter in a central position. It is highlighted as a key event that involves the simultaneous production, consumption, and marketing of the services produced by the operation. However, in this research there is a tendency to discuss the service encounter in overly general terms, and to consider it independent of its operation-specific context. I have studied the practice of service encounters in three disparate operations—a district court, a home for the elderly, and a hotel. These are three operations whose specific characteristics—service logics—are entirely different. Each type of operation involves a specific service logic that is shaped by the operation's purposes, mission, tasks, and regulations. Within service management research, there is a search for the good service encounter and a service-dominant logic that could be applied to all types of service operations, despite the fact that there is a wide spectrum of service encounters and service operations, with highly varied service logics. Consequently, research concerning service encounters needs to be opened up to a greater extent, to provide a better understanding of how an operation’s service logic influences what happens in the service encounter. The aim of the thesis is to investigate different service operations, and thus deepen knowledge and increase understanding of the significance of operational service logic for the content and design of the service encounter. The question that forms the study’s point of departure is: How is the service logic of the operation expressed in the practice of service encounters? Through interviews, observation, and document studies, empirical data were gathered to illustrate the variation in practice and the multitude of ingredients that form such a practice. All of these ingredients have a part to play and they interact in various ways with respect to the content and structure of the service encounter. This thesis reveals the ways in which an operation’s service logic can impact the practice of the service encounter. The service logic manifests itself in how employees speak and move, in how material artefacts are used, and in the shaping of day-to-day routines. The thesis shows how service encounters and service logics vary as a result of the operation's specific logic. It is therefore more reasonable and relevant to think in terms of service encounters and service logics, in plural than in terms of the service encounter and a service-dominant logic, in singular.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy