SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:lu ;spr:swe"

Sökning: LAR1:lu > Svenska

 • Resultat 1-10 av 28762
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 10-tals student
 • 1994
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Återutgivning av redaktören och studentarkivarien Ture Sjögrens artikelserie "10-tals student", ursprungligen publicerad i Lunds Veckoblad 1961.
 •  
2.
 • 15 nedslag i klimatforskningen : dåtid, nutid, framtid
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Från humlor, metanbomber och luftpartiklar till markkonflikter och klimatanpassning på medborgarnivå. Klimatförändringen och dess konsekvenser blir alltmer tydlig och sträcker sig allt längre in i samhällsfrågorna och vardagslivet. Klimatfrågan handlar dels om naturvetenskapliga frågeställningar, om atmosfärsprocesser och förändringar i havet och på tundran, och om naturresurser och tjänster som vi kanske tar för givna, som rent vatten eller bin som pollinerar blommande örter, träd och buskar. Men klimatfrågan handlar också om hur vi fördelar resurser mellan olika länder och befolkningar idag och imorgon – mellan alla oss som lever ”här” och ”nu”, och alla dem som lever ”där” och ”i framtiden". I slutändan handlar den om hur vi ser på oss själva och människans plats i ekosystemet nu och i framtiden. Antologin 15 nedslag i klimatforskningen – Dåtid, nutid, framtid ger inte en heltäckande bild av klimatfrågans alla aspekter. Istället läggs en mosaik av femton ögonblicksbilder från forskningen vid Lunds universitet med berättelser om klimathistoria, dagens utmaningar och framtida möjligheter.
3.
 • 1800-talets mediesystem
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.
 •  
4.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
5.
 •  
6.
 • 2002 års män och kvinnor : medborgare rapporterar om hemlöshet
 • 2003
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In 2002 a group of men and women, coming from different professions but sharing an interest in social issues, joined together in a Citizens' Study (medborgarundersökning) in the Swedish city of Malmö. They were inspired by a classic Swedish citizens' study "Men of 1912" (1912 års män) which was a clandestine field study of the deplorable conditions in Stockholm's hostels in 1912. This book is a compilation of the various reports written by the men and women of 2002. Over a period of several months they visited different places in Malmö where homeless people live and spend their lives. The reports provide us with different images of homelessness, from tent camps, hideouts in public parks, cheap hotels and shelters to overpopulated apartment buildings in the suburbs. It accounts for the City Council's expensive policy of solving the problems through putting up homeless in hotel rooms on a long-term basis. Striking in the reports is the frustration of the men and women of 2002 when they are confronted with access problems to shelters, and with the demeaning and contemptuous treatment of homeless people. As a method for social research the citizen's study does not have the theoretical and methodological consistency of the scientific study. However, it oversteps social borders and promotes social integration in a way that scientific studies were never able to do. The men and women of 2002 were drawn into the process, and formed private social relationships with homeless people and their places. Apart from the reports of the men and women of 2002, the book also includes a re-print of the edited version of the report of the men of 1912 published in Social Tidskrift 1913.
7.
8.
 •  
9.
 • Abbasi, Maisam, et al. (författare)
 • A content analysis of environmentally sustainable logistics - A complexity outlook
 • 2010
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Purpose of this paper The purpose of this article is to explore themes and challenges in making logistics environmentally sustainable with a complexity theoretical perspective. Design/methodology/approach The research is explorative and based on a cross-sectional design focusing on different entities of supply chains. The study set out with a systematic review and content analysis of articles in top-ranking related journals from logistics, transportation, sustainability and environmental areas. Findings The findings show that there is a great gap between the sustainable logistics challenges, and the models and frameworks for approaching and handle these. While the vast majority of models and solutions are based on reductionistic principles and simplified views on reality, the results indicate that obstacles in developing logistics in an environmental-friendly way are both complicated and complex as it involves paradoxes, contradictions and system-wide effects. Research limitations/implications (if applicable) Sustainability in this article is mainly related to environmental issues. Analysis of complex interactions between complex environmental pillar with complex social and economic pillars could provide opportunities for future research. Practical implications (if applicable) The offered results in this paper provides a systematic structure for classifying issues related to logistics sustainability, something that will be beneficial for managers and policy-makers when approaching sustainable logistics challenges. What is original/value of paper Identification, classification and analysis of current problems and challenges of environmental sustainability of logistics are new. This paper also presents a thorough summary of previous approaches and studies of sustainable logistics.
 •  
10.
 • Abdelmassih Waller, Peter (författare)
 • Den utsträckta TV:n - Ett exempel ur praktiken
 • 2007
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Syftet med den här licentiatuppsatsen är dels att beskriva äldre människors intresse av och möjligheter till att använda TV:n till annat än traditionellt TV-tittande, dels att beskriva olineariteterna i den designprocess i vilken detta arbete ägde rum. Konceptet ”Den utsträckta TV:n” utvecklades och provades (av äldre människor, deras anhöriga och personal) i en ny vårdboendemiljö samtidigt som inflyttning, nyanställning och slutjustering av lokaler och teknik pågick. Totalt omfattades 30 äldre personer, med en ålder mellan 60 och 100 år, i den process som pågick mellan juni 2006 och februari 2007. En avgörande bakgrundsfaktor var att initialmotståndet mot tekniken i sig är lågt när det handlar om en så flitigt använd produkt som TV-apparaten. Detta visade sig också vara sant när - som i detta fallet - det handlade om en TV med platt skärm (gäller för alla rum och är helt oberoende av detta projektet). Funktionerna i den utsträckta TV:n var dels boendegemensamma, dels personliga. De boendegemensamma funktionerna bestod av en intern TV-kanal och två media centers med goda möjligheter att visa gemensamma internproduktioner, annat av allmänt intresse och material som anhöriga tog med sig. Den personliga funktionen handlade om kommunikation utifrån det egna fotoalbumet i den egna TV:n. Den utsträckta TV:ns funktion och användning utvecklades i och genom en väv av visioner, kompetenser, relationer, ansvarsområden och logistiska förutsättningar. Resultaten handlar både om gränssnitt och om de handlande människorna själva (de äldre, deras anhöriga, personalen, IT-konsulter, teknikleverantörer, jag själv och många fler), våra verktyg och handlingsutrymmen. Det som tagit den garanterat längsta tiden är det olineära i designprocessen. Den har varit komplex och ingalunda följt de initiala planerna. Detta är visserligen mer regel än undantag i situerade människonära designprocesser men det dokumenteras alltför sällan. Jag hoppas att lärdomarna från användningen av den utsträckta TV:n skall medverka till nytänkande kring äldre människors TV-tittande.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 28762
Åtkomst
fritt online (8410)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (8594)
bokkapitel (6609)
rapport (3235)
recension (2724)
bok (2000)
konferensbidrag (1616)
visa fler...
annan publikation (1532)
doktorsavhandling (1200)
samlingsverk (redaktörskap) (955)
licentiatavhandling (132)
forskningsöversikt (105)
proceedings (redaktörskap) (47)
konstnärligt arbete (8)
patent (5)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (15237)
populärvet., debatt m.m. (8140)
refereegranskat (5380)
Författare/redaktör
Harrison, Dick, (862)
Zander, Ulf (472)
Tapper, Michael (393)
Hedling, Erik (266)
Enkvist, Inger, (259)
Persson, Anders, (248)
visa fler...
Dunér, David, (236)
Salomon, Kim (220)
Jarlert, Anders, (182)
Jönsson, Lars-Eric (172)
Modéer, Kjell Å, (171)
Karlsson, Klas-Göran (166)
Swärd, Hans, (160)
Sjöberg, Birthe, (154)
Möller, Daniel (154)
Wienberg, Jes (133)
Stenström, Johan (132)
Vogel, Hans-Heinrich (124)
[unknown], [unknown] (122)
Andersson, Lars Gust ... (121)
Andersson, Greger (120)
Selander, Sven-Åke, (119)
Jonsson, Bibi (118)
Borgehammar, Stephan (117)
Tersmeden, Fredrik, (112)
Bergstedt, Bosse (112)
Ulvros, Eva Helen (112)
Cronqvist, Marie, (111)
Rosenberg, Tiina, (111)
Hansson, Kristofer (109)
Palm, Anders (109)
Mattsson, Titti, (109)
Jensen, Lars (107)
Berggren, Lars (107)
Östling, Johan, (107)
Söderström, Lars, (106)
Werner, Yvonne Maria ... (106)
Meeuwisse, Anna, (105)
Frankel, Göran, (103)
Svenungsson, Jayne (102)
Olsson, Erik J, (101)
Fredriksson, Cecilia ... (99)
Küller, Rikard, (99)
Kjellberg, Anders, (96)
Svensson, Kerstin (95)
Larsson, Lars, (94)
Carlson, Benny, (94)
Nilsson, Fredrik, (93)
Sjöholm, Carina, (91)
Ohlsson, Anders (89)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (28762)
Linnéuniversitetet (397)
Malmö universitet (195)
Uppsala universitet (175)
Göteborgs universitet (174)
Stockholms universitet (158)
visa fler...
Linköpings universitet (150)
Högskolan Kristianstad (108)
Högskolan i Halmstad (82)
Örebro universitet (61)
Umeå universitet (59)
Högskolan i Jönköping (58)
Södertörns högskola (54)
Kungliga Tekniska Högskolan (51)
Mittuniversitetet (46)
Högskolan i Borås (44)
Karlstads universitet (37)
Högskolan Dalarna (35)
Sveriges Lantbruksuniversitet (31)
Luleå tekniska universitet (27)
Högskolan i Gävle (25)
RISE (18)
Chalmers tekniska högskola (18)
Naturvårdsverket (16)
Blekinge Tekniska Högskola (10)
Röda Korsets Högskola (8)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (7)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Försvarshögskolan (3)
Mälardalens högskola (3)
Karolinska Institutet (3)
Högskolan i Skövde (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan Väst (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (12397)
Samhällsvetenskap (10548)
Teknik (2889)
Medicin och hälsovetenskap (2015)
Naturvetenskap (1823)
Lantbruksvetenskap (54)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy