SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Other Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Other Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary)

 • Resultat 1-10 av 14444
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
3.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • En diagnos av rasism och demokrati i Sverige
 • 2017
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin youtube kanal. - Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo
 •  
4.
 • Schierup, Carl-Ulrik, 1948-, et al. (författare)
 • Reimagineering the Common in Precarious Times
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Intercultural Studies. - 0725-6868. ; 39:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper explores movements for social transformation in precarious times of austerity, dispossessed commons and narrow nationalism; movements counterpoised to an exhausted neoliberalism on the one hand, and a neoconservative xenophobic populism on the other. Applying ‘rainbow coalition’ as generic concept it points at contours of a globally extended countermovement for social transformation, traversing ‘race’, class and gender, driven by reimaginings of the commons and indicating how they could be repossessed and democratically ruled; that is ‘reimagineered’). A multisited enquiry explores how actors express their claims as activist citizens under varying conditions and constellations, and if/how discourses and practices from different locations and at different scales inform each other. It interrogates whether there may be an actual equivalence of outlook, objective and strategy of ostensibly homologous contending movements which develop under varying local, national and regional circumstances in contemporary communities riveted by schisms of class, ‘race’/ethnicity and gender, occupied by the ‘migration’ issue and challenged by popular demands for social sustainability. The paper contributes to social theory by linking questions posed by critics of ‘post-politics’ concerning contingences of pluralist democracy and revitalised politics of civil society, to precarity studies focused on globalisation and the changing conditions of citizenship, labour and livelihoods.
5.
 • Unraveling the logics of landscape
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Despite conceptual oscillations through times, the concept of landscape remains highly subjective, whereupon unraveling its 'logics' opens up to a plurality of interpretations. Accordingly, by focusing on the interconnections present in the non-haphazard production of landscape, this publication elaborates on how the rural landscape is valued, monitored, changed, harbored, used and misused, be it through actions, representations or metaphors. This book covers a broad range of topics, with contributions from scholars from more than 30 countries.
 •  
6.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
7.
 •  
8.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book contains a systematic analysis of the notion of work ability. The analysis is particularly focused on the following three contexts: medical insurance, training for a vocation or a profession and evaluation of a job seeker. The first part of the book presents and briefly analyzes some methods and instruments designed for characterizing and assessing work ability. The second part gives a theoretical foundation for the analysis of work ability. Here the author presents an original taxonomy of competencies and other qualifications for work and proposes a new definition of work ability. The third part is devoted to the issue of work ability and its relation to medical conditions. In addition to a description of certain legislations in the medico-insurance field, this part of the book contains a substantial analysis of the notion of disease and an attempt to determine whether there is a viable notion of disease that can answer the demands of objectivity raised by offices of social insurance.
 •  
9.
 • Webb, Louisa, et al. (författare)
 • Healthy bodies : construction of the body and health in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Sport, Education and Society. - London : Routledge. - 1357-3322. ; 13:4, s. 353-372
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In physical education, bodies are not only moved but made. There are perceived expectations for bodies in physical education to be ‘healthy bodies’*for teachers to be ‘appropriate’ physical, fit, healthy and skilful ‘role models’ and for students to display a slim body that is equated with fitness and health. In teachers’ monitoring of students with the intention of regulating health behaviour, however, the surveillance of students’ bodies and associated assumptions about health practices are implicated in the (re)production of the ‘cult of the body’. In this paper, we consider issues of embodiment and power in a subject area where the visual and active body is central and we use data from Australian and Swedish schools to analyse the discourses of health and embodiment in physical education. In both Swedish and Australian physical education there were discourses related to a fit healthy body and an at risk healthy body. These discourses also acted through a range of techniques of power, particularly regulation and normalisation.
 •  
10.
 • Öhman, Marie, et al. (författare)
 • Feel good—be good : subject content and governing processes in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy. - Abingdon, Oxfordshire : Routledge. - 1740-8989. ; 13:4, s. 365-379
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: In this paper a study of both subject content and governing processes in Swedish physical education is presented. The reason why an analysis of both content and processes is of special interest is that it makes it possible to understand the encounter between the institutional level and the practice of education.Purpose: The purpose of the paper is threefold: (1) to analyse the subject content in physical education through identifying discourses embedded in its practice; (2) to illustrate how the subject content is created/re-created in physical education practice through various governing processes; and (3) to discuss how governing processes also become content through thesocialization of students in terms of becoming a certain type of social citizen.Research design and data collection: The empirical material used is collected in connection with a national evaluation of physical education in Sweden, commissioned by the Swedish Government and the Swedish National Agency for Education. This paper uses local curriculum documents from 72 schools and 15 video-recorded physical education lessons from five schools. A starting point for the methodological framework is discourse theory and the governing perspective developed by Michel Foucault (1978/1991, 1980, 1982/2002). The governing perspective is used as a methodological tool, and we work with two overarching analysis themes: one oriented towards what pupils are governed, in terms of discourses embedded in physical education, and the other how the identified discourses are created/re-created in the practice of physical education. We also use the methodological framework as a tool to discuss how the governing processes also become content—a content of socialization.Findings: The results show that physical exertion and active participation are the main threads that run though the analysed material. In connection with physical exertion and active participation, pupils are also encouraged to cooperate with others and to compete. The content of socialization is primarily directed towards different components of willingness, for example a will to do one’s best and a will to try, where the pupils are expected to be participatory, take responsibility and govern their own actions in the direction of that which is most reasonable.Conclusions: A clear message is communicated in physical education in Sweden—be active and work up a sweat. This is also concerned with fostering good character, i.e. creating correct attitudes and approaches through physical activity—be an active and willing person. Physical education is consequently a place where both political volition and the creation of today’s citizens are staged. It is thus not only physical exertion—the physiological effects of exercise and involvement in sports and physical education—that is in the foreground of the activities we study in physical education. It is also about becoming a certain type of social citizen.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14444
Åtkomst
fritt online (2937)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (4865)
bokkapitel (2956)
konferensbidrag (2459)
rapport (1451)
doktorsavhandling (786)
annan publikation (516)
visa fler...
bok (490)
samlingsverk (redaktörskap) (444)
recension (252)
licentiatavhandling (96)
forskningsöversikt (65)
proceedings (redaktörskap) (62)
konstnärligt arbete (4)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7829)
refereegranskat (5361)
populärvet., debatt m.m. (1252)
Författare/redaktör
Dahlgaard-Park, Su M ... (170)
Gössling, Stefan, (165)
Kylhammar, Martin, 1 ... (159)
Söderbaum, Fredrik, ... (132)
Corvellec, Hervé (125)
Mont, Oksana, (116)
visa fler...
Lohm, Ulrik, 1943-, (113)
Ek, Richard, (108)
Hultman, Johan, (100)
Palm, Jenny, 1973-, (90)
Edquist, Charles, (84)
Berg, Stig, (80)
Aronsson, Karin, 194 ... (79)
Asheim, Björn, (77)
Lykke, Nina, 1949-, (77)
Tojo, Naoko, (77)
Landström, Hans, (74)
Rahm, Lars, 1948-, (72)
Berner, Boel, 1945-, (70)
Schulz, Michael, 196 ... (69)
Mccormick, Kes, (68)
Fredriksson, Cecilia ... (64)
Chaminade, Cristina, (64)
Hearn, Jeff, 1947-, (63)
Wallensteen, Peter, (62)
Dahlgaard, Jens J., (61)
Sjöholm, Carina, (61)
Aggestam, Karin (56)
Nilsson, Fredrik, (56)
Brodin, Jane, 1942-, (56)
Olsson, Lennart, (55)
Mundaca, Luis, (55)
Neij, Lena, (55)
Widmalm, Sven, 1956- ... (54)
Dalhammar, Carl, (53)
Andersson Cederholm, ... (52)
Ejermo, Olof, (52)
Qvarsell, Roger, 195 ... (52)
Coenen, Lars, (51)
Bramryd, Torleif, (51)
Peck, Philip, (51)
O'Dell, Thomas (51)
Hydén, Lars-Christer ... (50)
Rohracher, Harald, 1 ... (49)
Becker, Per, (48)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (48)
Lee, Francis, 1974-, (48)
Wennersten, Ronald, (47)
Falklöf, Lennart, (47)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (46)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (4386)
Linköpings universitet (4255)
Göteborgs universitet (1709)
Uppsala universitet (1195)
Kungliga Tekniska Högskolan (689)
Stockholms universitet (574)
visa fler...
Örebro universitet (473)
Högskolan i Jönköping (457)
Södertörns högskola (324)
Umeå universitet (293)
Linnéuniversitetet (280)
Högskolan i Borås (223)
Sveriges Lantbruksuniversitet (200)
Chalmers tekniska högskola (187)
Mittuniversitetet (167)
Högskolan Kristianstad (141)
Högskolan i Halmstad (113)
Karolinska Institutet (113)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (105)
Blekinge Tekniska Högskola (101)
Högskolan i Gävle (93)
Mälardalens högskola (90)
Malmö universitet (83)
Luleå tekniska universitet (78)
Försvarshögskolan (69)
Högskolan Väst (69)
Karlstads universitet (64)
Högskolan Dalarna (48)
Nordiska Afrikainstitutet (45)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (38)
Gymnastik- och idrottshögskolan (28)
RISE (16)
Högskolan i Skövde (12)
Röda Korsets Högskola (9)
Naturvårdsverket (4)
Konstfack (1)
visa färre...
Språk
Engelska (9929)
Svenska (4089)
Tyska (68)
Danska (54)
Franska (41)
Norska (28)
visa fler...
Spanska (22)
Annat språk (18)
Japanska (17)
Polska (10)
Italienska (9)
Portugisiska (8)
Odefinierat språk (7)
Finska (6)
Estniska (6)
Kinesiska (5)
Ryska (3)
Nederländska (3)
Ungerska (2)
Koreanska (2)
Latin (1)
Arabiska (1)
Isländska (1)
Lettiska (1)
Turkiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (14404)
Humaniora (1075)
Medicin och hälsovetenskap (751)
Teknik (629)
Naturvetenskap (524)
Lantbruksvetenskap (179)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy