SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Svingstedt Anette) "

Sökning: WFRF:(Svingstedt Anette)

 • Resultat 1-10 av 30
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Corvellec, Hervé, et al. (författare)
 • Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. : Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggan
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande.Syftet med projektet har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Forskarna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggandeinitiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande.Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myndigheter, sociala rörelser och företag. Det har finansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210).På projektets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.
2.
 • Corvellec, Hervé, 1961-, et al. (författare)
 • Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggande
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande. Syftet med projektet har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Forskarna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggande- initiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande. Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myndigheter, sociala rörelser och företag. Det har finansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210). För den som vill veta mer finns källor refererade löpande i texten och redovisat i referenslistan i slutet av rapporten. Det går även bra att kontakta respektive forskare. Under Interna referenser redovisas de vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, seminarier, uppsatser, reportage, debattartiklar, och nya forskningsprojekt som forskningsprojektet har lett till. På projektets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.
 •  
3.
 • Corvellec, Hervé, et al. (författare)
 • Inlåsta med avfall: Den svåra vägen mot förebyggande
 • 2015
 • Ingår i: 15 hållbara lösningar för framtiden. - Hållbarhetsforum, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. - 978-91-981577-5-8 ; s. 193-210
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
4.
 • Corvellec, Hervé, et al. (författare)
 • Waste prevention is about effective production and thoughtful consumption – not about waste : Seven lessons from the research project from waste management to waste prevention
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • This report summarises the most important lessons learned from the research project From waste management to waste prevention. In the research project, researchers from Lund University and the University of Gothenburg, but also Umeå University and the Royal Institute of Technology, have studied waste prevention.The aim of the project has been to identify and clarify the difficulties in realising the goals of waste prevention policy. Researchers have approached the project’s purpose through content analysis of waste plans, quantitative and qualitative studies of waste prevention initiatives, criticism of urban planning theory, andthe mapping of obstacles to waste prevention.The project has been conducted in close cooperation with municipalities, municipal waste companies, authorities, social movements and companies. It has been financed by the Research Council Formas (Ref. no. 259-2013-210).
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Fuentes, Christian, et al. (författare)
 • Mobile phones and the practice of shopping : A study of how young adults use smartphones to shop
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services. - Elsevier. - 0969-6989. ; 38, s. 137-146
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this paper is to explore, illustrate and conceptualise how the introduction of mobile phones transforms the practice of shopping. Drawing on a focus group study of young adults and making use of Practice Theory, this paper shows that the introduction of mobile phones reconfigures the practice of shopping subsequently transforming the agency of consumers. Mobile phones enable consumers to access, store, and process information in new ways; supporting new modes of social shopping, enabling consumers to change the experience of shopping, and making them better equipped economic actors with more access to financial systems and new calculative capacities. While this new agency is beneficial to consumers, it also causes them stress and anxiety.
 •  
8.
 • Fuentes, Christian, 1978-, et al. (författare)
 • Mobile shopping and the practice of shopping: A study of how young adults use smartphones to shop
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services. - 0969-6989. ; 38, s. 137-146
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • © 2017 Elsevier Ltd The aim of this paper is to explore, illustrate and conceptualise how the introduction of mobile phones transforms the practice of shopping. Drawing on a focus group study of young adults and making use of Practice Theory, this paper shows that the introduction of mobile phones reconfigures the practice of shopping subsequently transforming the agency of consumers. Mobile phones enable consumers to access, store, and process information in new ways; supporting new modes of social shopping, enabling consumers to change the experience of shopping, and making them better equipped economic actors with more access to financial systems and new calculative capacities. While this new agency is beneficial to consumers, it also causes them stress and anxiety.
 •  
9.
10.
 • Fuentes, Christian, et al. (författare)
 • Smartphones and the reconfiguration of retailscapes: Stores, shopping, and digitalization
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Retailing and Consumer Services. - Elsevier. - 0969-6989. ; 39, s. 270-278
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this paper is to examine and conceptualize how the integration of smartphones is reconfiguring the retailscapes of stores and the implications that this has for retailers and consumers. Departing from an understandingof retailscapes as socio-material assemblages and drawing on an ethnographic study of mobile shopping, this paper shows how the integration of smartphones into the activities of in-store shopping is reconfiguring how store space is enacted. The integration of this digital device reorganizes the activities of shopping, and new informationscapes, socialscapes, and experiencescapes unfold as a result. In the process, stores are reconfigured, agencies change, and the relationship between consumers and retailers is remade.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 30
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy