SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:publications.lib.chalmers.se:133041"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:publications.lib.chalmers.se:133041" > Proceedings of the ...

Proceedings of the 2010 Winter Simuation Conference

Johansson, Björn, 1975- (redaktör/utgivare)
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem, Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development, Production Systems
Jain, Sanjay (redaktör/utgivare)
Montoya-Torres, Jairo (redaktör/utgivare)
visa fler...
Hugan, Joe (redaktör/utgivare)
Yücesan, Enver (redaktör/utgivare)
visa färre...
Chalmers tekniska högskola Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem. 
ISBN 978-1-4244-9864-2
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2010
Engelska 3519 s.
  • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)
Ämnesord
Stäng  

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Matematisk analys (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Mathematical Analysis (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Algebra och logik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Algebra and Logic (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Diskret matematik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Discrete Mathematics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Beräkningsmatematik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Computational Mathematics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Sannolikhetsteori och statistik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Probability Theory and Statistics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Matematik -- Annan matematik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Mathematics -- Other Mathematics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Data- och informationsvetenskap -- Datavetenskap (datalogi) (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Computer and Information Science -- Computer Science (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Data- och informationsvetenskap -- Systemvetenskap, informationssystem och informatik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Computer and Information Science -- Information Systems (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap -- Oceanografi, hydrologi, vattenresurser (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences -- Oceanography, Hydrology, Water Resources (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Samhällsbyggnadsteknik -- Miljöanalys och bygginformationsteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Civil Engineering -- Environmental Analysis and Construction Information Technology (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Rymd- och flygteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Aerospace Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Strömningsmekanik och akustik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Fluid Mechanics and Acoustics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Annan maskinteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Other Mechanical Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Kemiteknik -- Kemiska processer (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Chemical Engineering -- Chemical Process Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Manufacturing, Surface and Joining Technology (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Annan materialteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Other Materials Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Medicinteknik -- Medicinsk laboratorie- och mätteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Medical Engineering -- Medical Laboratory and Measurements Technologies (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Naturresursteknik -- Annan naturresursteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Environmental Engineering -- Other Environmental Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Annan teknik -- Livsmedelsteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Other Engineering and Technologies -- Food Engineering (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Ekonomi och näringsliv -- Företagsekonomi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Economics and Business -- Business Administration (hsv//eng)

Nyckelord

Analys
Mathematical analysis
Diskret matematik
Discrete mathematics
Matematisk logik
Mathematical logic
Matematisk statistik
Mathematical statistics
Optimeringslära, systemteori
Optimization, systems theory
Övrig matematik
Other mathematics
Ekonomi
Business and economics
Företagsekonomi
Business studies
Databaser
Databases
Informatik
Informatics
Informatik och systemvetenskap
Informatics and systems science
Statistik
Statistics
Fysisk planläggning
Physical planning
Industriell organisation, administration och ekonomi
Industrial organisation, administration and economics
Produktion och arbetsvetenskap
Manufacturing engineering and work sciences
Arbetsvetenskap och ergonomi
Work sciences and ergonomics
Produktionsteknik
Manufacturing engineering
Övrig industriell teknik och ekonomi
Other industrial engineering and economics
Systemteknik
Systems engineering
Kemisk process- och produktionsteknik
Chemical process and manufacturing engineering
Livsmedelsteknik
Food technology
Mekanisk tillverkningsteknik
Mechanical manufacturing engineering
Strömningsmekanik
Fluid mechanics
Övrig teknisk mekanik
Other engineering mechanics
Medicinsk teknik
Medical engineering
Miljöteknik
Environmental engineering
Rymdteknik
Space engineering
Vatten i natur och samhälle
Water in nature and society
Simulation
global collaboration
manufacturing
risk analysis
homeland security
military applications
logistics
modeling methodology

Publikations- och innehållstyp

sam (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Johansson, Björn ...
Jain, Sanjay
Montoya-Torres, ...
Hugan, Joe
Yücesan, Enver
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Matematisk analy ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Algebra och logi ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Diskret matemati ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Beräkningsmatema ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Sannolikhetsteor ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Matematik
och Annan matematik
visa fler...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Data och informa ...
och Datavetenskap da ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Data och informa ...
och Systemvetenskap ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Geovetenskap och ...
och Oceanografi hydr ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Samhällsbyggnads ...
och Miljöanalys och ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Rymd och flygtek ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Strömningsmekani ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Produktionstekni ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Annan maskintekn ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Kemiteknik
och Kemiska processe ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Materialteknik
och Bearbetnings yt ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Materialteknik
och Annan materialte ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Medicinteknik
och Medicinsk labora ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Naturresurstekni ...
och Annan naturresur ...
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Annan teknik
och Livsmedelsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Ekonomi och näri ...
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Ekonomi och näri ...
och Företagsekonomi
visa färre...
Av lärosätet
Chalmers tekniska högskola

Sök utanför SwePub

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy