SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-66362"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:liu-66362" > Posthumanistiska ny...

Posthumanistiska nyckelstexter

Åsberg, Cecilia (redaktör/utgivare)
Hultman, Martin, 1976- (redaktör/utgivare)
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Studies in Science, Technology and Environment
Lee, Francis (redaktör/utgivare)
Umeå universitet Humanistiska fakulteten. Institutionen för idé- och samhällsstudier. (creator_code:org_t)
Linköpings universitet Institutionen för tema. Tema Genus. (creator_code:org_t)
visa fler...
Linköpings universitet Institutionen för tema. Tema teknik och social förändring. (creator_code:org_t)
visa färre...
ISBN 978-91-44-05747-7
Lund : Studentlitteratur AB, 2012
Svenska 233 s.
  • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.

Ämnesord

HUMANIORA  (hsv//swe)
HUMANITIES  (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Genusstudier (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Gender Studies (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Övrig annan samhällsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Other Social Sciences not elsewhere specified (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper -- Annan hälsovetenskap (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Other Health Sciences (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Annan humaniora -- Övrig annan humaniora (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Other Humanities -- Other Humanities not elsewhere specified (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Annan humaniora -- Kulturstudier (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Other Humanities -- Cultural Studies (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Annan samhällsvetenskap -- Tvärvetenskapliga studier (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Other Social Sciences -- Social Sciences Interdisciplinary (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Utbildningsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Educational Sciences (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Filosofi, etik och religion -- Filosofi (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Philosophy, Ethics and Religion -- Philosophy (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Filosofi, etik och religion -- Idé- och lärdomshistoria (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Philosophy, Ethics and Religion -- History of Ideas (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Filosofi, etik och religion -- Etik (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Philosophy, Ethics and Religion -- Ethics (hsv//eng)
HUMANIORA  -- Språk och litteratur -- Litteraturvetenskap (hsv//swe)
HUMANITIES  -- Languages and Literature -- General Literature Studies (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Annan naturvetenskap (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Other Natural Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

idé- och lärdomshistoria
History Of Sciences and Ideas
Posthumanities
Discourse
Material~Semiotics
Actor-Network
Posthumaniora
Materiell~Semiotic
Diskurs
Aktör-Nätverk
Barad
Serres
Deleuze & Guattari
Ontologisk politik
Mol
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring
HUMANITIES and RELIGION
HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP
INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Theory of science regarding care and nursing
TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
humanities
philosophy
Man
Människans väsen
Posthumanism

Publikations- och innehållstyp

sam (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy